Muutosten vuosi kasvun mahdollistamiseksi

Report this content

Nixu Oyj, Pörssitiedote 10.2.2022 kello 8.00

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021 (IFRS)

Tämä tiedote on tiivistelmä Nixu Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2021. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/sijoittajat.

Heinä-joulukuun 2021 pääkohdat:

 • Liikevaihto 25 089 (25 617) tuhatta euroa, muutos -2 %. 
 • Käyttökate (EBITDA) 667 (2 836) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 3 % (11 %).
 • Käyttökatteen heikkenemistä selittävät vertailukautta alempi liikevaihto ja sen heikompi rakenteellinen kannattavuus. Liiketoiminnan muut kulut olivat vertailukaudella Covid-19 pandemian johdosta poikkeuksellisen alhaiset.
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 731 (2 586) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 3 % (10%).
 • Liiketulos (EBIT) -289 (364) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -1 % (1 %).
 • Nixu julkaisi kasvustrategiaansa pohjautuvat tavoitteet vuosille 2022–2025 tähdäten 25 % vuosittaiseen keskimääräiseen kasvuun jakson aikana perustuen sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun.

Tammi-joulukuun 2021 pääkohdat:

 • Liikevaihto 51 809 (53 272) tuhatta euroa, muutos -3 %.
 • Käyttökate (EBITDA) 1 473 (2 895) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 3 % (5 %).
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) 1 929 (3 350) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta 4 % (6 %).
 • Liiketulos (EBIT) -444 (-702) tuhatta euroa, osuus liikevaihdosta -1 % (-1 %).
 • Nixu uudisti toimintamalliaan kansainvälisemmäksi saavuttaakseen paremman asiakaskokemuksen, Nixun brändin tunnettuuden ja palveluiden tehokkaamman tuotannon.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja käyttökatteen paranevan edellisestä tilikaudesta.

Avainluvut

tuhatta euroa 1.7.-31.12.2021 1.7.-31.12.2020 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Liikevaihto 25 089 25 617 51 809 53 272
Tilikauden tulos -532 -378 -984 -1 835
Osakekohtainen tulos, euroa -0,07 -0,05 -0,13 -0,25
Käyttökate 667 2 836 1 473 2 895
Käyttökate, % liikevaihdosta 2,7 % 11,1 % 2,8 % 5,4 %
Oikaistu käyttökate1 731 2 586 1 929 3 350
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 2,9 % 10,1 % 3,7 % 6,3 %
Liiketulos -289 364 -444 -702
Liiketulos, % liikevaihdosta -1,2 % 1,4 % -0,9 % -1,3 %
Oikaistu liiketulos1 -226 114 13 -247
Oikaistu Liiketulos %1 -0,9 % 0,4 % 0,0 % -0,5 %

1Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistuvia. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyvät kertaluonteiset kulut. Tammi-joulukuun 2021 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 456 (455) tuhatta euroa. Heinä-joulukuun 2021 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 64 (-250) tuhatta euroa.

2Vertailukauden luvuista on oikaistu NOW-koronatuki liiketoiminnan muista tuotoista oikaisueriin. Vaikutus oikaisueriin on 7-12.2020 190 tuhatta euroa ja 1-12.2020 337 tuhatta euroa.

tuhatta euroa 31/12/2021 31/12/2020
Omavaraisuusaste, % 31,5 % 34,4 %
Korollinen nettovelka 3 237 2 244
Nettovelkaantumisaste, % 25,3 % 16,0 %

Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen:

”Päättynyt vuosi oli Nixulle muutoksen vuosi monella rintamalla. Käynnistimme keväällä Better Together -toimintamallin, jossa kaikki toimintomme ja tiimimme ylittävät maarajat ja siten mahdollistavat asiakkaillemme saman laadukkaan Nixun palvelukokemuksen kaikissa toimintamarkkinoissamme. Uuden toimintamallimme keskeisenä tavoitteena on tukea erityisesti Suomen ulkopuolisten markkinoiden kannattavaa kasvua sekä edistää rekrytoinneissa koko Nixun yhteistä etua. Uuteen toimintamalliin siirtymistä tukeva muutoshanke saatiin menestyksekkäästi päätökseen vuoden loppuun mennessä, ja iloksemme asiakkaamme ja henkilöstömme ovat ottaneet muutoksen hyvin vastaan. Olemme esimerkiksi sopineet Suomen ulkopuolella uusista asiakashankkeista, joita emme olisi vanhalla toimintamallillamme kyenneet toteuttamaan. Pahimmat muutoskivut ovat jo takanapäin, ja vuonna 2022 pääsemme nauttimaan uuden toimintamallimme hyödyistä.

Taloudellisesti muutoksen vuosi oli meille haastava. Koko vuoden liikevaihtomme pysyi vertailuvuoden tasolla. Vuoden kolmannesta kvartaalista poiketen viimeisen neljänneksen liikevaihto ei ollut kasvava muun muassa muutaman suuren hankkeen aloituksen viivästyttyä useilla kuukausilla asiakkaista johtuvista syistä. Erityisenä ilonaiheenamme olivat kuitenkin IoT- ja Advisory-liiketoimintamme, joiden liikevaihto kasvoi tuntuvasti vuoden aikana ja viimeisellä vuosineljänneksellä. Henkilöstön vaihtuvuus pieneni edellisvuodesta, mutta oli vielä tavoitettamme korkeammalla tasolla. Rekrytoimme menestyksekkäästi uusia osaajia kansainvälisiin tiimeihimme sekä käynnistimme harjoittelijaohjelman.

Hallinnoitujen palvelujen liiketoiminta-alueeseen vaikutti vuoden aikana kaksi huomattavaa tekijää. Osana pyrkimystämme siirtyä tarjoamaan entistä vakioidumpia palveluita menetimme muutaman merkittävän asiakkuuden. Samaan aikaan tapahtui teknologinen muutos, jossa Microsoft-teknologioihin perustuva kyberturvavalvonta saavutti merkittävää jalansijaa markkinoilla. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus laski hallinnoitujen palvelujen liikevaihtoa toisella vuosipuoliskolla ja vastaavasti toiminnan kannattavuus heikkeni. Tulevan kasvun edellytykset ovat kuitenkin vahvasti paikoillaan: Liiketoiminta-alueen uutena johtajana aloitti syyskuussa Jan Mickos, jonka johdolla liiketoiminta-alueen organisaatiota uudistettiin vuoden 2021 lopulla tukemaan paremmin kansainvälistä toimintaa. Lisäksi oma Microsoft-pohjainen valvomoratkaisumme on jo tuotannossa. Vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisko tulee kuitenkin arviomme mukaan edelleen olemaan hallinnoitujen palvelujen osalta tappiollinen. Hallinnoitujen palvelujen alueella vahvuuksiamme ovat perusvalvonnan lisäksi tarjoamamme korkeatasoiset lisäarvopalvelut muun muassa tietomurtojen tutkintaan.

Aloitamme vuoden 2022 erittäin toiveikkaina. Uuden toimintamallimme myötä myyntimme alkoi tuottaa hyvin tulosta viimeisellä neljänneksellä ja saamamme asiakastilaukset kasvoivat kaksinumeroisin luvuin edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Olemme onnistuneet rekrytoimaan kasvuumme vaadittavaa henkilöstöä, ja myös syksyllä viivästyneet asiakashankkeemme ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Koronapandemian kiihtyminen vuoden 2022 alussa ei ole vaikuttanut asiakkaidemme ostokäyttäytymiseen. Asiakkaidemme luottamus meihin on edelleen vahva, mistä kertoo viime vuoden erittäin korkea asiakastyytyväisyys (NPS 70).

Lopuksi haluan kiittää kaikkia nixulaisia työstä uuden toimintamallin käynnistämiseksi. Arvostan erityisesti jaksamistanne korona-ajan epävarmuuden keskellä ja sosiaalisten kohtaamisten jäädessä vähiin. Rakenteiden uudistuksen jälkeen voimmekin nyt keskittyä täysin missiomme mukaisesti pitämään kyberturvapalveluillamme digitaalinen yhteiskunta toimintakunnossa tukemalla kyberturvallisuuden keinoin asiakkaitamme koko Pohjois-Euroopan alueella. Samalla tavoittelemme kasvun ja kannattavuuden hyvää yhdistelmää kasvutavoitteidemme mukaisesti.”

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 19.4.2022.

Nixu julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2022 torstaina 11.8.2022. Yhtiö julkaisee tiedonantopolitiikkansa mukaisesti puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä toimitusjohtajan katsauksen, liikevaihtotiedon, käyttökatteen sekä oikaistun käyttökatteen. Toimitusjohtajan katsaus, liikevaihtotieto, käyttökate sekä oikaistu käyttökate Q1/2022 julkaistaan 14.4.2022 ja Q3/2022 julkaistaan 13.10.2022.

Tulostiedotustilaisuus

Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitetun tulostiedotustilaisuuden 10.2.2022 kello 9.30 webcast-lähetyksenä. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://nixu.videosync.fi/2021-q4-results.

Espoossa 9.2.2022

Nixu Oyj
Hallitus

Liite: Nixu Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 (IFRS)

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832,
sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturvaammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

www.nixu.com