Nexans ja AMSC esittelevät vikavirtarajoittimen Pohjois-Amerikan sähköyhtiöille

Keskijännitejärjestelmän odotetaan parantavan sähköverkon luotettavuutta ja toimintaa sekä vähentävän kustannuksia. Euroopassa on jo menestyksekkäästi toiminnassa useita järjestelmiä.

AMSC (NASDAQ: AMSC), johtavia tuuli- ja sähköverkkoasiakkaita palveleva globaali ratkaisujen toimittaja, sekä Nexans, maailmanlaajuinen kaapeliteollisuuden asiantuntija, ovat tänään esitelleet Pohjois-Amerikan markkinoille keskijännitteisen, suprajohtavan vikavirtarajoittimen (SFCL) ratkaisemaan monia haasteita, joita tämän päivän toisiinsa yhdistetyt sähköverkot ja erilaiset tuotantolähteet aiheuttavat.

Sähköverkon oikosulkujen aiheuttamat vikavirrat ovat kasvava haaste sähköverkkoyhtiöille ympäri maailman. Näitä haitallisia virtoja voivat aiheuttaa monet tekijät, esimerkiksi salamointi tai katkenneet sähkölinjat. Kun sähkön tarve ja tuotanto on kasvanut ja sähköverkkoja on liitetty yhä enemmän toisiinsa, näiden vikavirtojen kokoluokka on kasvanut merkittävästi. Tätä vastaan taistellessa sähköyhtiöt ovat jo kauan kehitelleet monimutkaisia toimintamalleja, käyttäneet ylimitoitettuja laitteita ja monenlaisia vikavirtojen lievennysjärjestelmiä, kuten vikavirtoja rajoittavia kuristimia. Kuitenkin kullakin näistä on selviä haittoja, ja eritoten kustannusten muodossa.

Electric Power Research Instituten julkaiseman raportin mukaan "Sähköyhtiöt ovat vakavasti arvioimassa uudelleen vikavirtojen lievennysmenetelmiä ja harkitsevat uusia FCL-tekniikoita varteen otettavina vaihtoehtoina olemassa oleville menetelmille edellyttäen, että nämä tekniikat osoittautuvat kustannustehokkaiksi keinoiksi vikavirtojen hallinnassa."

Vikavirtarajoittimet ovat pääelementtejä älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä. Nexansin ja AMSC:n ehdottama suprajohtava vikavirtarajoitin on kustannustehokas, nopea (vasteaika alle 2 millisekuntia) ja itsestään toimiva järjestelmä, joka rajoittaa virrat turvallisiin, hallittavissa oleviin arvoihin. Järjestelmä on passiivinen, se on yleensä joutilaana ja "näkymätön" sähköverkon suuntaan, mutta se pystyy havaitsemaan ja vaimentamaan syntyviä vikavirtoja, mikä säästää muuntajia, kytkentälaitteita sekä muita laitteita vaurioilta ja suojaa laajempaa sähköverkkoa. Sen kyky olla passiivisena eliminoi normaaliin sähkön kulkuun liittyvät häviöt samoin kuin monet muut rajoitukset, joita tavanomaisilla ratkaisuilla esiintyy.

"Nexansilla on pitkä historia sähkömarkkinoiden uusien tarpeiden tyydyttämisessä innovatiivisilla ja erittäin luotettavilla ratkaisuilla", sanoi Nexansin tekniikasta vastaava varatoimitusjohtaja Jean-Maxime Saugrain. "Sähköverkko-operaattorit ympäri maailman ovat vuosia olleet pakotettuja toteuttamaan huonosti optimoituja systeemejä hoitaakseen kasvavia vikavirtatasoja. Näin ei ole enää. Kymmenen vuoden kehittämistyön ja demonstraatioiden jälkeen sekä ensimmäisten eurooppalaisten käyttöönottojen myötä olemme esittelemässä suprajohtavia vikavirtarajoittimia (SFCL) Pohjois-Amerikan markkinoille yhdessä AMSC:n kanssa."

AMSC ja Nexans ehdottavat SFCL-järjestelmiä, joiden sallitut arvot ovat jopa 36 kilovolttia, mikä mahdollistaa niiden käytön useimmissa sähköyhtiöiden sähkönjakelujärjestelmissä. Järjestelmillä on lukuisia etuja. Alentamalla huippuvirtoja vikojen aikana sähköyhtiöt voivat:

• Vähentää järjestelmän laitteistokustannuksia huomattavasti

• Lykätä tai eliminoida laitteiden vaihtoa

• Lisätä laitteiston käyttöikää

• Parantaa sähköverkon suorituskykyä ja toimintaa

• Yksinkertaistaa uusiutuvien energialähteiden integrointia

• Parantaa operaattorin turvallisuutta

Kaupunkikeskuksissa sähköverkkoja hoitavat sähköyhtiöt ovat yhä kasvavien kuormitushaasteiden edessä. Näissä oloissa sähköasemien laajentaminen ja rakentaminen voi tulla erittäin kalliiksi, ja vaikka sähköasemien liittäminen toisiinsa olisi verraton ratkaisu, se on usein mahdotonta näistä sidoksista johtuvien vikavirtojen suuruuden takia. Alentamalla vikavirtatasoja SFCL-järjestelmät pystyvät voittamaan tämän umpikujan kustannustehokkaasti ja mahdollistamaan turvalliset ja luotettavat sähköasemien kytkennät toisiinsa, mikä tarjoaa sähköyhtiöille ja niiden asiakkaille vertaansa vailla olevaa verkon luotettavuutta ja sietokykyä. Tämä on vain yksi monista Nexansin ja AMSC:n ehdottamista SFCL-järjestelmän vakuuttavista sovelluksista.

Nexans on jo asentanut SFCL-järjestelmiä Saksaan ja Isoon-Britanniaan, ja aikoo asentaa lisää järjestelmiä Eurooppaan.

"Laajennamme mielellämme tuotelinjaamme ja suhdettamme Nexansiin SFCL:n lanseeraamisen myötä", sanoi AMSC:n pääjohtaja Daniel P. McGahn. "Kun olemme menestyksellisesti ryhtyneet yhdessä asentamaan suprajohtavia sähkökaapeleita ja kehittämään ja esittelemään SFCL-järjestelmiä, sekä AMSC että Nexans uskovat, että nyt on aika hyödyntää sitä valtavaa potentiaalia, jota nämä tuotteet tarjoavat sähkömarkkinoille."

Nexansin/AMSC:n SFCL-järjestelmässä käytetään AMSC:n suprajohtavaa Amperium®-johtoa, joka pystyy johtamaan noin 200 kertaa enemmän sähkövirtaa kuin vastaavankokoinen kuparijohto. Tämä johto on käytössä lukuisissa sähkösovelluksissa, mukaan lukien SFCL-järjestelmät, sähkökaapelit, moottorit ja generaattorit.

AMSC edistää Pohjois-Amerikan markkinointi- ja myyntitoimia Nexansin/AMSC:n SFCL-ratkaisulla.  

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon.
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 24.500 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com

Liitteet & linkit

Lainaukset

Nexansilla on pitkä historia sähkömarkkinoiden uusien tarpeiden tyydyttämisessä innovatiivisilla ja erittäin luotettavilla ratkaisuilla.
Nexansin tekniikasta vastaava varatoimitusjohtaja Jean-Maxime Saugrain
Sähköverkko-operaattorit ympäri maailman ovat vuosia olleet pakotettuja toteuttamaan huonosti optimoituja systeemejä hoitaakseen kasvavia vikavirtatasoja. Näin ei ole enää. Kymmenen vuoden kehittämistyön ja demonstraatioiden jälkeen sekä ensimmäisten eurooppalaisten käyttöönottojen myötä olemme esittelemässä suprajohtavia vikavirtarajoittimia (SFCL) Pohjois-Amerikan markkinoille yhdessä AMSC:n kanssa.
Nexansin tekniikasta vastaava varatoimitusjohtaja Jean-Maxime Saugrain