Nexans on saanut Carbon Trust -rahoitusta nopeuttamaan merituulipuistojenturbiinien yhdyskaapeleiden jatkokehitystä

Nexans laajentaa ja kiihdyttää hyväksyntäohjelmaansa tuodakseen Carbon Trust -rahoituksen tuella uusia 66 kV:n merituulipuistojen yhdyskaapeleita markkinoille osana Offshore Wind Accelerator -kehitysohjelmaa.

Nexansilla on kunnia osallistua Carbon Trustin Offshore Wind Accelerator (OWA) -ohjelmaan Britanniassa. Tämän ohjelman puitteissa Nexans pyrkii laajentamaan uusien 66 kV:n 3-johtimisten merenalaisten yhdyskaapelien kehitystyötä ja nopeuttamaan niiden tuloa markkinoille. Nexansille myönnetty rahoitus arvoltaan noin 165 000 euroa tuli tarjouskilpailun kautta, ja konserni käyttää sen kehittääkseen merituulipuistoissa käytettyä kaapelivalikoimaa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Nexans toimittaa jo siirtokaapeleita ja turbiinien välisiä 33 kV:n yhdyskaapeleita merituulipuistojen rakentajille. Ennen tuulienergiateollisuuden siirtymistä suurempiin merituulipuistoihin ja suuritehoisempiin turbiineihin Nexans oli jo käynnistänyt turbiinien välisten 66 kV:n kuparijohdinyhdyskaapelien ja niihin liittyvien 66 kV:n liitinten kehittämisen. Hyväksyntäohjelma saadaan päätökseen muutaman kuukauden kuluessa. Osana OWA-sopimusta Nexans hyväksyttää myös 66 kV:n kuivat alumiinijohdinyhdyskaapelit nopeuttaakseen koko kaapelivalikoiman kaupallistamista turbiinien välisissä 66 kV:n yhdyskaapelijärjestelmissä. Tämä sisältyy konsernin TK-pyrkimyksiin, jotta se täyttäisi asiakkaiden kysynnän ja odotukset tuulipuistokomponenttien osalta.

Carbon Trust perusti OWA:n tarkoituksenaan vähentää merituulipuistoenergiaan liittyviä kustannuksia varsinkin Britannian hallituksen sitouduttua lisäämään merituulipuistojen kapasiteettia merkittävästi. Se on aiemmin määritellyt tehokkaat turbiinit ja näin ollen turbiinien väliset 66 kV:n yhdyskaapelit osa-alueeksi, josta voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä, ja myöntänyt rahoitusta tätä vastaavasti.

Korkeamman jännitteen 66 kV:n kaapelit mahdollistavat suuremman tehokapasiteetin pienemmällä poikkipinnalla ja alemmalla virralla verrattuna perinteisesti käytettyihin 33 kV:n kaapeleihin. Niillä saadaan myös kustannussäästöjä pienempien elinkaarikustannusten ja optimoidun yhdyskaapelisuunnittelun ansiosta.
Myynnin ja markkinoinnin varatoimitusjohtaja Pierre Kayoun Nexansin suurjännite- ja vesistökaapeliryhmästä kommentoi: "Carbon Trustin myöntämä rahoitus vahvistaa edelleen Nexansin käytännön tuloksia innovatiivisten uusien teknologioiden kehittämisestä merituulipuistosektorille. Rahoituksen avulla Nexans pystyy jatkamaan 66 kV:n kaapelivalikoimansa kehittämistä ja sen kaupallistamisen nopeuttamista, mikä hyödyttää koko alaa ja viime kädessä lisää avomerituulienergian kapasiteettia."
 

Sähköjärjestelmien projektipäällikkö Megan Smith Offshore Wind Acceleratorilta jatkoi: "Siirtyminen järjestelmien välisiin 66 kV:n verkkoihin antaa paremmat mahdollisuudet leikata Round 3 -merituulipuistojen kustannuksia ajan mittaan. Mutta alalla oli klassinen muna–kana-ongelma. Kaapelivalmistajat olivat haluttomia investoimaan uuden kustannustehokkaan 66 kV:n kaapelin sertifiointiin tietämättä onko sille kysyntää, ja rakennuttajat eivät voi määritellä uuden yhdyskaapelin jännitettä, kun kaapeleita ei ole vielä sertifioitu. Carbon Trustin OWA ratkaisi tämän antamalla kaapeliteollisuuden toimia yhdessä merituulipuistosektorin kanssa kaikkia hyödyttävän ratkaisun kehittämiseksi."

Kaapeleita testataan parhaillaan Nexansin Hannoverin tehtaalla ja tulosten odotetaan valmistuvan vuoden 2015 alussa ja tuotteiden valmistuvan kaupallistamista varten myöhemmin samana vuonna.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli noin 6,7 miljardia euroa vuonna 2013. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit