Nokian Renkaat Oyj:n optio-oikeuksilla merkityt osakkeet

Report this content

Nokian Renkaat Oyj  Osakkeiden kokonaismäärä ja -äänimäärä  8.2.2018 klo 9.00

Nokian Renkaat Oyj:n 21.12.2017 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2013 optio-oikeuksien 2013B-optioilla merkitty 10 370 osaketta ja 2013C-optioilla 120 osaketta.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 8.2.2018. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa koroteta, vaan koko merkintähinta, 262 439,00 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousee 137 277 072 osakkeeseen.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 9.2.2018.

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen perustiedot uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen:

Kaupankäyntitunnus: NRE1V

ISIN-koodi: FI0009005318

Osakemäärä: 137 277 072

Osakepääoma: 25 437 906,00 euroa

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen, puh. 010 401 7940
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com


Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka edistää ja helpottaa turvallista liikkumista vaativissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat haastavat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu noin 1 500 myyntipistettä 26 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 600. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokiantyres.com

Tilaa