• news.cision.com/
  • Nokian Tyres/
  • Nokian Renkaat Oyj:n johdolle ja valituille avainhenkilöille uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, Ansaintajakson 2018 toteuma

Nokian Renkaat Oyj:n johdolle ja valituille avainhenkilöille uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, Ansaintajakson 2018 toteuma

Report this content

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 5.2.2019 klo 17.15

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (myöhemmin myös PSP 2019) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (myöhemmin myös RSP 2019) täydentävänä palkkiojärjestelmänä erityistilanteita varten.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2019

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kolmevuotisista ansaintajaksoista, jonka jälkeen mahdollinen osakepalkkio maksetaan osallistujille. Kunkin yksittäisen ansaintajakson alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ensimmäinen ansaintajakso (PSP 2019–2021) alkaa vuoden 2019 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä, joka on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot. PSP 2019–2021 ansaintajaksoon on oikeutettu osallistumaan noin 200 henkilöä, mukaan lukien Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenet. Jos PSP 2019–2021 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 535 000 brutto-osaketta.

Kolmevuotisen PSP 2019–2021 -ansaintajakson lisäksi vuoden 2019 alusta alkaa lisäksi myös kertaluonteinen kaksivuotinen ansaintajakso PSP 2019–2020, jonka tarkoitus on muodostaa silta aiemman kaksivuotisen (PSP 2018) ja uuden kolmevuotisen kannustinjärjestelmän (PSP 2019–2021) välille. Mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. PSP 2019–2020 -ansaintajaksoon on oikeutettu osallistumaan noin 210 henkilöä, mukaan lukien Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsenet. Jos PSP 2019–2020 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 580 000 brutto-osaketta.

Sekä ansaintajaksolle PSP 2019–2020 että ansaintajaksolle PSP 2019–2021 sovellettavat suoritusmittarit ovat sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE) ja osakekohtaisen tuloksen (EPS) kasvu.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2019

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (RSP 2019–2021) tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nokian Renkaiden avainhenkilöille erityistilanteissa. Se koostuu vuosittain alkavista ehdollisista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille.

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle osallistujalle on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan saakka. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja osittain käteisenä, joka on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Ensimmäinen ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP 2019–2021) alkaa vuoden 2019 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 70 000 brutto-osaketta.

Muita ehtoja

Nokian Renkaat soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään 25 % yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ettei järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Ansaintajakson 2018 toteuma

Aiemman osakepalkkio-ohjelman ansaintajakson 2018 kriteereille asetettujen tavoitteiden täyttymisen perusteella vuonna 2019 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 146 000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkiot maksetaan maaliskuun 2019 loppuun mennessä pois lukien kesken vuotta 2018 yhtiön palvelukseen tulleet avainhenkilöt mukaan lukien viisi johtoryhmän jäsentä, joille palkkiot maksetaan elokuun 2019 loppuun mennessä.

Osakepalkkion kohderyhmään kuului 233 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana. Ansaintajaksolta 2018 maksettujen osakkeiden osalta rajoitusjakso päättyy 31.3.2020.

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, Johtaja, Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

Lisätietoja: Tytti Bergman, Johtaja, Ihmiset ja kulttuuri, puh. +358 10 401 7517

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja ja yksi alansa vastuullisimmista yrityksistä. Tarjoamme mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa kehittämällä laadukkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Erityisen tunnettuja olemme haastaviin olosuhteisiin suunnitelluista innovatiivista talvirenkaista. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2018 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 800. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi 

Tilaa