Statoil valitsi Nexansin suorasähkölämmitysjärjestelmät Kristinin ja Marian öljykentille

Statoil on Wintershallin puolesta allekirjoittanut sopimuksen Nexansin kanssa suorasähköteknologian (DEH) toimittamisesta. Suorasähköjärjestelmä liittää Kristinin ja Marian kentät Norjanmerellä Kristinin lauttaan varmistaen jatkuvan virtauksen putkistoissa.

Arvoltaan noin 13 miljoonan euron toimitus korvaa nykyisen DEH-nousukaapelin Kristinin lautalta. Uusi neljän johtimen nousukaapeli liittää Kristinin lautan merenalaiseen liitäntäkoteloon, joten näin saadaan yksi DEH-johto Kristinin kentälle ja toinen Marian kentälle.

Suorasähkölämmitys (DEH) on monissa putkistoissa käytetty virtauksen varmistava menetelmä. Menetelmä perustuu lämpötilan säätelyyn putkistossa johtamalla vaihtosähkövirtaa putkiston terässeinämän läpi, mikä estää hydraattien ja vahan muodostumista. Yli 300 metrin syvyydessä veden lämpötila on juuri ja juuri nollan yläpuolella.

Lisäksi Nexans on saanut aliurakan FMC Technologiesilta dynaamisen ohjausumbilikaalijärjestelmän toimittamisesta samaan hankkeeseen.

Kristinin kaltaisissa kelluvissa lautoissa on nousujohtojärjestelmä, joka sisältää joustavat tuotantolinjat, veden injektointilinjat, kaasun injektointi-/nostolinjat, umbilikaalit vedenalaisten keräyslaitteiden ohjaamiseen sekä putkistoja lämmittävät sähkökaapelit.

Varatoimitusjohtaja Dirk Steinbrink Nexansin suurjännite- ja vesistökaapelien ryhmästä sanoi: "Näiden kahden sopimuksen saaminen korostaa Nexansin asiantuntemusta merikaapeleissa ja suorasähkölämmitysjärjestelmissä."

Vedenalaisten hybridikaapelien varatoimitusjohtaja Krister Granlie lisäsi: "Nexans tekee mielellään yhteistyötä Statoilin ja Wintershallin kanssa tässä projektissa. Jatkamme innolla pitkäaikaista asiakassuhdettamme Statoilin kanssa.”

DEH-nousujohdon valmistus alkaa syksyn 2015 aikana, ja toimitus tapahtuu vuoden 2016 toisella kvartaalilla.

Eva Wallin, Tiedotusjohtaja, Nexans Sweden AB,  46 325 801 98, e-mail eva.wallin@nexans.com 

Nexans tietoutta

Nexans tuo eloa energiaan kaapelien ja kaapelointiratkaisujen laajalla valikoimalla lisäten asiakkaidemme toimintakykyä ympäri maailman. Nexans-tiimit ovat sitoutuneet kumppanuuteen, joka tukee asiakkaita neljällä pääliiketoiminta-alueella: sähkönsiirto ja jakelu (merellä ja maalla), energiaresurssit (öljy ja kaasu, kaivokset ja uusiutuva energia), kuljetus (maantie, rautatie, ilmailu, merenkulku) ja rakentaminen (kaupallinen, asunnot ja datakeskukset). Nexansin strategia perustuu tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen jatkuvaan innovointiin, työntekijöiden kehitykseen, asiakaskoulutukseen sekä turvallisten ja vähän ympäristöön vaikuttavien teollisuusprosessien käyttöönottoon.

Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan toimijana säätiön käynnistämään kestävän kehityksen toimia, jotka parantavat energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille ympäri maailman.

Meillä on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman, työllistämme lähes 26.000 ihmistä ja liikevaihtomme oli noin 6,7 miljardia euroa vuonna 2013. Nexans on listattu NYSE Euronext Parisiin, osastolle A.

Katso lisätietoja: www.nexans.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Näiden kahden sopimuksen saaminen korostaa Nexansin asiantuntemusta merikaapeleissa ja suorasähkölämmitysjärjestelmissä.
Varatoimitusjohtaja Dirk Steinbrink Nexansin suurjännite- ja vesistökaapelien ryhmästä
Nexans tekee mielellään yhteistyötä Statoilin ja Wintershallin kanssa tässä projektissa. Jatkamme innolla pitkäaikaista asiakassuhdettamme Statoilin kanssa.
Vedenalaisten hybridikaapelien varatoimitusjohtaja Krister Granlie