Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Report this content

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 14.12.2022 klo 10.20

Nokian Renkaat on vastaanottanut 13.12.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 9.12.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista laski 6 468 745 osakkeeseen, mikä vastaa 4,66 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteis-
määrä)

% osakkeista ja äänistä 
rahoitusväli-
neiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteen-
laskettu 
%-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten 
kokonais-
määrä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai 
rikkoutumisen jälkeen

0,55 %

4,11 %

4,66 %

138 921 750

Edellisessä liputusilmoi-
tuksessa ilmoitettu osuus

0,55 %

4,56 %

5,11 %

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora 
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009005318

30 996

 725 000

0,02 %

 0,53 %

Yhteensä A

755 996

0,55 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja
äänten lukumäärä

Osakkeiden ja
äänten %-osuus

Right to recall lent securities

N/A

N/A

Physical

223 067

0,16 %

OTC Call Option on Basket

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

165 769

0,12 %

OTC Call Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

896 000

0,64 %

OTC Put Option

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

1 686 400

1,21 %

Listed Call Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

1 055 113

0,76 %

Listed Put Warrant

03/01/2033

03/01/2033 asti

Cash

1 686 400

1,21 %

 

 

 

Yhteensä B

5 712 749

4,11 %

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Molemmat yhteensä, %

Société Générale S.A.

0,02 %

2,13 %

2,15 %

Société Générale Effekten Gmbh

0,00 %

1,98 %

1,98 %

Codéis Securities S.A.

0,53 %

0,00 %

0,53 %

 

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, IR@nokiantyres.com

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2021 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi

Tilaa