Nixun selvitys: Tekoäly mullistaa kyberturvan

Report this content

Nixu Oyj
Lehdistötiedote 15.11.2019 kello 8.00

Nixu selvitti suomalaisilta asiakasyrityksiltään kyberturvan merkitystä tekoälyn käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Haastattelututkimukseen osallistuneet edustivat johtoa tai keskijohtoa vastuualueenaan tietohallinto, digitalisaatio, tietoturva tai datan hyödyntäminen. Haastateltavat olivat lähes poikkeuksetta suuryrityksistä, jotka toimivat usealla toimialalla, lähes puolet kuitenkin teollisuudessa.

Haastatteluissa keskusteltiin kolmesta teemasta: organisaatioiden omat lähtökohdat ja kypsyys tekoälyn hyödyntämisessä, miten kyberturva on huomioitu nykyisissä tekoälyhankkeissa sekä tekoälyyn liittyvät uhat ja mahdollisuudet sekä etiikka.

Kyberturvan kasvava merkitys

Selvityksen keskeinen havainto on, että haastateltavat ennustavat kyberturvan haasteiden kasvavan organisaatioiden tekoälykypsyyden kasvaessa ja toteutusten laajentuessa asiakastoteutuksiin. Tällä hetkellä tekoälyä hyödynnetään enimmäkseen organisaatioiden sisäisissä hankkeissa. Kyberturvaan liittyvät riskit ja epäselvyydet saattavat osittain hidastaa asiakkaille tarjottavien tekoälytoteutusten käyttöönottoa.

Osa organisaatioista koki kyberturvan ja tekoälyn keskinäisten suhteiden ja omistajuuden määrittelyn haastavaksi. Yleisen tietämyksen lisääminen ja käsitteiden määrittely on tarpeen, jotta tekoälytoteutusten turvallinen ja vastuullinen hyödyntäminen on jatkossa mahdollista laajalla rintamalla.

”Selvityksen tulokset tukivat vahvasti käsitystämme, että yrityksissä kyberturvan rooli tekoälyn hyödyntämisessä on vielä epäselvä”, toteaa Matti Suominen, Nixun tuotekehityksen kyberturvan johtaja. ”Toisaalta kyberturvan tarve on nähtävissä erittäin selkeästi, sillä varsinkin operatiivinen porras näkee riskit jo nyt hyvin konkreettisesti. Kyberturvalla on historiallisesti ollut tapana seurata aina vähän perässä, kun ollaan tekemässä uutta. Tekoäly ei näyttäisi olevan tässä poikkeus.”

Selvityksessä kävi myös ilmi, että nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja jatkossa tapahtuva tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen luo odotuksia myös organisaatioiden riskienhallinnan toimintoihin. Tällä hetkellä haastatelluissa organisaatioissa tekoälytoteutukset eivät ole nousseet riskienhallinnan piiriin, mutta toteutusten kasvaessa ja laajentuessa on odotettavissa, että näin tapahtuu.

KUVA Nixun Jouko Juhola ja Tuisku Sarrala kehittmistypajassa

KUVA: Nixun Jouko Juhola ja Tuisku Sarrala kehittämistyöpajassa.

Selvityksen yhteydessä järjestettiin työpaja, johon osallistui haastateltuja, Nixun kyberturva-asiantuntijoita sekä Veren konsultteja. Työpajassa kyberturvahaasteiden ratkaisuiksi ehdotettiin muun muassa omistajuuden selkeyttämistä, ratkaisujen eettistä arviointia sekä riskienhallinnan prosessien kehittämistä.

Nixun Matti Suominen arvioi, että tekoäly tulee muuttamaan tietoturvan kenttää tulevina vuosina, kun vääjäämättä yhä kasvava määrä tehtäviä siirtyy koneen suoritettavaksi. Samalla perinteinen, ihmisten varassa pyörivä kyberturva muuttaa muotoaan. ”Siinä missä historiallisesti ihmiset olivat ketjun heikoin lenkki, tekoäly muuttaa tätä dynamiikkaa. Jatkossa kyberturvaosaajien ammattitaito on keskeinen tekoälyhankkeiden mahdollistaja”, toteaa Suominen.

”Kun tekoälyä aletaan hyödyntää tulevaisuudessa yhteiskunnan elintärkeissä toiminnoissa ja osana ihmisten arkipäivää, on ensi sijaisen tärkeää, että tekoälyratkaisuja rakennetaan lähtökohtaisesti kyberturvallisiksi. Uskon vahvasti, että yritykset, jotka tekevät jo nyt määrätietoista työtä kyberturvallisuutensa eteen, ovat silloin etulyöntiasemassa”, kannustaa Suominen.   

Nixun tutkimusraportti on saatavilla osoitteessa https://www.nixu.com/fi/whitepaper/tutkimusraportti-kyberturvan-rooli-tekoalyn-kayttoonotossa-ja-hyodyntamisessa.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Matti Suominen, Tuotekehityksen kyberturvan johtaja, Nixu Oyj
puhelin: +358 45 676 5536 sähköposti: Matti.Suominen@nixu.com

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia