• news.cision.com/
  • Nokian Tyres/
  • Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021: Volyymit kasvoivat vahvasti kaikilla markkinoilla, kysyntä elpymässä

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021: Volyymit kasvoivat vahvasti kaikilla markkinoilla, kysyntä elpymässä

Report this content

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021, 4.5.2021 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Tammi–maaliskuu 2021

  • Liikevaihto oli 341,8 milj. euroa (tammi−maaliskuu 2020: 279,8) ja kasvoi 22,1 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 28,5 %.
  • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 50,3 milj. euroa (16,3), valuuttojen negatiivinen vaikutus oli noin 10 milj. euroa. Liikevoitto oli 44,3 milj. euroa (9,0).
  • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,09). Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,02).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -24,4 milj. euroa (-38,9).

Ohjeistus vuodelle 2021

Vuonna 2021 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

Globaalin auto- ja rengaskysynnän odotetaan elpyvän, mutta COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

“Kysyntä jälkirengasmarkkinoilla on elpynyt nopeasti vuoden 2020 lopulta alkaen. Saavutimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikkien aikojen korkeimmat myyntivolyymit. Kaikki liiketoimintayksiköt ja -alueet suoriutuivat erinomaisesti, mikä johti liikevaihdon 28,5 prosentin kasvuun vertailukelpoisilla valuutoilla. Segmentit yhteensä liikevoitto kasvoi huomattavasti johtuen korkeammista myyntivolyymeistä.

Henkilöautonrenkaiden myyntivolyymit kasvoivat erityisen vahvasti Venäjällä, missä markkinaosuutemme kasvoi erityisesti kesärenkaissa. Toisaalta heikolla Venäjän ruplalla sekä Venäjän osuuden kasvulla suhteessa kokonaisvolyymiin oli merkittävä negatiivinen vaikutus keskimyyntihintaan. Raskaat Renkaat ylsi kaikkien aikojen korkeimpaan kvartaalikohtaiseen liikevaihtoon ja segmentin liikevoittoon.

Varmistaaksemme premium-tuotteidemme saatavuuden olemme ajaneet Venäjän-tehdasta täydellä kapasiteetilla. Yhdysvalloissa jatkamme tuotannon ylösajoa tavoitteena saavuttaa noin miljoonan renkaan tuotanto vuonna 2021. Suomessa nostamme henkilöautonrenkaiden tuotantokapasiteettia tänä vuonna noin 30 prosentilla maaliskuussa ilmoitetun mukaisesti. Raaka-ainekustannusten arvioidaan kasvavan merkittävästi jälkimmäisellä vuosipuoliskolla vuoteen 2020 verrattuna.

Vuoden 2021 aikana keskitymme edelleen kasvuun ja rahavirtaan. Uudet tuotteet ja jatkuvat parannukset go-to-market-toimenpiteissä auttavat meitä rakentamaan entistä vahvempaa jalansijaa ydinmarkkinoillamme. Haluamme hyödyntää hyvän tilanteen markkinalla mutta toimia samalla huolellisesti ja harkiten, ja näin varmistamme yhtiömme vahvan ja kilpailukykyisen aseman tulevina vuosina.”   

Avainluvut

Milj. euroa 1–3/21 1–3/20 Muutos VV*
Muutos
2020
Liikevaihto 341,8 279,8 22,1 % 28,5 % 1 313,8
Liikevoitto 44,3 9,0 120,0
Liikevoitto-% 13,0 % 3,2 % 9,1 %
Voitto ennen veroja 43,7 5,8 106,0
Tilikauden voitto 35,5 2,4 86,0
Tulos/osake, euroa 0,26 0,02 0,62
Segmentit yhteensä liikevoitto 50,3 16,3 190,2
Segmentit yhteensä liikevoitto-% 14,7 % 5,8 % 14,5 %
Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa 0,29 0,09 1,04
Segmentit yhteensä ROCE, %** 10,6 % 14,4 % 9,3 %
Omavaraisuusaste, % 66,8 % 69,4 % 65,3 %
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat -24,4 -38,9 422,4
Gearing, % 1,9 % 7,3 % -1,1 %
Korollinen nettovelka 30,9 120,9 -17,2
Bruttoinvestoinnit 17,1 50,9 149,9

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Rullaava 12 kk

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa 1–3/21 1–3/20 Muutos VV*
Muutos
2020
Liikevaihto 245,9 190,5 29,1 % 38,5 % 871,3
Segmentin liikevoitto 52,8 25,8 177,8
Segmentin liikevoitto-% 21,5 % 13,5 % 20,4 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Raskaat Renkaat

Milj. euroa 1–3/21 1–3/20 Muutos VV*
Muutos
2020
Liikevaihto 57,1 51,2 11,6 % 13,0 % 194,6
Segmentin liikevoitto 12,6 8,2 23,7
Segmentin liikevoitto-% 22,0 % 16,1 % 12,2 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa 1–3/21 1–3/20 Muutos VV*
Muutos
2020
Liikevaihto 58,1 54,4 6,8 % 4,2 % 318,1
Segmentin liikevoitto -9,8 -12,4 4,0
Segmentin liikevoitto-% -16,9 % -22,8 % 1,3 %
Omat palvelupisteet kpl,
jakson lopussa
173 186 174

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 4.5.2021 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 19913175#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q1-2021

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2021 julkaistaan 3.8.2021.

PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 2021

Nokian Renkaiden virtuaalinen pääomamarkkinapäivä 2021 institutionaalisille sijoittajille ja analyytikoille pidetään 9.9.2021.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internetsivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta ja vastuullisuutta. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2020 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 600. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi.