Nexans sai ensimmäisen sopimuksen varkauksia estävästä CORE-TAG®-kaapeliteknologiastaSNCF:ltä Réseau Ferré de Francen (RFF) rautatieverkkoa varten

Ranskan RFFon ensimmäinen rautatieoperaattori, joka käyttää Nexansin varkauksia estävää  CORE-TAG® -kaapeliteknologiaa. Uusi ratkaisu mahdollistaa varastettujen rautatiekaapeleiden jäljittämisen

Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) on antanut Nexansille, maailmanlaajuiselle kaapeliteollisuuden asiantuntijalle tämän ensimmäisen sopimuksen koskien erityisen rautatiekaapelin suunnittelua ja valmistusta. Siinä käytetään varkauksia estävää CORE-TAG®-kaapeliteknologiaa. Kaapeli asennetaan neljän Réseau Ferré de Francen (RFF) operoiman seudun infrastruktuuriin. Kyseinen yhtiö omistaa ja pitää yllä Ranskan rautatieverkostoa.

Nexansin toimittamassa maadoituskaapelissa on lyijyvaippainen kuparijohdin poikkipinnaltaan 25 mm². Kaapeli on valmistettu Nexansin Mehun-sur-Yèvressä sijaitsevalla tehtaalla Keski-Ranskassa.

Varkauksilta estävä CORE-TAG®-kaapeliteknologia

Useimmat kaapelit – erityisesti maadoituskaapelit – on valmistettu pääasiassa kuparista, mikä tekee ne erittäin arvokkaiksi ja houkutteleviksi varkaille (kupariromun korkean jälleenmyyntiarvon takia).

Yleensä varastetusta kaapelista poltetaan eriste, josta omistaja voitaisiin tunnistaa, jolloin jäljelle jää vain kuparijohdin. Toisin kuin monimutkaisemmissa ja kalliimmissa merkintätekniikoissa, kuten maametalleja käyttävissä, Nexansin CORE-TAG®-ratkaisuun liittyy koodatun, palonkestävän kuparinauhan asennus kietomalla se johtimen ympärille.

Koodatun nauhan pistematriisimerkinnät – joista tyypillisesti tunnistetaan omistaja (tässä tapauksessa RFF) – helpottavat varastetun kuparin alkuperän jäljittämistä, kun se tuodaan romun kierrätykseen, vaikka eristys on poltettu pois.

CORE-TAG® näkyy kaapelissa välittömästi tarkastelemalla silmämääräisesti kaapelin katkaistua poikkipintaa. Tunnistuskoodin lukuun riittää vain noin 25 cm:n pituudelta avaaminen. Koska nauha on upotettu johtimen koko pituudelle, varkaan on lähes mahdotonta poistaa sitä.

Kaapelit, joissa on CORE-TAG®, ovat yhtä helposti käsiteltäviä ja asennettavia kuin perinteiset kaapelit käyttämällä samoja työkaluja ja lisävarusteita.

"Kuparivarkaudet ovat maailmanlaajuinen huolenaihe, mikä aiheuttaa vakavia turvallisuus- ja toimintaongelmia rautatieverkostoille, ja Nexans työskentelee tiiviisti useiden asiakkaiden kanssa kehittääkseen ratkaisuja, joilla voidaan merkittävästi puuttua tähän ongelmaan", sanoo Nexansin infrastruktuuri- ja teollisuusprojektien markkinoinnista vastaava varatoimitusjohtaja Jean Fehlbaum. "Kierrätys on tärkeä osa kuparin toimitusketjua. Mutta on hyvin vaikea määrittää kierrätetyn kuparin alkuperää. Uskomme kuitenkin, että CORE-TAG®-teknologia tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä rautatiekaapelit vähemmän houkutteleviksi varkaille ja samalla se antaa uusia tunnistustyökaluja kuparin toimitusketjulle, kun varastettua kuparia ilmestyy ekosysteemiin." Tämän ratkaisun kehittämisen lisäksi päätehtävämme on edistää asiaa kierrätyspuolelle, jotta siellä tiedetään mitä etsiä, ja myöskin varmistaa, että mahdolliset varkaat ymmärtävät, että heillä tulee olemaan paljon vaikeampaa päästä eroon varastetusta rautatiekaapelista."

Nexans on parhaillaan keskustelemassa ratkaisusta useiden operaattoreiden kanssa Euroopassa, Afrikassa ja Australaasiassa.

CORE-TAG®-kaapeliteknologiaa voidaan käyttää myös muilla teollisuuden aloilla, joissa kaapelivarkaudet ovat ongelma.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon.
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 24.500 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com

Liitteet & linkit