• news.cision.com/
  • Nexans/
  • Nexans toimittaa kaksi suprajohtavaa vikavirtarajoitinta pysyvään käyttöön Birminghamin jakeluverkkoon

Nexans toimittaa kaksi suprajohtavaa vikavirtarajoitinta pysyvään käyttöön Birminghamin jakeluverkkoon

Report this content

Birminghamin innovatiiviset vikavirtarajoittimet parantavat verkon oikosulkukestävyyttä ja lisäävät sähkön tuotantoa minimoiden CO2-jalanjälkeä

Verkko-operaattori Western Power Distribution (WPD) kokeilee tulevaisuuden kestävää sähkönjakeluverkkoa Birminghamissa, Britannian toiseksi suurimmassa kaupungissa, asentamalla kaksi Nexansin suprajohtavaa vikavirtarajoitinta. Tilaus käsittää innovatiivisten laitteiden suunnittelun, valmistuksen ja pysyvän asennuksen, mukaan lukien niihin liittyvät kytkentälaitteet, ja tilauksen kokonaisarvo on noin 2,6 miljoonaa euroa. Tämä on Nexansin kolmas suprajohtavien vikavirtarajoitinten tilaus Britanniasta ja suurin toistaiseksi.

Uraauurtavan teknologian asennus Birminghamin sähköverkkoon kuuluu osana FlexDGrid-projektiin, joka tähtää nykyisten sähköverkkojen arviointiin sen osalta, voidaanko niihin tulevaisuudessa kytkeä lisää kestävistä lähteistä tuotettua sähköä. Uusilla laitteistoilla päästään tähän tavoitteeseen, kun hajautetuista tai uusiutuvista sähkölähteistä voidaan syöttää enemmän sähköä. Monin paikoin tällä säästytään verkon laajentamiselta uusilla sähköasemilla. FlexDGrid-projektia rahoitetaan 20 miljoonalla eurolla Low Carbon Networks Fund -rahastosta, joka on kansallinen hanke hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Projektin tavoitteena on vikojen vähentäminen, niiden syiden ymmärtäminen ja vikavirtatasojen alentaminen. Vikavirtatasoja valvovia mittausjärjestelmiä asennetaan 10 sähköasemalle, ja viisi asemaa varustetaan lisäksi virranrajoitustekniikalla. Nexansin vikavirtarajoitin on ainoa suprajohtava laite, joka otetaan käyttöön kahdella näistä viidestä sähköasemasta. WPD valitsi uuden suprajohdeteknologian, koska sillä voidaan rajoittaa suuria oikosulkuvirtoja hyvin tehokkaasti.

Western Power Distribution valitsee edelläkäypää teknologiaa

Suprajohtavat vikavirtarajoittimet, jotka ovat jo osoittaneet luotettavuutensa useissa jakeluverkoissa ja sähköasemien apujärjestelmissä, suojaavat sähköverkossa vikapaikan jälkeisiä komponentteja erityisen tehokkaasti vikavirroilta. Ne ovat turvallisia ja erittäin tehokkaita ja niiden käyttökustannukset ovat pieniä. WPD aikoo käyttää uusia laitteistoja jatkuvasti.


Suprajohtavan vikavirtarajoittimen toiminta

Vikavirtarajoitinten sisällä on suprajohdenauhoja, jotka on jäähdytetty noin -195 °C:n toimintalämpötilaan nestemäisellä typellä. Normaaleissa olosuhteissa nämä nauhat sallivat virran kulun esteettä ja lähes nollavastuksella. Jos virta nousee kriittisen tason yläpuolelle, silloin suprajohdenauha muuttuu muutamassa millisekunnissa normaaliksi johtimeksi, jolla on erittäin korkea sähkövastus. Tässä tilassa rajoittimen läpi virtaa vain pieni jäännösvirta. Nämä kaksi Nexansin rajoitinta – Chester Streetin ja Bournvillen sähköasemilla Birminghamissa – on suunniteltu toimimaan 11 kV:n jännitteellä ja 1 600 A:n (Chester Street) ja 1 050 A:n nimellisvirralla (Bournville). Virranrajoitus käynnistyy välittömästi, kun virta ylittää nimellisarvon. Toisin kuin tavalliset sulakkeet, automaattivarokkeet tai pyrotekniset rajoittimet, virtarajoittimet eivät katkaise virtaa kokonaan, joten olemassa oleva sähkösuojaus säilyy. Ne eivät myöskään avaa virtapiiriä pysyvästi. Kun verkkovika on korjattu ja rajoitin jäähtynyt takaisin toimintalämpötilaansa, normaali toiminta palautuu automaattisesti.

”Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme työskennellä Western Power Distributionin kanssa, kun innovatiiviset suprajohtavat vikavirtarajoittimet otetaan käyttöön tässä mittavassa, pysyvässä järjestelmässä Birminghamissa, jossa heillä on merkittävä rooli sähköverkon pitkän tähtäimen luotettavuuden varmistamisessa yhdessä Britannian tärkeimmistä kaupungeista”, sanoo tekniikasta vastaava varatoimitusjohtaja Jean-Maxime Saugrain Nexansilta. ”Tämä on lisävahvistus sille, että suprajohteet ovat nopeasti tulemassa laboratorio- ja koejärjestelmistä todellisen maailman kaupallisiin sovelluksiin.”

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli noin 6,7 miljardia euroa vuonna 2013. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme työskennellä Western Power Distributionin kanssa, kun innovatiiviset suprajohtavat vikavirtarajoittimet otetaan käyttöön tässä mittavassa, pysyvässä järjestelmässä Birminghamissa, jossa heillä on merkittävä rooli sähköverkon pitkän tähtäimen luotettavuuden varmistamisessa yhdessä Britannian tärkeimmistä kaupungeista.
tekniikasta vastaava varatoimitusjohtaja Jean-Maxime Saugrain Nexansilta
Tämä on lisävahvistus sille, että suprajohteet ovat nopeasti tulemassa laboratorio- ja koejärjestelmistä todellisen maailman kaupallisiin sovelluksiin.
tekniikasta vastaava varatoimitusjohtaja Jean-Maxime Saugrain Nexansilta