Nixu Oyj:n suunnattu osakeanti (Osakeanti 2/2019)

Report this content

Nixu Oyj
Pörssitiedote 1.4.2019 kello 14.05

Nixu Oyj:n (”Nixu”) hallitus on tänään päättänyt hyväksyä suunnatun osakeannin 2/2019 ("Osakeanti") sekä sitä koskevat osakeannin ehdot 25.4.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen nojalla. Osakeanti liittyy Ezenta A/S:n hankinnan ("Kauppa") loppuun saattamiseen.

Kaupan ehtojen mukaan kauppahinta maksetaan osin käteisvaroilla ja osin toteuttamalla myyjille yhteensä 84 950 Nixun osakkeen uusmerkintä. Tässä tarkoituksessa Nixu tarjosi Osakeannissa myyjien merkittäväksi yhteensä 84 950 Nixun uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"), jotka myyjät merkitsivät kokonaisuudessaan Kaupan toteuttamisen yhteydessä. Uusien Osakkeiden merkintähinta oli noin 8,83 euroa osakkeelta ja niiden arvostus perustui Nixun osakkeen volyymipainotettuun keskihintaan Nasdaq Helsinki Oy:ssä laskettuna kolmen kuukauden ajanjaksolta 26.12.2018–26.3.2019. Kauppakirjassa sovitusti Uusia Osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka päättyy 1.4.2021.

Uusien Osakkeiden merkintähinta maksettiin luovuttamalla Nixulle kaikki Ezenta A/S:n osakkeet apporttina. Koska Uudet Osakkeet tarjottiin myyjille Kaupan toteuttamiseksi ja näin ollen myös Nixun liiketoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi, Nixulla on ollut osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Uusien Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Nixun sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannin johdosta Nixun osakkeiden kokonaismäärä nousee 7 326 148 osakkeeseen. Osakeannin jälkeen Uudet Osakkeet muodostavat noin 1,16 prosenttia Nixun täysin dilutoiduista osakemäärästä (määrissä ei ole huomioitu 27.3.2019 tiedotettuun henkilöstön lisäosakeohjelmaan liittyen liikkeeseen laskettavia osakkeita). Uudet Osakkeet ovat samanlajisia Nixun olemassa olevien osakkeiden kanssa. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun ne on merkitty merkitsijöiden arvo-osuustileille.

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet Osakkeet merkitään myyjien arvo-osuustileille sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 8.4.2019 ja arvo-osuusjärjestelmään arviolta 15.4.2019.

Edellä mainittujen rekisteröintien jälkeen Uudet Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä Nixun muiden osakkeiden kanssa (kaupankäyntitunnus: NIXU, ISIN-tunnus: FI0009008387). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla ei kuitenkaan ole sallittua niitä koskevan luovutusrajoituksen voimassaoloaikana.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka lähes 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com

Tilaa