Åsgardin kaasukentän paineistusasema saa voimansa Nexansin umbilikaaleilla

Nexans toimittaa voimaumbilikaalit maailman ensimmäiselle merenalaisen kaasun paineistusasemalle Norjanmerellä olevalle Åsgardin kaasukentälle.

Maailman ensimmäinen merenalainen kaasun paineistusasema alkaa toimia Åsgardin kaasukentällä ensi vuonna sen jälkeen kun Nexans on toimittanut edistykselliset umbilikaalikaapelit kenttää hoitavalle Statoilille. Nexansin toimittamissa innovatiivisissa umbilikaaleissa on sähkö-, valokaapeli- ja hydrauliikkajohdot yhdessä kaapelissa, ja niillä siirretään sähköä, signaaleja ja hydraulinestettä kompressoreille ja pumpuille sekä hoidetaan tiedonsiirtoa Åsgard A:n, Åsgard B:n ja merenalaisen paineistusaseman välillä.

Kahdesta Åsgardiin liitetystä merenpohjasatelliitista nimeltään Midgård ja Mikkel on vähenemässä esiintymän paine, jota tarvitaan kuljettamaan virtausta porausreiästä Åsgard B:n puoliuppolautalle. Kompressoriasema auttaa nostamaan porausreiän virtausta ja lisäämään talteenottoa näiltä kentiltä. Jatkossa merenalaisen kaasun paineistusjärjestelmissä voidaan parantaa talteenottoastetta ja pidentää myös muiden merenalaisten öljy- ja kaasukenttien käyttöikää.

Asema edustaa uraauurtavaa merenalaisen teknologian kehitystä ja pitkää harppausta kokonaista merenalaista tehdasta kohti. Tämän teknologian kehitys saattaa olla tärkeä tekijä meren syvänteissä ja kaukaisilla alueilla olevien öljy- ja kaasukenttien tulevassa kehityksessä.

Mitä tulee Åsgardin hankkeeseen kokonaisuudessaan, Nexans on suunnitellut, kehittänyt, hyväksyttänyt ja toimittanut yhteensä yli 180 kilometriä staattisia ja dynaamisia voimaumbilikaaleja sekä sähkö- ja valokaapeleita Statoilille. Nexans on toimittanut myös tärkeitä oheislaitteita dynaamisiin umbilikaaleihin ja yhden suurimmista jatkosmoduuleista, joita on milloinkaan asennettu avomerelle missään päin maailmaa.

Varatoimitusjohtaja Dirk Steinbrink suurjännite- ja vesistökaapelien liiketoimintaryhmästä sanoi: "Nexansin teknologia ja asiantuntemus on ratkaisevan tärkeä sen varmistamisessa, että Statoil pystyy maksimoimaan Åsgardin kaasukentän täyden potentiaalin. Merenalainen paineistusasema on tärkeä ensimmäinen vaihe matkalla kokonaiseen merenalaiseen tehtaaseen, ja Nexansin panos teknologian käyttöönotossa tarkoittaa, että öljy- ja kaasukenttien käyttöiät ympäri maailmaa pitenevät monella vuodella."

Projektijohtaja Truls Aarum Nexansin vedenalaisten hybridikaapelien jaostosta lisäsi: "Olemme ylpeitä asemastamme tämän kehityksen kärjessä. Pitkäaikainen kumppanuus Statoilin ja Nexansin välillä monien vuosien ajan on ollut tärkeä tekijä helpottamassa tätä teknistä kehitystä.

Toimitus on hiljattain asennettu ja testattu menestyksellisesti. Nexansin tehtaat Rognanissa, Namsosissa ja Haldenissa ovat kaikki valmistaneet kaapeleita tähän hankkeeseen. Muita projektikumppaneita Åsgardissa ovat Petoro, Eni Norge, Total E&P Norge ja ExxonMobil.

Päätoimittajille

Åsgardin kenttä sijaitsee Haltenbankenin alueella Norjanmerellä, noin 200 km Trøndelagin rannikolta. Siihen kuuluvat Åsgard A, kelluva tuotanto-, varastointi- ja purkualus (FPSO), Åsgard B, kaasuntuotannon puoliuppolautta sekä Åsgard C, kaasukondensaattia (kevyttä öljyä) varastoiva laiva.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli noin 6,7 miljardia euroa vuonna 2013. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Nexansin teknologia ja asiantuntemus on ratkaisevan tärkeä sen varmistamisessa, että Statoil pystyy maksimoimaan Åsgardin kaasukentän täyden potentiaalin. Merenalainen paineistusasema on tärkeä ensimmäinen vaihe matkalla kokonaiseen merenalaiseen tehtaaseen, ja Nexansin panos teknologian käyttöönotossa tarkoittaa, että öljy- ja kaasukenttien käyttöiät ympäri maailmaa pitenevät monella vuodella.
Varatoimitusjohtaja Dirk Steinbrink suurjännite- ja vesistökaapelien liiketoimintaryhmästä
Olemme ylpeitä asemastamme tämän kehityksen kärjessä. Pitkäaikainen kumppanuus Statoilin ja Nexansin välillä monien vuosien ajan on ollut tärkeä tekijä helpottamassa tätä teknistä kehitystä.
Projektijohtaja Truls Aarum Nexansin vedenalaisten hybridikaapelien jaostosta