Nexans toimittaa umbilikaaleja Statoilin Visundin kentälle

Statoil on allekirjoittanut 4,5 miljoonan euron sopimuksen Nexansin kehittämien standardoitujen umbilikaalikaapelien viidennestä toimituksesta.

Statoilin Visundin öljy- ja kaasukenttä hyötyy Nexansin kehittämistä standardoiduista umbilikaaleista. Tampenin alueella Norjan Pohjanmerellä oleva kenttä on viides projekti, jossa käytetään näitä standardoituja umbilikaaleja.

Standardoidut umbilikaalit koostuvat sähkö- ja valokaapeleista sekä hydrauliikka- ja kemikaalijohdoista. Tekniset ja hallinnolliset menettelyt on standardoitu, mikä säästää aikaa, kustannuksia ja materiaaleja projektin aikana.

Nexans toimittaa 830 m dynaamista umbilikaalikaapelia, joka on tehty 12 16 mm2:n nelikierrekaapelista. Lisäksi Nexans toimittaa veto- ja ripustusasennelman sekä vedenalaisen umbilikaalipääteasennelman (UTA).

Marraskuussa 2012 Nexans solmi Statoilin kanssa sopimuksen staattisten ja dynaamisten umbilikaalien toimittamisesta kolmeen rakennusvaiheeseen Norjan mannerjalustalle: Oseberg Deltan kentälle (Pohjanmeri), Snøhvitin kaasukentälle (Barentsinmeri) ja Smørbukk Sørin kentälle (Norjanmeri). Syksyllä 2013 sopimusta laajennettiin sisältämään umbilikaalien toimitus myös Gullfaks Rimfaksdalenin kaasukentälle. Yhteensä Nexans toimittaa yli 50 kilometriä staattisia ja dynaamisia umbilikaaleja.

Nexansin projektipäällikkö Liv Molvik Lundegaard sanoi: "Nexans odottaa innolla työskentelyä Statoilin kanssa viidennessä tämänkaltaisessa projektissa. Standardoidut umbilikaalit täyttävät Statoilin hallinnolliset ja tekniset vaatimukset, minkä ansiosta voimme tarjota yhdenmukaista ja kustannustehokasta palvelua."

"Toimimme mielellämme Statoilin kanssa jälleen kerran. Tämä sopimus jatkaa pitkää ja tuottoisaa asiakassuhdetta Norjanmerellä ja maailmalla. Nexansin teknologia auttaa pidentämään Statoilin öljy- ja kaasukenttien käyttöikää", lisäsi varatoimitusjohtaja Dirk Steinbrink suurjännite- ja vesistökaapelien liiketoimintaryhmästä.

Kaapelit valmistetaan Nexansin norjalaisilla tehtailla Rognanissa ja Haldenissa. Kaapelin ja varusteiden toimitus alkaa toisella neljänneksellä 2015.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli noin 6,7 miljardia euroa vuonna 2013. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Toimimme mielellämme Statoilin kanssa jälleen kerran. Tämä sopimus jatkaa pitkää ja tuottoisaa asiakassuhdetta Norjanmerellä ja maailmalla. Nexansin teknologia auttaa pidentämään Statoilin öljy- ja kaasukenttien käyttöikää.
varatoimitusjohtaja Dirk Steinbrink suurjännite- ja vesistökaapelien liiketoimintaryhmästä
Nexans odottaa innolla työskentelyä Statoilin kanssa viidennessä tämänkaltaisessa projektissa. Standardoidut umbilikaalit täyttävät Statoilin hallinnolliset ja tekniset vaatimukset, minkä ansiosta voimme tarjota yhdenmukaista ja kustannustehokasta palvelua.
Nexansin projektipäällikkö Liv Molvik Lundegaard