Nexansin XLPE-kaapelit lisäävät sähkönsyötön varmuutta Tanskassa

Report this content

Nexans valmistaa ja toimittaa XLPE-meri- ja maakaapeleita yhdistämään tanskalaisia sähköasemia toisiinsa

Tanskan sähköverkkoa vahvistetaan Nexansin XLPE-kaapeleilla yli 290 kilometriä osana ENERGINET.DK:n JFK & Storstrømmen -hanketta. Nexans toimittaa kaksi merikaapelijärjestelmää ja kaksi maakaapelijärjestelmää Tanskaan noin 25 miljoonan euron sopimuksella. Nexans toimittaa yksijohtimisen, ristisilloitetusta polyeteenistä (XLPE) valmistetun kolmivaihejärjestelmän 150 kV:n maakaapelin, jolla Ryttergårdin sähköasema liitetään Graderupin kautta Fynsværketin sähköasemaan. Toinen kaapelijärjestelmä yhdistää Abildskovin sähköaseman Sønderborgin sähköasemaan. Kahden maakaapelijärjestelmän lisäksi Nexans toimittaa myös niihin liittyviä varusteita sekä hoitaa kaapelinvedon valvonnan ja asennuksen.

Nexansin 3-ytimiset 150 kV:n XLPE-merikaapelit kulkevat Keski-Tanskan Jyllannista Fynin saarelle itään ja Alsin saarelle etelään. Lisäksi 132 kV:n merikaapeli yhdistää Sjællandin saarella olevan Rosenfeldtin sähköaseman ja Falsterin saaren Orehovedin sähköaseman toisiinsa. Kaapelit lisäävät sähkönsyötön varmuutta alueella.

JFK & Storstrømmen -hanke kuuluu osana Tanskan kansalliseen tavoitteeseen saada suurin osa sähkökaapeleista maan alle vuoteen 2030 mennessä. Toimintasuunnitelman mukaan 2 900 km uusia sähkölinjoja asennetaan maakaapeleiksi ja nykyisiä 132 kV:n ja 150 kV:n ilmajohtoja korvataan.

Nexans ja ENERGINET.DK ovat aiemmin tehneet yhteistyötä kaapelien toimintasuunnitelmaan kuuluvassa Køge Bugtin projektissa, ja alkavat sen jälkeen liittää Kriegers Flakin merituulipuistoa Tanskan sähköverkkoon.

Projektipäällikkö Oddleif Nielsen ENERGINET.DK:sta kommentoi: "Työskenneltyämme aiemmin Nexansin kanssa tiedämme, että heillä on teknistä taitoa sopimuksen loppuun saattamiseksi ja hankkeen hoitamiseksi. Teemme taas mielellämme yhteistyötä heidän kanssaan."

"Me Nexansilla olemme jälleen innokkaina hoitamassa uutta projektia tanskalaisen ENERGINET.DK:n kanssa. Työskentelemme mielellämme yhdessä ei ainoastaan Tanskan ympäristön, vaan myös maan energiaturvallisuuden parantamiseksi", lisäsi maanpäällisen suurjänniteliiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin varatoimitusjohtaja Cyprien Federspiel Nexansilta.

Kaapelit valmistetaan Nexansin tehtailla Saksan Hannoverissa ja Norjan Haldenissa. Toimitukset alkavat maaliskuussa 2016.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli 6,4 miljardia euroa vuonna 2014. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Työskenneltyämme aiemmin Nexansin kanssa tiedämme, että heillä on teknistä taitoa sopimuksen loppuun saattamiseksi ja hankkeen hoitamiseksi. Teemme taas mielellämme yhteistyötä heidän kanssaan.
Projektipäällikkö Oddleif Nielsen ENERGINET.DK:sta
Me Nexansilla olemme jälleen innokkaina hoitamassa uutta projektia tanskalaisen ENERGINET.DK:n kanssa. Työskentelemme mielellämme yhdessä ei ainoastaan Tanskan ympäristön, vaan myös maan energiaturvallisuuden parantamiseksi.
maanpäällisen suurjänniteliiketoiminnan myynnin ja markkinoinnin varatoimitusjohtaja Cyprien Federspiel Nexansilta