• news.cision.com/
 • NoHo Partners Oyj/
 • NOHO PARTNERS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021: Vuoden 2021 liiketappio oli 0,9 miljoonaa euroa – viimeisellä kvartaalilla liikevoitto nousi ennätystasolle

NOHO PARTNERS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021: Vuoden 2021 liiketappio oli 0,9 miljoonaa euroa – viimeisellä kvartaalilla liikevoitto nousi ennätystasolle

Report this content

NoHo Partners Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2022 klo 8.15

NOHO PARTNERS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021

Vuoden 2021 liiketappio oli 0,9 miljoonaa euroa – viimeisellä kvartaalilla liikevoitto nousi ennätystasolle

Toista koronavuotta 2021 hallitsivat jatkuvasti muuttuvat ravintolarajoitukset. Viimeinen kvartaali käynnistyi lupaavasti, kunnes rajoitusten kiristyessä vuoden loppua kohden yhtiö joutui sulkemaan valtaosan ravintoloistaan ja lomauttamaan lähes koko henkilöstönsä. Vaikka pikkujoulusesonki jäi odotuksista, yhtiön loka–joulukuun 6,7 miljoonan euron liikevoitto oli historiallisen hyvä ja liikevoittoprosentti 9,6 % ylitti prosenttiyksiköllä pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 vertailukauden tason. Pandemian aikana saavutetut kustannussäästöt ja tehostunut operatiivinen toiminta alkavat näkymään suhteellisen kannattavuuden selkeänä parantumisena.

Liiketoiminnan operatiivisen kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi helmikuun 2022 puolivälin jälkeen rajoitusten lieventyessä ja olevan rajoitusten poistuttua maaliskuussa 2022 selkeästi positiivinen. Markkinan odotetaan normalisoituvan vuoden 2022 toisen kvartaalin aikana.

LOKA–JOULUKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 69,5 milj. euroa (31,6 milj. euroa), kasvua 119,9 %.
 • Liikevoitto oli 6,7 milj. euroa (-11,8 milj. euroa), kasvua 156,9 %.
 • Liikevoittoprosentti oli 9,6 % (-37,2 %), kasvua 125,9 %.
 • Tilikauden tulos oli 3,3 milj. euroa (-11,9 milj. euroa), kasvua 128,0 %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (-0,53 euroa), kasvua 115,2 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 9,8 milj. euroa (-7,2 milj. euroa), kasvua 236,5 %.

TAMMI–JOULUKUU 2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 186,1 milj. euroa (156,8 milj. euroa), kasvua 18,7 %.
 • Liikevoitto oli -0,9 milj. euroa (-23,9 milj. euroa), kasvua 96,2 %.
 • Liikevoittoprosentti oli -0,5 % (-15,2 %), kasvua 96,8 %.
 • Tilikauden tulos oli -10,3 milj. euroa (-29,5 milj. euroa), kasvua 64,9 %.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,55 euroa (-1,44 euroa), kasvua 61,5 %.
 • Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli 11,3 milj. euroa (-5,1 milj. euroa), kasvua 320,4 %.
 • Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia oli 203,1 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 151,9 milj. euroa. IFRS 16 -velka oli 169,0 milj. euroa. Nettovelkaantumisaste IFRS 16 -standardin vaikutus huomioiden oli 462,4 %.
 • Valtioiden tuet tammi–joulukuussa 2021 olivat yhteensä noin 12,2 milj. euroa: Suomi noin 4,5 milj. euroa, Tanska noin 3,5 milj. euroa ja Norja noin 4,2 milj. euroa.

VIIMEISEN VUOSINELJÄNNEKSEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Ravintolarajoituksia Suomessa kevennettiin lokakuun 2021 alussa. Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu-, aukiolo- ja asiakaspaikkarajoitukset poistuivat kokonaan.
 • Yhtiö tiedotti 25.11.2021 ottavansa koronapassin toistaiseksi käyttöön kaikissa ravintoloissaan pandemian leviämisalueilla.
 • Ravintolarajoituksia Suomessa tiukennettiin 28.11.2021 anniskelun päättyessä leviämisalueilla klo 17 ja aukiolon klo 18. Rajoitukset oli mahdollista kiertää koronapassilla.
 • Yhtiö toteutti historiansa suurimman hankkeen avaamalla 22 ravintolan kokonaisuuden Nokia Arenalle Tampereelle joulukuussa 2021.
 • Rajoitukset kiristyivät ja koronapassin käyttöä rajoitettiin merkittävästi Suomessa joulukuun lopulla. Yhtiö tiedotti 21.12.2021 laskevansa vuoden 2021 tulosohjeistustaan sekä lomauttavansa lähes koko Suomen henkilöstönsä ja aloittavansa uudet yt-neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa tiukentuneisiin rajoituksiin.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • Kaikki ravintolat Suomessa oli suljettava 12.1.2022 alkaen klo 18 anniskelun päättyessä klo 17.
 • Tanskassa ja Norjassa ravintolarajoitukset purettiin 1.2.2022.
 • Suomessa 1.2.2022 alkaen ruokaravintoloiden anniskelua pidennettiin klo 20 ja aukioloa klo 21 saakka. Anniskeluravintoloiden anniskelu päättyi edelleen klo 17 ja aukiolo klo 18.
 • Rajoituksia Suomessa purettiin 14.2.2022, jonka jälkeen anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy klo 23 ja aukiolo klo 00. Koronapassin käytön rajoituksia jatketaan. Rajoituksista on tarkoitus luopua 1.3.2022.

YHTEENVETO

Koronapandemia ravintolatoimialaa koskevine rajoitustoimineen vaikutti merkittävästi konsernin tilikauden 2021 tulokseen. Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen alussa rajoitustoimien lieventyessä kuluttajakysyntä yhtiön kaikissa toimintamaissa oli vahvaa. Rajoitukset kiristyivät jälleen marras–joulukuussa 2021 yhtiön kaikilla toiminta-alueilla, mikä vaikutti merkittävästi yhtiön loppuvuoden liikevaihtoon ja tulokseen.

Konsernin loka–joulukuun 2021 liikevaihto oli 69,5 miljoonaa euroa kasvaen 119,9 prosenttia vuoden 2020 vertailukaudesta ja jääden 92,5 prosenttiin COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailukauden liikevaihdosta. Tammi–joulukuussa 2021 liikevaihto oli 186,1 miljoonaa euroa kasvaen 18,7 prosenttia vuoden 2020 vertailukaudesta ja jääden 68,2 prosenttiin vuoden 2019 vertailukauden liikevaihdosta. Yhtiö arvioi menettäneensä tilikaudella 2021 liikevaihtoa noin 100 miljoonaa euroa koronapandemian vuoksi.

Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta vuoden 2021 loka–joulukuussa oli 9,8 miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa 11,3 miljoonaa euroa. Loka–joulukuussa 2021 konsernin liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 9,6 %. Pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 8,6 %, joten pandemian aikana saavutetut kustannussäästöt ja tehostunut operatiivinen toiminta alkavat näkymään suhteellisen kannattavuuden selkeänä parantumisena volyymin palautuessa.

Konsernin liiketappio tilikaudella 2021 oli -0,9 miljoonaa euroa, kun tilikauden 2020 liiketappio oli -23,9 miljoonaa euroa.

Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tukia 1.10.–31.12.2021 väliselle ajalle on kirjattu yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa ja 1.1.–31.12.2021 väliselle ajalle noin 12,2 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2021 vuokra-alennukset olivat yhteensä noin 2,8 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto tammikuussa 2022 oli 6,7 miljoonaa euroa laskien noin 13 prosenttia vuoden 2021 vertailukuukaudesta ja vastaten 43 prosenttia pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 vertailukuukauden liikevaihtoa. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta tammikuussa oli noin -2,6 miljoonaa euroa.

Perustuen tämänhetkiseen arvioon liiketoimintaympäristön kehityksestä helmikuun 2022 liikevaihdon odotetaan olevan 13–15 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran -1–0 miljoonaa euroa.

Maaliskuun 2022 liikevaihdon odotetaan olevan yli 21 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran 2–3 miljoonaa euroa.

Ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu normaalissa toimintaympäristössä toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen vuoden toiselle puoliskolle.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS: AKU VIKSTRÖM

NoHo Partnersin vuosi 2021 oli vuoristorataa ja navigointia ravintolarajoitusten muuttuvassa maastossa. Vuosi käynnistyi tiukasti rajoitetussa ympäristössä, ja keväällä ravintolatoiminta asetettiin totaalisulkuun. Kesällä hyvin alkanut liiketoiminnan elpyminen tyrehtyi nopeasti rajoitusten kiristyksiin. Viimeinen neljännes alkoi jälleen lupaavasti rajoitusten keventyessä kaikissa yhtiön toimintamaissa, kunnes loppuvuosi päättyi taas liiketoiminnan kannalta mahdottomiin rajoituksiin.

Tuloksentekemisen kannalta vuosi oli kaksijakoinen. Vuoden 2021 liikevaihto oli 186,1 (156,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,9 (-23,9) miljoonaa euroa. Poikkeusolojen aikana käytössä ollut keskeinen mittari, liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli koko vuoden osalta 11,3 (-5,1) miljoonaa euroa positiivinen. Rajoitusten lieventyessä yhtiö pystyi näyttämään tuloksentekokykynsä takomalla ennätystason suhteellisia kannattavuuslukuja. Vastaavasti ennakoimattomassa ja poukkoilevassa rajoitusympäristössä, erityisesti Suomen osalta, tuloksentekeminen oli mahdotonta. Olen silti ylpeä ja kiitollinen siitä joustavuudesta, jota organisaatiomme näytti toimintojen alas- ja ylösajoissa, jolla pystyimme minimoimaan näistä aiheutuneet tappiot. Poikkeusolojen keskellä toteutimme myös historiamme suurimman hankkeen avaamalla 22 ravintolan kokonaisuuden Nokia Arenalla joulukuussa.

Yhtiö julkisti vuoden aikana uuden strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa vuodelle 2024. Strategisia ohjelmia on viety tavoitteista tinkimättä määrätietoisesti eteenpäin epävakaan liiketoimintaympäristön keskelläkin. Viimeisen kvartaalin suhteellinen kannattavuus (9,6 % liikevoittomarginaali) antoi tästä lupaavia ennusmerkkejä. Kannattavuus oli prosenttiyksikön ennätysvuoden 2019 viimeistä kvartaalia parempi, vaikka vuoden viimeisten viikkojen myynnin pilasikin kaikkien kolmen maiden tiukat rajoitustoimet.

Yhtiö on keskittynyt pitämään kilpailukyvystään huolta huolehtimalla henkilökunnastaan ja varautumalla raaka-aineiden hinnannousuun ostotoimintojen keskittämisellä ja hinnankorotuksilla. Yhtiö on myös sitoutunut yhdessä rahoituslaitostensa kanssa lainanlyhennysohjelmaan, joka mahdollistaa strategian mukaisen kasvusuunnitelman toteuttamisen ja velkaisuuden keventämisen tasapainossa. Yhtiön tavoitteena on, että IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan ja liiketoiminnan operatiivisen kassavirran suhde vuoden 2024 loppuun mennessä on alle 3.

Vuoden 2022 alkua leimasi Omikron-variantin nopea leviäminen ja sen mukana tulleet ravintolarajoitukset. Tämän hetken näkymien mukaan yhtiö pääsee kuitenkin takaisin kassavirtapositiiviseen liiketoimintaan jo helmikuun puolesta välistä. Maaliskuun alussa poistuvat loputkin ravintolarajoitukset mahdollistavat liiketoiminnan elpymisen ja täysimääräisen paluun normaaliin vuoden 2022 toisen kvartaalin aikana. Yksityiskulutuksen arvioidaan palautuvan nopeasti rajoitusten purkautuessa ja myös yritys- ja tapahtumamyynnin tilauskannassa on odotettavissa vahvaa siirtymää edellisvuodelta. Yhtiö tulee antamaan vuoden 2022 ohjeistuksensa, kun näkyvyys parantuu rajoitusten purkauduttua. Yhtiö julkaisee myös ensimmäistä kertaa vastuullisuusraporttinsa kesäkuussa 2022.

Aku Vikström, toimitusjohtaja

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinat

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön markkinaan ja koko ravintola-alaan on ollut huomattava, ja se on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Pandemiatilanteen kiihtymisen myötä yhtiön vuosi 2022 käynnistyi tiukasti rajoitetussa toimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Yksityiskulutuksen arvioidaan palautuvan nopeasti rajoitusten purkautuessa ja yritys- ja tapahtumamyynnin palautuen asteittain. Rokotekattavuuden merkittävän kasvun ja koronaviruksen lieventymisen johdosta yhtiö uskoo markkinan normalisoituvan vuoden 2022 toisen kvartaalin aikana.

Tulosohjeistus 17.2.2022 alkaen:

Yhtiö antaa vuoden 2022 liikevaihto- ja kannattavuusennusteensa viimeistään vuoden 2022 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksensa julkaisun yhteydessä.

Yhtiö tulee raportoimaan liiketoimintansa kehittymisestä poikkeustilanteen aikana kuukausitasolla toistaiseksi.

Aiempi tulosohjeistus (21.12.2021 alkaen):

NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä alle 70 miljoonan euron liikevaihdon ja koko tilikaudella 2021 noin 185 miljoonan euron liikevaihdon.

Konsernin liiketoiminnan operatiivisen kassavirran arvioidaan olevan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä yli 8 miljoonaa euroa positiivinen ja koko tilikaudella 2021 yli 10 miljoonaa euroa positiivinen.

NoHo Partners päivittää vuoden 2022 ohjeistuksen vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024 julkaistiin 11.6.2021.

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana. Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan alle kolmen. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa strategiakauden aikana.

11.6.2021 julkaistun johdon arvion mukaan NoHo Partners -konsernin liikevaihto vuonna 2022 on nykyisellä yksikkökannalla noin 280 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 kokonaisuudessaan noin 400 miljoonaa euroa. Tavoiteltavasta noin 120 miljoonan euron kasvusta arvioidaan tulevan noin 50 miljoonaa euroa Norjasta, noin 30 miljoonaa euroa Friends & Brgrs -liiketoiminnan skaalauksesta, noin 30 miljoonaa euroa suurista ja kannattavista kaupunkihankkeista sekä noin 10 miljoonaa euroa konsernin muista liiketoiminnoista.

AVAINLUKUJA    
NoHo Partners -konserni yhteensä    
(1000 euroa)1.10.-31.12.20211.10.-31.12.20201.1.-31.12.20211.1.-31.12.2020
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT,
KOKO KONSERNI
    
Liikevaihto69 53031 615186 069156 771
Liikevoitto6 702-11 772-898-23 880
Liikevoitto, %9,6 %-37,2 %-0,5 %-15,2 %
Tilikauden tulos3 328-11 887-10 338-29 469
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen katsauskauden tulos, €0,08-0,53-0,55-1,44
Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta, €9 775-7 16111 295-5 124
Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta, €  151 916163 431
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -vaikutusta, %  203,1 %192,0 %
Korolliset nettovelat, €  320 877316 621
Nettovelkaantumisaste, %  462,4 %391,0 %
Omavaraisuusaste, %  15,1 %18,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)  0,0 %-5,9 %
Oikaistut nettorahoituskulut*, €2 9693 27012 51710 197
Materiaalikate, %75,9 %68,9 %74,4 %72,0 %
Henkilöstökulut, %35,5 %41,5 %36,0 %38,0 %

* Muuttunut laskentakaava luettavissa tilinpäätöstiedotteen Tunnuslukujen laskentakaavat -osiossa.

RAVINTOLALIIKETOIMINNAN LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT    
 1.10.-31.12.20211.10.-31.12.20201.1.-31.12.20211.1.-31.12.2020
Ruokaravintolat    
Liikevaihto (MEUR)25,213,768,758,0
Osuus kokonaisliikevaihdosta36,2 %43,3 %36,9 %37,0 %
Liikevaihdon muutos84,0 % 18,4 % 
Yksiköt, lkm75777577
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,340,180,920,75
     
Viihderavintolat    
Liikevaihto (MEUR)19,65,749,543,9
Osuus kokonaisliikevaihdosta28,2 %17,9 %26,6 %28,0 %
Liikevaihdon muutos245,5 % 12,7 % 
Yksiköt, lkm72677267
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,270,080,690,66
     
Fast casual -ravintolat    
Liikevaihto (MEUR)11,48,939,931,2
Osuus kokonaisliikevaihdosta16,5 %28,2 %21,4 %19,9 %
Liikevaihdon muutos28,5 % 27,7 % 
Yksiköt, lkm66536653
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,170,170,600,59
     
Kansainväliset ravintolat    
Liikevaihto (MEUR)13,33,328,023,6
Osuus kokonaisliikevaihdosta19,1 %10,6 %15,1 %15,1 %
Liikevaihdon muutos298,1 % 18,6 % 
Yksiköt, lkm40404040
Liikevaihto/yksikkö (MEUR)0,330,080,700,59

OSINKO

NoHo Partners Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 98 271 289,64 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on -4 912 630,50 euroa.

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 27.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2021 yhtiöllä oli 19 222 270 osaketta.

RAHAVIRTA, INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–joulukuussa 2021 oli 45,0 miljoonaa euroa (8,4 miljoonaa euroa).

Vuoden 2021 neljännen kvartaalin aikana tehtyjä kasvuinvestointeja olivat Davai Davai -ravintolan avaus Helsingissä, Baarikärpänen-yökerhon avaus Helsingissä sekä 22 ravintolan avaukset Nokia Arenalla Tampereella.

Konsernin nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 -velkojen vaikutuksia 31.12.2021 oli 203,1 %. Korolliset nettovelat ilman IFRS 16 -vaikutusta olivat 151,9 miljoonaa euroa. IFRS 16 -velka oli 169,0 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat (sisältäen IFRS 16 -velan) olivat joulukuun 2021 lopussa 320,9 miljoonaa euroa (316,6 miljoonaa euroa). Oikaistut nettorahoituskulut tammi–joulukuussa 2021 olivat 12,5 miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste oli 15,1 % (18,1 %) ja nettovelkaantumisaste 462,4 % (391,0 %).

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

COVID-19-pandemialla on ollut merkittävä vaikutus yhtiön liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Pandemian leviäminen, valtioiden sen hillitsemiseksi asettamat ravintola-alaan kohdistuneet rajoitustoimenpiteet sekä vaikutukset asiakaskysyntään ovat vaikuttaneet erittäin haitallisesti NoHo Partnersin liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Pandemian lopullinen kesto ja kokonaisvaikutukset ovat vaikeasti ennustettavissa, mistä johtuen vaikutukset NoHo Partnersin tulevaisuudessa toteutuvaan liikevaihtoon, tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan saattavat poiketa johdon tekemistä tämänhetkisistä arvioista ja olettamuksista. Yhtiö on määrätietoisilla toimenpiteillä vähentänyt pandemian vaikutuksia, epävarmuustekijöitä ja riskejä sekä turvannut yhtiön taloudellisen aseman ja riittävän rahoituksen.

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö toimi tiukasti rajoitetussa tai suljetussa liiketoimintaympäristössä kaikissa sen toimintamaissa. Kolmannella kvartaalilla rajoituksia lievennettiin Suomessa ja vähitellen purettiin kokonaan Tanskassa ja Norjassa. Viimeisellä kvartaalilla rajoitukset kiristyivät jälleen yhtiön kaikilla markkina-alueilla. Yksityiskohtaisempi selvitys ravintolarajoitusten muutoksista on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 1 Laatimisperiaatteet.

Suomessa ravintolarajoituksia kevennettiin lokakuun alussa, jolloin perus- ja kiihtymisvaiheen alueilla oli voimassa ainoastaan yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet. Leviämisvaiheen alueilla anniskelu- ja aukiolorajoitukset pidentyivät klo 00 ja 01 saakka, ja karaoke- ja tanssikielto poistuivat koko maassa.

Yhtiö otti koronapassin käyttöön 25.11.2021 alkaen kaikissa ravintoloissaan. Ravintolarajoituksia Suomessa tiukennettiin 28.11.2021, mistä lähtien anniskelu leviämisvaiheen alueiden ravintoloissa päättyi klo 17 ja aukiolo klo 18. Rajoitukset oli kierrettävissä koronapassilla.

Suomen hallitus tiedotti 21.12.2021 uusista tiukentuneista rajoitustoimista 24.12.2021 alkaen, jolloin koronapassin käyttöä sekä aukiolo- ja anniskeluaikoja rajoitettiin merkittävästi valtakunnallisesti. Kaikki ravintolat koko maassa oli suljettava 12.1.2022 alkaen klo 18 anniskelun päättyessä klo 17.

Yhtiö tiedotti välittömästi 21.12.2021 laskevansa 9.11.2021 antamaansa tulosohjeistustaan vuodelle 2021 seurauksena tiukoista ravintoloiden aukiolorajoituksista, paikallisista kokoontumisrajoituksista sekä Suomen hallituksen päätöksestä poistaa koronapassi käytöstä, minkä johdosta yhtiö joutui sulkemaan lähes kaikki Suomen ravintolansa. Samanaikaisesti yhtiö tiedotti lomauttavansa lähes koko Suomen henkilöstönsä eli noin 1 250 henkilöä ja aloittavansa uudet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa tiukentuneisiin rajoituksiin.

Tilikauden 2021 jälkeen helmikuun 2022 alusta alkaen ruokaravintoloiden anniskelua pidennettiin klo 20 ja aukioloa klo 21 saakka. Anniskeluravintoloiden klo 17 päättyvään anniskeluun ja klo 18 aukioloon ei tullut muutosta. Rajoitukset jatkuivat 14.2.2022 saakka, josta lähtien anniskelu kaikissa ravintoloissa päättyy klo 23 ja aukiolo klo 00. Myös kokoontumisrajoituksista luovuttiin. Koronapassin käytön rajoitus jatkuu toistaiseksi, ja lainsäädännön valmistelua sen osalta jatketaan. Ravintolarajoituksista on tarkoitus luopua kokonaan 1.3.2022.

Vuoden 2021 aikana yhtiö sai tukea Suomen valtiolta noin 4,5 miljoonaa euroa, josta viimeisen neljänneksen osuus oli 0,7 miljoonaa euroa.

Tanskassa ravintolarajoitukset poistuivat koko maassa 10.9.2021. Koronapassi otettiin takaisin käyttöön 12.11.2021 ravintoloissa, baareissa, kahviloissa ja yökerhoissa sekä yli 200 henkilön sisätilaisuuksissa ja yli 2 000 henkilön ulkotapahtumissa. Ravintolat oli suljettava klo 23 anniskelun päättyessä klo 22. Asiakaskapasiteetti oli puolet normaalista ja yökerhot olivat kiinni. Kaikki ravintolarajoitukset purettiin Tanskassa 1.2.2022 alkaen.

Tanskassa valtion tuki ravintola-alan yrityksille kriisin aikana kiinteiden kulujen osalta suhteutettuna liikevaihdon laskuun on ollut noin 80 prosenttia, samoin myös palkkatuki. Rajoitusten astuessa uudelleen voimaan marraskuussa 2021 Tanskan valtio kompensoi kiinteitä kuluja 80 prosenttiin saakka, mikäli liikevaihto laski yli 30 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Yrityksen sulkiessa toimintansa omaehtoisesti valtio korvasi 90 prosenttia kiinteistä kuluista, poistoista ja koroista 17.12.2021–17.1.2022 välillä. Palkkatuki oli 90 prosenttia tuntityöläisten palkoista ja 75 prosenttia kuukausipalkkalaisten palkoista rajoitusten voimassa ollessa.

Norjassa ravintolarajoitukset koko maassa poistuivat 25.9.2021, ja ne kiristyivät jälleen joulukuun 2021 puolivälissä, jolloin ravintoloissa astui voimaan neljän viikon alkoholinmyyntikielto. Se päättyi 14.1.2022, mistä lähtien anniskelu ravintoloissa oli sallittu klo 23 ja aukiolo 00 saakka. Asiakaskapasiteettirajoitus oli noin 50 prosenttia ja tarjoilu tapahtui pöytiin. Ravintolarajoitukset tanssikieltoa ja metrin turvavälejä lukuun ottamatta purettiin Norjassa 1.2.2022. Loputkin rajoitukset purettiin 12.2.2022.

Norjan valtion kiinteiden kulujen 80-prosenttinen kompensaatio jatkui syyskuun 2021 loppuun saakka, jolloin ravintolarajoitukset purettiin. Rajoitusten jälleen kiristyessä joulukuussa Norjan valtio kompensoi liikevaihdon menetykset kiinteiden kulujen osalta 85 prosenttiin saakka, mikäli liikevaihto laski yli 30 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Hävikki korvattiin 100-prosenttisesti ja peruuntuneiden tapahtumien liikevaihdosta korvattiin 70 prosenttia. Palkkatuki (80 prosenttia 30 000 NOK/kk saakka) sekä kiinteiden kulujen korvaus jatkuivat tammikuun 2022 loppuun saakka.

Valtion tuki poikkeustilanteessa

Suomen valtiolta yhtiön saama tuki tilikaudella 2021 oli noin 4,5 miljoonaa euroa, Tanskan valtiolta saama tuki noin 3,5 miljoonaa euroa ja Norjan valtiolta saama tuki noin 4,2 miljoonaa euroa. Konsernin saamat Suomen, Tanskan ja Norjan valtioiden tuet olivat yhteensä tilikaudella 2021 noin 12,2 miljoonaa euroa ja loka–joulukuussa 2021 noin 3,0 miljoonaa euroa.

Tarkempi selvitys valtioiden tuista sekä niiden jakautumisesta on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 3 Julkiset avustukset.

SELVITYS KIRJAUSKÄYTÄNNÖISTÄ

 • Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
 • Yhtiö on ottanut käyttöön 1.4.2020 alkaen uuden tunnusluvun, Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta. (Tunnusluvun laskentakaava: Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset – osuus osakkuusyhtiön tuloksesta – IFRS 16 -vuokrakulujen muuntaminen kassavirtaperusteiseksi.) Tunnusluku esittää yhtiön tuottaman kassavirran määrää ennen investointeja, veroja ja rahoituskuluja, ja sen tarkoituksena on kuvata ravintolaliiketoiminnasta toteutuvaa kassavirtaa.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2022

NoHo Partnersin taloudellisten katsausten julkistamisaikataulu vuonna 2022 on seuraava:

 • Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 viikolla 11
 • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022 tiistaina 10.5.2022
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022 tiistaina 9.8.2022
 • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022 tiistaina 8.11.2022

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE, ANALYYTIKOILLE JA SIJOITTAJILLE KLO 10.00

Tiedotustilaisuus medialle, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään torstaina 17.2.2022 klo 10.00 alkaen ravintola Chérissä Helsingissä. Tilaisuudessa NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström esittelee katsauskauden tuloksen ja tärkeimmät tapahtumat sekä kertoo yhtiön liiketoiminnan nykytilasta ja näkymistä.

Suomenkielinen tiedotustilaisuus on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2021-q4-tulos. Esitysmateriaali ja tilaisuuden taltiointi ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.

NoHo Partnersin vuoden tilinpäätöstiedote 2021 kokonaisuudessaan on pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Tilinpäätöstiedote on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.noho.fi.

Tampereella 17.2.2022

NOHO PARTNERS OYJ

Hallitus

Liite: NoHo Partners Oyj Tilinpäätöstiedote 2021

Lisätietoja:
Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tampere

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock's & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiö tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö.