Nexans perustaa tiedetoimikunnan vauhdittamaan innovointia

 Tiedetoimikunnan perustaminen kuvastaa Nexansin sitoutuneisuutta kehitystyön jatkamiseen innovaatioiden avulla

Nexans on muodostanut uuden tiedetoimikunnan vauhdittamaan innovointia – yhtä sen ensisijaisista tavoitteista – ja edelleen erilaistamaan kaapelituotteitaan ja tekniikoitaan. Toimikunta aloitti työnsä tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Uuden teknologian yhdistäminen asiakkaiden tarpeisiin

Tiedetoimikunta vastaa keskustelun ylläpitämisestä Nexansin tutkimusalueilla yhtä lailla Nexansin asiakkaille lisäarvoa tuovien uusien teknologioiden tunnistamiseksi kuin näiden innovaatioiden integroimiseksi nopeasti uusiin ja nykyisiin tuotteisiin.

Innovointia tukevat asiantuntijat

Tiedetoimikunta koostuu 8 jäsenestä ja puheenjohtajana toimii Nexansin tekniikasta vastaava varatoimitusjohtaja Jean-Maxime Saugrain. Pääsihteerinä toimii Nexansin tiedejohtaja Gerard Bacquet.

Toimikuntaan on liittynyt kaksi tunnettua akateemista asiantuntijaa:

  • Professori Jacques Lewiner

RTE:n tiedeneuvoston puheenjohtaja, Pariisin teollisen fysiikan ja kemian korkeakoulun (ESPCI) kunniapuheenjohtaja, ESPCI Georges Charpakin säätiön puheenjohtaja ja Ranskan teknillisen akatemian jäsen.

  • Professori Jean-Pierre Chevalier 

Teollisten materiaalien professuuri Pariisin taideakatemiassa (CNAM) ja OECD:n ydinenergiajärjestön (NEA) entinen jäsen.

Toimikunnassa on myös neljä Nexansin edustajaa: Nexansin kahden suurimman tutkimuskeskuksen johtajat Francis Debladis ja Thomas Hähner, Nexansin Sveitsin maajohtaja Francis Krähenbühl, ja suurjänniteliiketoimintaryhmän myynnin ja markkinoinnin varatoimitusjohtaja Pierre Kayoun antavat tietämyksensä Nexansin markkinoiden osalta.

"Tiedetoimikunnan luominen on tärkeä merkkipaalu innovointiohjelmamme, Nexansin toimintaan liittyvän veturin vauhdittamisessa. Nexans osoittaa jo nyt päivittäin, että se innovoi täyttääkseen asiakkaidemme tarpeet, ja tämä toimikunta auttaa meitä valmistelemaan paremmin tulevaisuuden innovaatioita", sanoi Nexansin tekniikasta vastaava varatoimitusjohtaja ja tiedetoimikunnan puheenjohtaja Jean-Maxime Saugrain.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli noin 6,7 miljardia euroa vuonna 2013. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Tiedetoimikunnan luominen on tärkeä merkkipaalu innovointiohjelmamme, Nexansin toimintaan liittyvän veturin vauhdittamisessa. Nexans osoittaa jo nyt päivittäin, että se innovoi täyttääkseen asiakkaidemme tarpeet, ja tämä toimikunta auttaa meitä valmistelemaan paremmin tulevaisuuden innovaatioita
Nexansin tekniikasta vastaava varatoimitusjohtaja ja tiedetoimikunnan puheenjohtaja Jean-Maxime Saugrain.