Nokian Renkaat Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso 2018 ja ansaintajakson 2017 toteuma

Report this content

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 2.2.2018 klo 8.02

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2016 konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot ovat kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 perustuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon. Ansaintajaksolta 2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 560 000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2018 kuuluu noin 230 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 maksetaan vuonna 2019 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana. Ansaintajaksolta 2018 maksettujen osakkeiden osalta rajoitusjakso päättyy 31.3.2020.

Ansaintajakson 2017 ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden täyttymisen perusteella vuonna 2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 519 000 Nokian Renkaat Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkiot maksetaan maaliskuun 2018 loppuun mennessä pois lukien kesken vuotta 2017 yhtiön palvelukseen tulleet avainhenkilöt mukaan lukien toimitusjohtaja sekä yksi johtoryhmän jäsen, joille palkkiot maksetaan elokuun 2018 loppuun mennessä. Osakepalkkion kohderyhmään kuului 201 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun noin yhden vuoden mittaisen rajoitusjakson aikana. Ansaintajaksolta 2017 maksettujen osakkeiden osalta rajoitusjakso päättyy 31.3.2019. Johtoryhmän jäsenten on pidettävä omistuksessaan 25 % saamastaan brutto-osakemäärästä kunnes osakeomistus vastaa henkilön kiinteää bruttovuosipalkkaa.

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Tarja Kaipio, puh. +358 10 401 7268

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com


Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka edistää ja helpottaa turvallista liikkumista vaativissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat haastavat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu noin 1 500 myyntipistettä 26 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 600. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokiantyres.com

Tilaa