Nixu Oyj: Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen toimitusjohtajan katsaus

Report this content

Nixu Oyj, pörssitiedote 14.4.2022 kello 08.30

Nixu Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 tilintarkastamaton liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 13,8 miljoonaa euroa (Q1/2021: 13,1 miljoonaa euroa). Käyttökate (EBITDA) oli
-217 tuhatta euroa (367 tuhatta euroa). Oikaistu käyttökate oli -217 tuhatta euroa (437 tuhatta euroa).

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Nixu toistaa 10.2.2022 antamansa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022:
Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja käyttökatteen paranevan edellisestä tilikaudesta.

Väliaikainen toimitusjohtaja Valtteri Peltomäki:

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Nixu nousi takaisin kasvu-uralle vaikean korona-ajan jälkeen. Vuonna 2021 liiketoiminnassamme toteuttamamme muutokset alkavat tuottaa tulosta: Myynnin myönteinen kehitys jatkui ja liikevaihtomme kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Saamamme asiakastilaukset kasvoivat jälleen vertailukaudesta kaksinumeroisin luvuin.

Asiakkaamme ovat valmiita investoimaan kyberturvan kehityshankkeisiin koronapandemian aikaisen hiljaisemman jakson jälkeen. Nykyinen, maarajat ylittävä toimintamallimme mahdollistaa kasvun kaikissa toimintamaissamme. Olemmekin muun muassa voittaneet digitaalisen identiteetin sopimuksen ja merkittävän valvontasopimuksen Tanskassa. Suomessa solmimme miljoonaluokan sopimuksen kansallisen tunnistautumispalvelun teknisestä kehittämisestä ja ylläpidosta.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti tappiolliset hallinnoidut palvelut rasittavat kannattavuuttamme vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana. Myynnin hyvä kehitys ensimmäisellä neljänneksellä sekä merkittävät kaupat muun muassa Suomessa ja Tanskassa vahvistavat luottamustamme hallinnoitujen palvelujen kannattavuuden parantumiseen vuoden loppua kohti.

Kokonaiskannattavuuteemme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttivat osaltaan myös rekrytointeihin liittyvät kustannukset sekä henkilöstön vaihtuvuus, joka on edelleen korkeampi kuin haluaisimme. Rekrytoimme kuitenkin menestyksekkäästi uusia osaajia, ja nykyinen henkilöstömäärämme mahdollistaa kasvun jatkumisen myös tulevaisuudessa. Koronapandemian edelleen aiheuttamat poissaolot niin Nixulla kuin asiakkailla vaikuttavat osaltaan toimeksiantojen etenemiseen. Oletamme tämän vähenevän lähitulevaisuudessa.

Pitkän ajan kysyntätrendi on edelleen vahva. Yhteiskunnan digitalisaatiokehitys on jatkunut jo pitkään, ja viimeaikainen sotatilanne sekä kyberuhkien lisääntyminen ylläpitävät myös kyberturvan tarvetta vielä kauan.

Tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja haluamme osoittaa myötätuntomme sodasta kärsiville. Strategianamme on keskittyä liiketoiminnassamme Pohjois-Eurooppaan. Nixulla ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa.

Ukrainan sodan aiheuttama geopoliittinen tilanne on nostanut kyberturvallisuuden ja kybervarautumisen keskustelun aiheeksi kaikkialla. Kyberuhat ovat lisääntyneet kaikilla markkinoillamme, ja useat organisaatiot ovat alkaneet kehittää varautumistaan. Samaan aikaan sota ja sen aiheuttama taloudellinen epävarmuus hidastavat joitakin asiakkaiden pitkän aikavälin investointipäätöksiä.

Aloitin Nixun toimitusjohtajana maaliskuussa ja jatkan tehtävässä, kunnes uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Teemu Salmi aloittaa viimeistään 1.9.2022. Olen työskennellyt Nixussa eri tehtävissä 14 vuotta, joten nixulaiset, asiakkaat ja liiketoiminta ovat minulle tuttuja. Viime vuonna tehdyt muutokset ovat saaneet meidät takaisin kasvu-uralle. Olen vakuuttunut, että nämä muutokset ja uuden toimintamallin jalkauttaminen edelleen varmistavat Nixun suunnan kohti vauhdikkaampaa kasvua ja parantuvaa kannattavuutta.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Väliaikainen toimitusjohtaja Valtteri Peltomäki, Nixu Oyj
puhelin +358 40 704 08 08, sähköposti: valtteri.peltomaki@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com

Tilaa