• news.cision.com/
  • Nixu Oyj/
  • Nixu alentaa käyttökateohjeistustaan vuodelle 2018 ja ohjeistaa voimakasta, kannattavaa kasvua vuodelle 2019

Nixu alentaa käyttökateohjeistustaan vuodelle 2018 ja ohjeistaa voimakasta, kannattavaa kasvua vuodelle 2019

Report this content

Nixu Oyj
Pörssitiedote 29.1.2019 klo 9.00

Nixu on kasvustrategiassaan vaiheessa, jossa yhtiö näkee järkevänä hakea voimakasta kasvua nopeasti kehittyvässä kyberturvamarkkinassa kannattavuuden kustannuksella. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoite on yli 15 % vuotuinen liikevaihdon kasvu ja yli 10 % käyttökatetaso. Tällä hetkellä yhtiö investoi merkittävästi useisiin erilaisiin kehitys-, myynti- ja kansainvälistymishankkeisiin kasvustrategian toteuttamiseksi.

Tilikausi 2018: liikevaihto kasvoi odotetusti, käyttökate-ennuste alenee hieman

Yhtiön käyttökatteen arvioitiin aiemmin olevan alhainen, mutta lievästi positiivinen vuonna 2018. Alustavien tilintarkastamattomien tietojen perusteella käyttökatteen arvioidaan nyt olevan lievästi negatiivinen. Tähän vaikuttavat useat toisiinsa liittymättömät seikat. Suurimpana muutoksena aiempaan oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutetun ja vuoden lopussa alaskirjatun palvelukehityshankkeen kustannukset (n. 100 k€). Tämän lisäksi yhtiön tulosta tulee rasittamaan liikearvon (372 k€) alaskirjaaminen ostetun ESSC BV:n asiakasarvon osalta yhden suuren, mutta ei-strategisen asiakkaan irtisanoessa sopimuksensa päättymään vuoden 2018 lopussa.

Uusi ohjeistus vuodelle 2018: Voimakkaan orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen siivittämänä yhtiön liikevaihto tilikaudelta on noin 40 M€ kasvaen yli 24 %. Erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon voimakkaista kasvupanostuksista ja kertaluonteisista pörssilistasiirron valmisteluun liittyvistä kuluista sekä päätetyistä kertaluonteisista alaskirjauksista johtuen koko vuoden käyttökate on lievästi negatiivinen.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2018: Voimakkaan orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen siivittämänä yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan noin 25 % tilikaudella 2018. Erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon voimakkaista kasvupanostuksista ja kertaluonteisista pörssilistasiirron valmisteluun liittyvistä kuluista johtuen koko vuoden käyttökatteen arvioidaan jäävän alhaiseksi, mutta olevan lievästi positiivinen.

Tilikausi 2019: yli 20 % kasvu ja paraneva kannattavuus

Yhtiö näkee edelleen perusteltuna poiketa keskipitkän aikavälin tavoitteesta hakemalla voimakasta kasvua nopeasti kehittyvässä kyberturvamarkkinassa osittain kannattavuuden kustannuksella.

Ohjeistus vuodelle 2019: Nixu painottaa edelleen kasvun merkitystä ja jatkaa panostamista kasvuhankkeisiin. Yhtiö arvioi voimakkaan orgaanisen kasvun johdosta liikevaihdon kasvavan yli 20 % edellisestä tilikaudesta. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan paranevan merkittävästi edellisestä tilikaudesta.

Nixun strategiassa keskeisessä roolissa ovat siirtymä pitkäkestoisiin ja laajoihin kyberturvakumppanitoimituksiin sekä teknologiapohjaisten hallinnoitujen tietoturvapalveluiden, kuten Nixu Cyber Defense Center, voimakas kasvu. Vuonna 2018 yhtiö solmi useita laajoja sopimuksia, jotka antavat vahvan pohjan nopealle orgaaniselle kasvulle.

Nixu Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 28.2.2019 klo 8.30, mihin saakka yhtiö noudattaa hiljaista jaksoa eikä kommentoi ohjeistusta tätä tiedotetta enempää.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka lähes 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Tilaa