Nexans avaa uuden tehtaan Doncheryyn

Report this content

Uudet toimitilat pönkittävät Nexans Power Accessories Francen pyrkimyksiä tuotevalikoiman laajennuksen, kansainvälistymisen ja innovoinnin osalta.

Nexans, pien- ja keskijännitteisiin maanalaisiin sähkönjakeluverkkoihin tarkoitettujen liitäntävarusteiden johtava toimittaja Ranskassa, avasi tänään uuden 25 000 m²:n tehtaan Doncheryssä, Ardenneilla.

Avajaisilla on suuri merkitys Nexansin 100-vuotiselle Ardenneilla toimivalle tytäryhtiölle ja sen 200 työntekijälle.

Liitäntävarusteiden suunnitteluun, valmistukseen, markkinointiin ja jakeluun keskittyvän tehtaan koko on lähes kaksinkertaistunut. Myös Nexansin kaapelijatkosten koulutuskeskus on tehtaan alueella. Doncheryn tehdas on nimetty Nexans-konsernin Smart Grid Competence Center -keskukseksi. Lisääntyneen kapasiteetin ansiosta Nexans Power Accessories France pystyy merkittävästi vauhdittamaan kaupallisia toimintojaan, mikä vahvistaa Nexans-konsernin asemaa Ranskassa ja stimuloi sen laajenemista kansainvälisesti. Tämä strategia keskittyy kahdelle tärkeimmälle innovaatioalueelle:

  • Kompakti kylmäkutistejatkos mukauttaa Nexans Power Accessories Francen ydinliiketoimintaa globaalien markkinoiden tarpeisiin.
  • Älykkään kantaverkon tuotevalikoima vahvistaa Nexansin energiansiirtotoimintaa jakeluverkkojen PLC-mittaus- ja tietoliikenneratkaisujen (Power Line Communication) kehittämisen sekä sähköajoneuvojen innovatiivisten liitäntä- ja latausjärjestelmien ansiosta.

Nexansin älykkäiden kantaverkkojen uusi tutkimuslaboratorio

Nexans on vastuunsa tunteva teollisuusyritys, joka pitää kestävää kehitystä olennaisena osana globaalia ja toiminnallista strategiaansa. Sitoutuminen älykkäisiin kantaverkkoihin on linjassa tämän asennoitumistavan kanssa.

Innovointi tukee energiansiirtoa

Nexans on mukana monissa Ranskan ympäristö- ja energiavirasto ADEME:n tukemissa ja tulevaisuuden investointiohjelmiin liittyvissä yhteistyöhankkeissa, kuten:

  • SoGrid on yhtymä, joka perustettiin anturien ja tietoliikennelaitteiden kolmannen sukupolven PLC-ketjun kehittämiseksi "end-to-end"-jakeluverkkoja varten. Kattava laiteketju otetaan käyttöön Euroopan aluekehitysrahaston Midi-Pyrénéesin verkossa Toulouse'ssa tarkoituksena osoittaa 3G PLC-ratkaisujen suorituskykyä verkon reaaliaikaisessa ohjaamisessa. Siihen sisältyy asiakkaiden tiloihin asennettuja älykkäitä mittareita sekä pitkin keskijänniteverkkoa sijoitettuja liitäntälaitteita sähköasemalle saakka.

  • Eco2Charge on hanke, joka tähtää sähköautojen käyttöönoton nopeuttamiseen muuttamalla latauslaitteilla varustetut palvelupisteet täysimittaisiksi energian ekojärjestelmiksi, missä sähkön tuotanto, kulutus ja varastointi ovat yhdessä ja samassa paikassa. Tämä hanke esitellään yksityiskohtaisesti kaikkien osapuolten toimesta lehdistötilaisuudessa, joka pidetään 18.9.2014 Nexansin pääkonttorissa Pariisissa.

Nexans Power Accessories Francen toimitusjohtaja Alain Robic sanoi: "Olemme hyvin ylpeitä avatessamme tämän uuden tehtaan, minkä avulla voimme kasvattaa toimintaamme edelleen. Tämä tehdas lujittaa perinteistä myyntiämme Ranskassa ja ulkomailla sekä samalla kehittää Nexansin älykkäiden sähköverkkojen asiantuntemusta."

Nexans asentaa ensimmäisen sähköverkoille kokonaan pyhitetyn näyttelytilan Doncheryn tehtaalle

Nexansin näyttelytila ilmentää yhtiön tietotaitoa ja historiaa sähköverkkojen osalta. Se edistää konsernin kaikkia teknologioita, kuvastaa Nexansin tuotteiden ja tarjonnan monipuolisuutta sekä esittelee yhtiön laajaa asiantuntemusta. Sinne ovat tervetulleita kaikki vierailijat ympäri maailmaa tuote-esittelyjä, koulutustilaisuuksia ja muita tapahtumia varten.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli noin 6,7 miljardia euroa vuonna 2013. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Olemme hyvin ylpeitä avatessamme tämän uuden tehtaan, minkä avulla voimme kasvattaa toimintaamme edelleen. Tämä tehdas lujittaa perinteistä myyntiämme Ranskassa ja ulkomailla sekä samalla kehittää Nexansin älykkäiden sähköverkkojen asiantuntemusta.
Nexans Power Accessories Francen toimitusjohtaja Alain Robic