• news.cision.com/
  • Nixu Oyj/
  • Nixu Oyj:n koko henkilöstön lisäosakeohjelman käynnistäminen sekä optio-oikeuksien antaminen avainhenkilöille

Nixu Oyj:n koko henkilöstön lisäosakeohjelman käynnistäminen sekä optio-oikeuksien antaminen avainhenkilöille

Report this content

Nixu Oyj
Pörssitiedote 27.3.2019 kello 15.30

Nixu Oyj toteuttaa kasvustrategiaa, jonka mukaisesti yhtiö pyrkii olemaan paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille. Osana parhaan työpaikan strategiaa Nixu pyrkii edistämään henkilöstönsä omistusta yhtiössä.  

Nixu Oyj käynnistää lisäosakeohjelman 2019–2021 – Suunnattu osakeanti 1/2019

Hallitus on päättänyt käynnistää lisäosakeohjelman, All-Employee Matching Share Plan 2019–2021 ("Ohjelma"), joka on suunnattu kaikille Nixu Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden ("Nixu") vakituisille työntekijöille. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa Nixun työntekijöitä hankkimaan osakeomistus tai lisäämään aiempaa osakeomistusta Nixu Oyj:ssa ja siten edelleen vahvistaa ja yhdenmukaistaa työntekijöiden, Nixun ja sen osakkeenomistajien tavoitteita sekä osallistaa työntekijöitä Nixun kasvustrategian menestykseen myös mahdollisen Nixu Oyj:n osakkeen arvonnousun kautta sekä edistää "One Nixu" -ajattelua. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Ohjelma koostuu maksullisesta suunnatusta osakeannista ("Osakeanti 1/2019"), jossa Nixun vakituisille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus merkitä vähintään 50 ja enintään 2000 Nixun uutta osaketta työntekijää kohden ("Uudet Osakkeet") sekä Ohjelmaan osallistuvien työntekijöiden oikeudesta saada noin kahden vuoden pituisen rajoitusjakson jälkeen vastikkeetta yksi (1) lisäosake (bruttona) (yhdessä "Lisäosakkeet") kutakin täyttä kahta Osakeannissa 1/2019 merkittyä Uutta Osaketta kohti Ohjelman ehtojen mukaisesti. Lisäosakkeet annetaan osallistujille niiden toimituspäivänä Nixu Oyj:n päättämällä tavalla.

Osakeannissa 1/2019 tarjotaan merkittäväksi enintään 100,000 Uutta Osaketta. Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa 2.5.2019 klo 12:00 EET ja päättyy 23.5.2019 klo 12:00 EET. Yhtiön hallitus määrittelee Uusien Osakkeiden merkintähinnan perustuen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2019 välisenä aikana. Hallitus vahvistaa täsmällisen euromääräisen merkintähinnan erikseen.

Osakeannissa 1/2019 merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, 100.000 osaketta, muodostaa noin 1,4 prosenttia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä.

25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla, Nixu Oyj:n hallitus on tänään päättänyt järjestää Osakeannin 1/2019, jonka ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Lisäksi hallitus on päättänyt tarjota Ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle rahoitusta Uusien Osakkeiden merkintään hallituksen hyväksymien ehtojen mukaisesti.

Optio-oikeuksien antaminen avainhenkilöille

25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen nojalla Nixu Oyj:n hallitus on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta liitteenä olevin ehdoin.

Optio-oikeudet tarjotaan Nixu-konsernin valituille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Nixu-konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja niiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi ja siten omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 345.000 kappaletta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 345.000 Nixu Oyj:n osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen.

Optio-oikeuksista enintään 115.000 merkitään tunnuksella 2019A, enintään 115.000 tunnuksella 2019B ja enintään 115.000 tunnuksella 2019C.

Optio-oikeuksien 2019A saamisen ehtona on, että avainhenkilö, jolle niitä allokoidaan, osallistuu jäljempänä kuvattuun henkilöstölle suunnattuun osakeantiin. Myös muista optiosarjoista allokoitujen optio-oikeuksien saaminen voidaan asettaa ehdolliseksi yhtiön osakkeeseen tehtävälle sijoitukselle kuten osallistumiselle kyseiseen henkilöstöantiin.

Optio-oikeuden haltijoiden oikeus pitää optio-oikeudet siihen saakka, kunnes niiden osakemerkintäaika alkaa, on ehdollinen yhtiön asettamien suoritustavoitteiden saavuttamiselle. Suoritustavoitteet perustuvat henkilöstötyytyväisyyteen, asiakastyytyväisyyteen sekä liikevaihdon kasvuun. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on seuraava:

Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä, pyöristettynä lähimpään senttiin, ajanjaksolla, joka alkaa (ja sisältäen) 1.4.2019 ja päättyy (ja sisältäen) 30.4.2019 (optio-oikeuksilla 2019A), optio-oikeuksilla 2019B vuodelta 2019 annettavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavana 20 kaupankäyntipäivänä sekä optio-oikeuksilla 2019C vuodelta 2020 annettavan tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavana 20 kaupankäyntipäivänä.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastoista jaettavaksi päätettyjen varojen perusteella. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2019A 1.10.2021 - 31.5.2023, optio-oikeuksilla 2019B 1.10.2022 - 31.5.2024 ja optio-oikeuksilla 2019C 1.10.2023 - 31.5.2025. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä, 345.000 osaketta, muodostaa noin 4,5 prosenttia yhtiön täysin dilutoiduista osakemäärästä.

Nixu Oyj

Liitteet:
Nixu Oyj:n optio-oikeuksien 2019 ehdot
Nixu Oyj:n osakeannin 1/2019 ehdot

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka lähes 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com