Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2021: Myynti ennätyskorkealla ja tulos parani

Report this content

Nokian Renkaat Oyj Tilinpäätöstiedote 2021, 8.2.2022 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden Tilinpäätöstiedotteesta 2021. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Loka−joulukuu 2021

 • Liikevaihto oli 512,6 milj. euroa (loka−joulukuu 2020: 413,4) ja kasvoi 24,0 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 18,4 %.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 88,0 milj. euroa (80,1). Liikevoitto oli 53,0 milj. euroa (71,4). Ei-IFRS-rajauksia kirjattiin -35,0 milj. euroa (-8,7), sisältäen -20,6 milj. euroa liikearvon ja muiden omaisuuserien arvonalentumisia.
 • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,49 euroa (0,44). Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,40).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 492,6 milj. euroa (429,0).

Tammi−joulukuu 2021

 • Liikevaihto oli 1 714,1 milj. euroa (2020: 1 313,8) ja kasvoi 30,5 %. Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 29,7 %.
 • Segmentit yhteensä liikevoitto oli 324,8 milj. euroa (190,2). Liikevoitto oli 268,2 milj. euroa (120,0). Ei-IFRS-rajauksia kirjattiin -56,7 milj. euroa (-70,2), sisältäen -21,0 milj. euroa liikearvon ja muiden omaisuuserien arvonalentumisia.
 • Segmentit yhteensä liikevoittoprosentti oli 19,0 % (14,5 %).
 • Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 1,84 euroa (1,04). Osakekohtainen tulos oli 1,49 euroa (0,62).
 • Segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto oli 15,8 % (9,3 %).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 396,5 milj. euroa (422,4).
 • Syyskuussa Nokian Renkaat julkisti päivitetyn keskipitkän aikavälin strategian ja tavoitteet. Tavoitteena on kahden miljardin euron liikevaihto sekä 20 % segmentit yhteensä liikevoitto ja segmentit yhteensä sijoitetun pääoman tuotto.
 • Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 1,32 euroa (1,20) osakkeelta kahdessa erässä.

Ohjeistus vuodelle 2022

Vuonna 2022 Nokian Renkaiden liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan merkittävästi ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan kasvavan.

Globaalin auto- ja rengaskysynnän arvioidaan kasvavan. COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta, kustannusinflaatiota ja saatavuushaasteita koko autoteollisuuden arvoketjussa. Lisäksi meneillään oleva geopoliittinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta vuonna 2022.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio:

”Nokian Renkaiden tiimi teki erinomaista työtä vuoden 2021 vaiherikkaissa olosuhteissa. Saavutimme kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon ja paransimme tulosta, minkä lisäksi liiketoiminnan rahavirta oli vahva ja markkina-asemamme vahvistui kaikilla avainalueilla. Tämä saavutus luo pohjaa jatkaa samaa polkua kohti 2 miljardin euron liikevaihtotavoitetta ja tuloskasvun tavoitetta. Haluan kiittää jokaista Nokian Renkaiden tiimin jäsentä menestyksekkäästä vuodesta 2021.

Loka−joulukuussa 2021 rengaskysyntä jatkui korkealla tasolla. Liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla parani 18,4 % myyntivolyymin kasvun ja korkeamman keskimyyntihinnan seurauksena. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintayksiköissä ja -alueilla. Segmentit yhteensä liikevoitto parani liikevaihdon kasvun ansiosta, ja neljännen vuosineljänneksen rahavirta oli vahva.

Vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla raaka-aine- ja logistiikkakustannukset nousivat jyrkästi. Vastasimme tähän korottamalla myyntihintojamme. Inflaatiopaineiden odotetaan jatkuvan vuonna 2022, mikä vaatii systemaattisia hinnankorotuksia ja tarkkaa kustannusten hallintaa myös jatkossa.

Mittava investointivaiheemme on takana, mikä antaa hyvät lähtökohdat kasvaa orgaanisesti ja tehdä vahvaa taloudellista tulosta. Tulevaisuuden suoriutumista vauhdittavat uudet tuotteet sekä jatkuva operatiivisen ja kaupallisen toiminnan kehittäminen, ja ne ovat painopistealueitamme myös vuonna 2022. Optimoimme investointeja ja arvioimme huolellisesti sidottua pääomaa ja sen tehokkuutta, minkä ansiosta pystymme tuottamaan vahvaa rahavirtaa ja tarjoamaan omistajillemme hyvää tuottoa.

Vastuullisuus on erottamaton osa toimintaamme. Julkaisimme vuonna 2021 uudet ei-taloudelliset tavoitteet, jotka ohjaavat yhtiön toimintaa kohti entistä kestävämpää liiketoimintaa ja vahvempaa pitkän aikavälin kilpailukykyä. Työ entistä turvallisemman, älykkäämmän ja vastuullisemman ajamisen puolesta jatkuu.”

Avainluvut

Milj. euroa 10–12
/21
10–12
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2021 2020 Muutos
%
VV*
Muutos
%
Liikevaihto 512,6 413,4 24,0 % 18,4 % 1 714,1 1 313,8 30,5 % 29,7 %
Liikevoitto 53,0 71,4 268,2 120,0
Liikevoitto-% 10,3 % 17,3 % 15,6 % 9,1 %
Voitto ennen veroja 49,9 70,9 258,2 106,0
Tilikauden voitto 37,1 55,9 206,2 86,0
Tulos/osake, euroa 0,27 0,40 1,49 0,62
Segmentit yhteensä liikevoitto 88,0 80,1 324,8 190,2
Segmentit yhteensä liikevoitto-% 17,2 % 19,4 % 19,0 % 14,5 %
Segmentit yhteensä tulos/osake, euroa 0,49 0,44 1,84 1,04
Segmentit yhteensä ROCE, % 15,8 % 9,3 %
Omavaraisuusaste, % 68,4 % 65,3 %
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 492,6 429,0 396,5 422,4
Gearing, % -6,1 % -1,1 %
Korollinen nettovelka -98,7 -17,2
Bruttoinvestoinnit 60,1 31,6 119,6 149,9

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen (ei-IRFS-luvut) laskentakaavat on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa Nokian Renkaiden vuoden 2020 taloudellisessa katsauksessa.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Henkilöautonrenkaat

Milj. euroa 10–12
/21
10–12
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2021 2020 Muutos
%
VV*
Muutos
%
Liikevaihto 342,8 262,0 30,8 % 24,2 % 1 199,2 871,3 37,6 % 37,8 %
Segmentin liikevoitto 77,7 66,5 298,7 177,8
Segmentin liikevoitto-% 22,1 % 25,4 % 24,9 % 20,4 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Raskaat Renkaat

Milj. euroa 10–12
/21
10–12
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2021 2020 Muutos
%
VV*
Muutos
%
Liikevaihto 65,3 53,2 22,8 % 19,2 % 254,0 194,6 30,5 % 28,9 %
Segmentin liikevoitto 4,1 5,0 40,3 23,7
Segmentin liikevoitto-% 6,2 % 9,5 % 15,9 % 12,2 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

Vianor, omat pisteet

Milj. euroa 10–12
/21
10–12
/20
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2021 2020 Muutos
%
VV*
Muutos
%
Liikevaihto 123,1 115,4 6,7 % 2,8 % 342,9 318,1 7,8 % 4,2 %
Segmentin liikevoitto 8,4 10,0 4,1 4,0
Segmentin liikevoitto-% 6,8 % 8,7 % 1,2 % 1,3 %
Omat palvelupisteet kpl, jakson lopussa 175 174

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
 

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään 8.2.2022 klo 15.00. Toimitusjohtaja Jukka Moisio sekä talous- ja rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981 710 310
Ruotsi: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 08 04
US: +1 631 913 1422

PIN: 90066239#

Tilaisuutta voi myös kuunnella https://nokiantyres.videosync.fi/2021-q4-results/register.

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Nokian Renkaiden taloudellinen katsaus 2021 on saatavana englanniksi ja suomeksi osoitteessa www.nokianrenkaat.fi 28.2.2022 alkavalla viikolla.

Osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2022 julkaistaan 27.4.2022.

YHTIÖKOKOUS 2022

Nokian Renkaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 28.4.2022.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internetsivuilta osoitteesta www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7742
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokianrenkaat.fi

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2021 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi