Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015:

Report this content

Talvirengasmyynnin alun viivästyminen Keski-Euroopassa ja Venäjällä sekä Venäjän vähittäiskaupan syventynyt lama laskivat myyntiä – mix parani selvästi

Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2015 klo 8.00

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015:
Talvirengasmyynnin alun viivästyminen Keski-Euroopassa ja Venäjällä sekä Venäjän vähittäiskaupan syventynyt lama laskivat myyntiä – mix parani selvästi

Huhti-kesäkuu 2015

 • Liikevaihto laski 6,5 % ja oli 345,5 MEUR (4-6/2014: 369,5 MEUR). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 8,9 MEUR 4-6/2014 kurssitasoon verrattuna.

 • Liikevoitto heikkeni 11,2 % ja oli 80,6 MEUR (90,7). Liikevoittoprosentti oli 23,3 % (24,5 %).

 • Tilikauden voitto laski 2,4 % ja oli 64,5 MEUR (66,1).
 • Osakekohtainen tulos laski 2,4 % ja oli 0,48 euroa (0,50 euroa).

Tammi-kesäkuu 2015

 • Liikevaihto laski 8,0 % ja oli 626,8 MEUR (1-6/2014: 681,5 MEUR). Valuuttakurssit heikensivät liikevaihtoa 38,0 MEUR 1-6/2014 kurssitasoon verrattuna.

 • Liikevoitto heikkeni 19,0 % ja oli 128,8 MEUR (159,1). Liikevoittoprosentti oli 20,6 % (23,3 %).

 • Tilikauden voitto kasvoi 90,6 % ja oli 199,8 MEUR (104,8). Yhtiö palautti ensimmäisellä kvartaalilla taloudelliseen tulokseensa vuosien 2007-2010 lisäverot ja viivästyskorot 100,3 MEUR perustuen Verotuksen oikaisulautakunnan tekemään kumoamispäätökseen.
 • Osakekohtainen tulos nousi 90,6 % ja oli 1,50 euroa (0,79 euroa).

  Koko vuoden taloudellinen ohjeistus (päivitetty)

  Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna ja liikevoiton arvioidaan olevan 270-295 MEUR. (Aikaisempi ohjeistus 8.5.2015: Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna.)

  Avainluvut, MEUR

4-6/15 4-6/14 Muutos% 1-6/15 1-6/14 Muutos% 2014
Liikevaihto 345,5 369,5 -6,5 626,8 681,5 -8,0 1 389,1
Liikevoitto 80,6 90,7 -11,2 128,8 159,1 -19,0 308,7
Liikevoitto-% 23,3 24,5 20,6 23,3 22,2
Voitto ennen veroja 73,2 78,6 -6,9 136,7 134,6 +1,6 261,2
Tilikauden voitto 64,5 66,1 -2,4 199,8 104,8 +90,6 208,4
Tulos/osake, euroa 0,48 0,50 -2,4 1,50 0,79  +90,6 1,56
Omavaraisuusaste, % 70,4 67,6 67,5
Liiketoiminnan kassavirta -13,0 -21,8 +40,2 -72,7 -25,5 -185,2 458,3
RONA,% (liukuva 12 kk) 17,0 18,9 18,3
Gearing, % 6,9 18,0 -13,6

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta:

”Venäjä on onnistunut välttämään pahimmat taloudelliset skenaariot ja luottamus on alkanut vähitellen palautua. Tilanne on kuitenkin varsin epävakaa, ja useimmissa vähittäiskaupan segmenteissä myynti ja keskihinnat ovat olleet hyvin alhaisella tasolla, erityisesti vuoden toisella neljänneksellä. Uusien autojen ja renkaiden myynti Venäjällä on ollut odotettua vähäisempää, ja rengasostot ovat siirtyneet kohti alempaa B- ja C-segmenttiä.

Tänä vuonna talvirenkaiden ennakkomyynnin alkaminen on siirtynyt selvästi myöhemmäksi verrattuna aikaisempiin vuosiin, ei vain Venäjällä, vaan myös suurimmassa osassa Eurooppaa. Renkaiden kokonaismarkkinat ovat kasvaneet tänä vuonna Euroopassa 2 %, mutta talvirenkaiden toimitukset ovat 11 % alle edellisvuoden tason. Uskomme tämän tasapainottuvan toisella vuosipuoliskolla, mutta sisäänmyynnin markkinavolyymit ovat nyt enemmän riippuvaisia ​​hyvästä talvisesongista.

Keski-Euroopassa myyntimme laski johtuen talvirenkaiden ennakkomyynnin alun viivästymisestä sekä toimitusten pienenemisestä muutamille isommille asiakkaille näiden korkeampien varastotasojen vuoksi. Arvioimme markkinaosuutemme kasvavan tulevina vuosineljänneksinä.

Pohjois-Amerikassa suorituksemme on ollut erinomainen. Olemme voittaneet markkinaosuutta ydintuoteryhmissämme ja ylittäneet markkinoiden kasvun nyt jo useamman vuosineljänneksen ajan. Katsauskaudella lisäsimme myyntiämme Pohjois-Amerikassa 26,8 % verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskoon 2014.

Valuuttakurssivaihtelut heikensivät liikevaihtoamme 38,0 MEUR verrattuna H1/2014 kurssitasoon. Kurssitappiot sekä Venäjän/IVY-maiden ja Keski-Euroopan alhaisempien volyymien negatiivinen vaikutus pystyttiin osittain kompensoimaan tuottavuuden parantamisella, premium-kesärenkaiden myynnin edelleen kasvattamisella, paremmalla tuotemixillä, raaka-ainekustannusten laskulla, Pohjois-Amerikan kasvulla ja Raskaiden Renkaiden hyvällä suorituksella. Kaikki tämä johti ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevoittotasoon 20,6 % (23,3 %).

Vianor on edennyt odotusten mukaan tänä vuonna. Myös jakeluverkostomme kasvu jatkui suunnitellusti. Lisäsimme 213 uutta myyntipistettä brändättyihin ketjuihimme; tällä hetkellä Vianor-myyntipisteitä on 1 390 ja NAD/N-Tyre-verkosto on kasvanut jo yli 1 000 myymälään.

Raskaat Renkaat -liiketoimintayksikkömme jatkoi myynnin ja kannattavuuden parantamista, ja saavutti jo hyvän liikevoittotason 18,9 % katsauskaudella.

Koska arviomme Venäjän markkinoista vuonna 2015 on muuttunut, ennusteemme riskitaso on lisääntynyt. Siksi päivitämme ohjauksemme: liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna ja liikevoiton arvioidaan olevan 270-295 MEUR.

Tuotevalikoimamme kilpailukyky on erinomainen ja edelleen vahvistumassa, organisaation suorituskyky on erittäin hyvällä tasolla, tuottavuus paranee ja jakeluverkosto jatkaa kasvamistaan. Venäjän/IVY-maiden markkinoiden vakautumisen jälkeen luotamme siihen, että pystymme kasvattamaan myyntiämme tulevina vuosina sekä säilyttämään erinomaisen kannattavuutemme, hyvän kassavirran ja vakaat osingot."

Markkinatilanne

Yhdysvallat jatkoi kasvun moottorina taloutta tukevan rahapolitiikan, teollisuustuotannon lisääntymisen ja hyvän työllisyysasteen ruokkiessa talouskasvua. Myös Euroopan talous kasvaa, kun EKP:n määrällinen elvytysohjelma on lisännyt taloudellista aktiviteettia alueella ja heikentynyt euro on tukenut vientiteollisuutta. Maailman BKT:n ennakoidaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015, vaikka monet kehittyvistä talouksista ovat heikkoja ja geopoliittiset riskit ovat edelleen olemassa.

Pohjoismaissa uusien autojen myynti kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina kasvoi 9 %, mutta koko vuoden kasvun odotetaan olevan alhaisempi.

Euroopassa uusien autojen myynti kasvoi 8 % edellisvuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti jakelijoille kasvoi 2 %, talvirenkaiden kysynnän pudotessa  11 %. Renkaiden kysynnän arvioidaan Keski-Euroopassa kasvavan vuonna 2015. Hinnoitteluympäristö on kuitenkin tiukka.

Yhdysvalloissa uusien autojen myynti kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla arviolta 4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöautonrenkaiden markkina pysyi vertailuajanjakson nähden ennallaan, johtuen erityisistä Kiinalaisille valmistajille suunnatuista tuontitulleista. Pohjois-Amerikan rengasmarkkinan arvioidaan vuonna 2015 kasvavan 3 % edellisvuoteen nähden.

Venäjän talous ja kuluttajamarkkinat olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edelleen heikkoja. Venäjän talouden heikkeneminen kiihtyi toisella neljänneksellä: BKT:n arvioidaan laskeneen 4,7 % (ensimmäinen neljännes -2,2 %). BKT:n heikentyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla arviolta 3,5 % vertailuajanjaksoon nähden. Inflaatio pysyi korkeana (8,5 % vuoden alusta), aiheuttaen reaalipalkkojen 10 %:n heikentymisen. Ostovoima heikkeni selvästi ja kuluttajaluottamus pysyi alhaisena (2009 tasolla), mutta toisen neljänneksen luvut olivat hieman ensimmäistä parempia. Lopputuloksena on ollut se, että kuluttajat vähentävät ostamista: vähittäiskaupan liikevaihto laski tammi-toukokuussa 8 % (vertailukelpoisin hinnoin) verrattuna samaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

Talouden rakenteellinen heikkous sekä Ukrainan konfliktin aikaansaamat Yhdysvaltojen ja EU:n Venäjän vastaiset pakotteet ovat edelleen voimassa, mikä heikentää mahdollisuuksia talouden vahvistumiseen vuoden 2015 aikana. Venäjän BKT:n kasvuennusteet vuodelle 2015 ovat vaihdelleet -3 % ja -5 %:in välillä.

Uusien autojen myynti laski katsauskaudella Venäjällä 36 % vertailuajanjaksoon nähden (kesäkuu -30 %), heijastaen heikkoa ostovoimaa ja kuluttajaluottamusta sekä autojen hintojen nousua ja korkeaa korkotasoa. Uusien autojen myynnin odotetaan vuonna 2015 laskevan yli 30 % vuoteen 2014 verrattuna. Autokanta kuitenkin kasvaa myös vuonna 2015.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla A- ja B-segmentin renkaiden sisäänmyynti jakelijoille Venäjällä laski arviolta 15-20 %. Kysynnän siirtyminen kohti halvempia B- ja C-segmenttejä jatkui. Rengasvalmistajat ovat toteuttaneet 5-12 %:n hinnankorotuksia paikallisessa valuutassa, mikä on osittain kompensoinut ruplan devalvoitumista. Jotkut rengasvalmistajat ovat valinneet aggressiivisemman hinnoittelupolitiikan, ostaen siten markkinaosuutta. Hinnoitteluympäristö Venäjällä on edelleen tiukka vuonna 2015 ja lisäkorotukset rengashintoihin ovat epätodennäköisiä nykyisellä valuuttakurssitasolla.

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä vaihteli voimakkaasti riippuen tuoteryhmästä ja markkina-alueesta, mutta liiketoiminnan yleinen sentimentti on positiivinen. Metsäkonerenkaiden kysyntä ensiasennukseen jatkui ensimmäisellä vuosipuoliskolla vahvana. Puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää myös loppuvuonna 2015.

Kuorma-auton premium-renkaiden sisäänmyynti kasvoi katsauskaudella Euroopassa 2 % ja Pohjoismaissa 11 % vertailuajanjaksoon nähden. Myös Pohjois-Amerikan markkina kasvoi. Venäjällä kuorma-autojen premium-renkaiden kysyntä laski 16 %. Vuonna 2015 kysynnän arvioidaan kasvavan tai säilyvän edellisvuoden tasolla kaikilla Nokian Renkaiden länsimarkkinoilla. Venäjällä kysynnän odotetaan heikentyvän.

Raaka-aineet

Rengasteollisuuden raaka-ainekustannuksissa myötätuuli jatkui, mutta kustannusten arvioidaan kääntyvän nousuun vuoden 2015 toisella puoliskolla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nokian Renkaiden raaka-ainekustannukset (€/kg) laskivat 14,8 % edellisvuoteen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raaka-ainekustannusten arvioidaan koko vuonna 2015 laskevan 5 %, mikä toisi noin 15 MEUR kustannushyödyn vuoteen 2014 verrattuna.

KATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2015

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 345,5 MEUR (369,5), eli 6,5 % vähemmän kuin vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 8,9 MEUR. Myynti Pohjoismaihin nousi 5,1 %. Myynti Venäjälle laski 29,1 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä laski 28,6 %. Muun Euroopan myynti laski 13,7 % ja Pohjois-Amerikan myynti nousi 13,2 %.

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat 14,2 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ja nousivat 3,0 % vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 100,2 MEUR (96,7). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 29,0 % (26,2 %).

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 80,6 MEUR (90,7). Liikevoittoa rasittivat kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 0,8 MEUR (1,9).

Nettorahoituskulut olivat 7,4 MEUR (12,1). Nettokorkokulut olivat 2,1 MEUR (3,6). Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 5,2 MEUR (8,5).

Voitto ennen veroja oli 73,2 MEUR (78,6). Tilikauden voitto oli 64,5 MEUR (66,1) ja osakekohtainen tulos 0,48 euroa (0,50 euroa).

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli -13,0 MEUR (-21,8).

KATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 626,8 MEUR (681,5), eli 8,0 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 38,0 MEUR.

Bruttomyynnin kehitys markkina-alueittain

Kasvu% % H1/2015 myynnistä % H1/2014 myynnistä
Pohjoismaat       +5,8 40,4 34,8
Venäjä ja IVY -37,5 21,9 31,9
Muu Eurooppa   -7,0 23,4 22,9
Pohjois-Amerikka                                 +26,8 13,7 9,8

Liikevaihdon kehitys liiketoimintayksiköittäin

Kasvu% % H1/2015 myynnistä % H1/2014 myynnistä
Henkilöautonrenkaat       -13,8 67,4 72,1
Raskaat Renkaat   +6,1 11,4 9,9
Vianor                                 +8,6 21,3 18,1

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat 14,8 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 194,6 MEUR (197,1). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 31,0 % (28,9 %). Palkat olivat yhteensä 103,1 MEUR (95,6).

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 128,8 MEUR (159,1). Liikevoittoa rasittivat IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva kulukirjaus 4,0 MEUR (5,6) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja -varauksista 2,6 MEUR (3,6).

Nettorahoituskulut olivat -7,9 MEUR (24,5). Nettokorkokulut olivat -16,3 MEUR (9,1). Rahoituskuluja on oikaistu 20,2 miljoonaa jälkiverojen yhteisökorkojen palautuksella vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua ja oikaisujen palauduttua verohallinnon uudelleen toimitettaviksi. Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 8,4 MEUR (15,5).

Voitto ennen veroja oli 136,7 MEUR (134,6). Tilikauden voitto oli 199,8 MEUR (104,8) ja Osakekohtainen tulos 1,50 euroa (0,79 euroa). Verokuluja on oikaistu 80,1 MEUR vuosien 2007-2010 verotusten oikaisupäätösten kumouduttua ja oikaisujen palauduttua verohallinnon uudelleen toimitettaviksi.

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 17,0 % (18,9 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan kassavirta) oli -72,7 MEUR (-25,5).

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 48,2 MEUR (36,0 MEUR). Tämä sisälsi tuotannollisia investointeja Venäjän- ja Suomen-tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja sekä Vianorin laajentumishankkeita.

Taloudellinen asema 30.6.2015

Velkaantumisaste oli 6,9 % (18,0 %), korollinen nettovelka 91,1 MEUR (229,9) ja omavaraisuusaste 70,4 % (67,6 %).

Konsernin korolliset velat olivat 295,7 MEUR (297,7), josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 10,0 MEUR (10,5). Korollisten velkojen keskikorko oli 3,5 % (3,4 %). Rahavarat olivat 204,6 MEUR (67,8).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä 497,2 MEUR (596,8), josta 155,7 MEUR (256,0) oli komittoituja. Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu.

Verokanta   

Vuosien 2007-2010 veroprosessi

Verotuksen oikaisulautakunta on kumonnut Verohallinnon Nokian Renkaat Oyj:lle verovuosille 2007-2010 määräämät jälkiverot ja palauttanut asian Verohallinnolle uudelleen toimitettavaksi. Oikaisulautakunnan mukaan Verohallinto oli laiminlyönyt kuulemisvelvoitteensa. Koska oikaisupäätökset oli tehty virheellisessä menettelyssä, oikaisulautakunta kumosi päätökset tutkimatta asian varsinaista sisältöä. Veronkorotuksineen ja korkoineen jälkiverot olivat yhteensä 100,3 miljoonaa euroa.

Yhtiö palauttaa uuden päätöksen mukaisesti verovuosien 2007-2010 kaikki 100,3 MEUR lisäverot tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Yhtiö oli kirjannut samat summat kokonaisuudessaan kuluksi vuoden 2013 tilinpäätökseen ja tulokseen. Yhtiö myös odottaa Verohallinnon välittömästi palauttavan maksuunpanon keskeytyksestä huolimatta jo perimänsä 43,1 miljoonaa euroa.

Yhdysvaltalaisen tytäryhtiön vuosien 2008-2012 veroprosessi

Nokian Renkaat Oyj:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö, Nokian Tyres U.S. Finance Oy, vastaanotti Suomen Verohallinnolta verotuksen oikaisupäätöksen, jonka mukaan Yhtiö on velvollinen maksamaan verovuosilta 2008–2012 11,0 MEUR lisäveroja sekä veronkorotuksia ja korkoja. Verottajan vaatimasta summasta 7,9 MEUR on lisäveroja ja 3,1 MEUR on veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö on kirjannut ne kokonaisuudessaan vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tilinpäätökseen ja tulokseen.

Konserniverokeskuksen suorittamassa elinkeinoverolakia koskevassa verotarkastuksessa Verohallinto puuttui Nokian Renkaat -konsernissa toteutettuun myyntiyhtiön ja yrityshankintojen liiketoimintojen rakennejärjestelyihin Pohjois-Amerikassa sivuuttaen täysin yhtiön esittämät liiketoiminnalliset perustelut ja vastaavat ennakkopäätökset.

Nokian Tyres U.S. Finance Oy pitää Verohallinnon päätöstä virheellisenä ja haki muutosta päätökseen jättämällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakuntaan ja tarvittaessa jatkaa valitusprosessia hallinto-oikeudessa.

Verokanta – vaikutukset ja arvio

Lisäverojen kumouduttua Konsernin verokanta katsauskaudella oli -46,1 % (22,1 %). Verokanta ilman lisäverojen kumoutumista oli 14,6 %. Konsernin verokantaan vaikuttavat positiivisesti Venäjältä saadut, nykyisiin investointeihin ja tuleviin lisäinvestointeihin liittyvät verosopimukset. Sovitut uudet verohuojennukset astuivat voimaan vuoden 2013 alussa. Sopimus jatkaa verohuojennuksia arviolta vuoteen 2020.

Yhtiön arvioitu verokanta lähivuosina riippuu verotuksen muutoksenhakuprosessien aikataulusta ja lopputuloksesta Suomessa. Näiden prosessien seurauksena Konsernin vuotuinen yhteisöverokanta saattaa nousta nykyisestä 17 %:sta.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 4 361 (4 224) ja katsauskauden lopussa 4 393
(4 222). Konsernin omistamassa Vianor-rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1 628 (1 499) henkilöä ja Venäjällä 1 346 (1 323) henkilöä.

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

4-6/15 4-6/14 Muutos% 1-6/15 1-6/14 Muutos% 2014
Liikevaihto, M€       241,2 273,7 -11,9 448,8 520,6 -13,8 1 003,2
Liikevoitto, M€ 69,6 83,4 -16,6 129,7 163,5 -20,7 292,2
Liikevoitto, %   28,9 30,5 28,9 31,4 29,1
RONA, % (liuk. 12 kk)                                 22,8 25,6 23,5

Liikevaihto laski johtuen pääosin Venäjän selvästi heikentyneestä myyntivolyymistä sekä ruplan devalvoitumisesta. Myynti kasvoi ja markkinaosuus parani Pohjois-Amerikassa, heikentyneiden USA:n ja Kanadan dollarien antaessa lisätukea. Pohjoismaissa myynti pysyi ennallaan. Muun Euroopan myynti laski, kun talvirengasmyynti siirtyi trendinomaisesti lähemmäksi syksyn kuluttajasesonkia. Yhtiön kesärengasmyynti kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla.

Katsauskauden keskimyyntihinta laski johtuen valuuttakurssivaikutuksista. Talvirenkaiden osuus mixistä oli 65 %:iin (75 %), mutta kokonaisuudessaan myyntimixin kehitys oli positiivista, kun premium-tuotteiden osuus talvirenkaista kasvoi ja onnistunut SUV-renkaiden myynti paransi kesärengasmixiä. Venäjällä toteutuneet hinnankorotukset tukivat keskihintaa. Tiukka kilpailutilanne ja raaka-ainekustannusten laskun siirtyminen osittain hintoihin aiheuttivat joissain maissa pieniä hinnanalennuksia.

Raaka-ainekustannusten (€/kg) 16 %:n lasku sekä tuottavuuden nousu vertailuajanjaksoon nähden tukivat katetasoa.

Viime syksynä yhtiön tuotteet hallitsivat talvirengastestejä ottaen lukuisia voittoja Pohjoismaisissa ja Venäläisissä automedioissa. Erityisen huomionarvoisia olivat Keski-Euroopan talvirengastestit, jotka olivat Nokian Renkaille menestys. Uusi kesärengasvalikoima toi myös useita voittoja autolehtien rengastesteissä Keski-Euroopassa keväällä 2015. Jatkuvat tuotelanseeraukset ja uudet innovaatiot - turvallisuuden, mukavuuden ja ekologisen ajamisen lisäämiseksi - ovat tukeneet Nokian Renkaiden brändimielikuvaa ja hintapositiota.

Katsauskaudella kapasiteetti ei ole ollut täyskäytössä; tuotantomäärä (kpl) laski 10 %. Tuottavuus (kg/mh) parani 6 % vertailuajanjaksoon nähden. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nokian henkilöautonrenkaista (kpl) 81 % (79 %) valmistettiin Venäjän-tehtaalla.

Raskaat Renkaat

4-6/15 4-6/14 Muutos% 1-6/15 1-6/14 Muutos% 2014
Liikevaihto, M€       38,0 36,7 +3,6 75,6 71,3 +6,1 149,1
Liikevoitto, M€ 7,5 5,4 +39,1 14,3 9,9 +44,1 24,6
Liikevoitto, %   19,8 14,8 18,9 13,9 16,5
RONA,% (liuk. 12 kk)                                   27,7 19,3 22,9

Kysyntä säilyi länsimarkkinoilla hyvällä tasolla Nokian Raskaiden Renkaiden ydintuoteryhmissä. Yksikön toimituskyky parani kasvattaen liikevaihtoa edellisvuoteen verrattuna. Metsäkonerenkaiden myynti kasvoi 14 % ja kuorma-autonrenkaiden myynti kiihtyi vahvemman toisen neljänneksen ansiosta. Pohjois-Amerikka kasvoi vahvimmin ja myös loppuvuoden näkymät ovat siellä parhaat. Myynti kasvoi myös Pohjoismaissa ja Muussa Euroopassa. Venäjällä ja IVY-maissa heikko talous ja valuuttakurssien devalvoituminen euroa vastaan heikensivät myyntiä.

Keskihinta laski hieman edellisvuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden johtuen haastavasta hinnoitteluympäristöstä. Liikevoitto kuitenkin parani selvästi myyntimäärän kasvun ja kiinteiden kustannusten alenemisen ansiosta. Raaka-ainekustannusten aleneminen ja tuottavuuden paraneminen tukivat katetasoa.

Vuonna 2014 toteutettu tehtaan modernisointi ja automatisointi auttoivat kasvattamaan katsauskauden tuotantomäärää (tonneja) 18 % edellisvuoteen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vianor

Oma myyntipisteverkosto

4-6/15 4-6/14 Muutos% 1-6/15 1-6/14 Muutos% 2014
Liikevaihto, M€       86,7 81,0 +7,0 141,7 130,5 +8,6 314,8
Liiketulos, M€ 5,7 5,0 +12,1 -6,9 -6,9 +0,2 2,1
Liiketulos, %   6,5 6,2 -4,9 -5,3 0,7
RONA,% (liuk. 12 kk)                                 1,2 0,7 1,2

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 197 (186) omaa myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, USA:ssa, Sveitsissä ja Venäjällä.

Liikevaihto kasvoi Pohjoismaissa; vahvinta myynnin kehitys oli Norjassa. Henkilöautonrenkaiden ja raskaiden renkaiden myynti kasvoi, kuorma-auton renkaiden myynti heikkeni hieman. Palvelumyynti kasvoi 8 %, mukaan lukien autohuoltojen 10 %:n kasvu. Vähittäiskauppa muodosti 54 % Vianorin kokonaismyynnistä. Liiketulos parani ensimmäisellä vuosipuoliskolla hieman, mutta oli kausivaihtelun takia negatiivinen.

Myyntipisteiden toimintamallin kehittäminen rengasmyynnistä autojen huoltamiseen jatkuu investoinnein ja paikallisia autohuoltoyrityksiä ostamalla. Katsauskauden loppuun mennessä oli Pohjoismaissa toteutettu 61 yritysostoa ja niiden autohuoltopalvelujen integrointia olemassa oleviin Vianor-liikkeisiin.

Franchising- ja partner-verkosto

Vianor laajensi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana franchising- ja partner-verkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 35 myyntipisteellä. Katsauskauden lopussa Vianor-verkostoon kuului yhteensä 1 390 myyntipistettä, joista 1 193 oli franchising- ja partner-pisteitä. Vianor toimii 27 maassa; kattavimmin Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Nokian Renkaiden markkinaosuudet ovat kasvaneet maittain verkoston laajentumisen myötä. Partner-verkoston laajentaminen jatkuu.

Kevyempi kumppanuusmalli Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) kasvoi katsauskaudella 157 sopimuksella yhteensä 1 026 myyntipisteeseen 15:ssä Euroopan maassa ja Kiinassa. Uuteen Nokian Renkaiden N-Tyre-kumppanuusverkostoon kuuluu 74 myymälää Venäjällä ja Kazakstanissa.

ERITYISKATSAUKSET

Venäjä ja IVY-maat

Yhtiön myynti Venäjällä laski edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 39,1 % ja oli 140,7 MEUR (230,9). Myynti IVY-maissa (pois lukien Venäjä) oli 7,8 MEUR (6,9), edelleen alhainen Ukrainan kriisin seurauksena. Myynti Venäjällä ja IVY-maissa yhteensä laski 37,5 % ja oli 148,6 MEUR (237,8).

Nokian Renkaiden myyntivolyymi ja markkinaosuus laskivat Venäjällä, johtuen maan heikosta taloudesta sekä kuluttajien siirtymisestä kohti halvempia segmenttejä ja rengasmerkkejä. Myös ruplan devalvoituminen euroa vastaan heikensi selvästi myynnin arvoa. Kaksinumeroiset hinnankorotukset ruplissa tehtiin alkuvuonna 2015, mutta ne eivät täysin kompensoi valuutan heikkenemisen vaikutuksia. Yhtiön tuotemix ja keskimyyntihinta paikallisessa valuutassa kuitenkin paranivat selvästi talvirengasvalikoiman uudistamisen ja uusien B-segmentin SUV-mallien lanseerauksen ansiosta. Nokian Renkaat säilytti markkinajohtajuutensa premium-segmentissä.

Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että kasvattamalla Vianorin verkostoa. Venäjällä ja muissa IVY-maissa toimi katsauskauden lopussa yhteensä 667 Vianor-myyntipistettä 383 kaupungissa. Hakka Guarantee -jälleenmyyjät ja muut Nokian Renkaiden kanssa Venäjällä läheisessä yhteistyössä toimivat vähittäismyyjäkumppanit muodostavat 3 611 myyntipisteen suuruisen verkoston rengasliikkeitä, Vianoreita, autoliikkeitä ja verkkokauppoja. Joustavamman partner-konseptin mukaiseen N-Tyre-verkostoon kuului ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 74 rengasmyymälää Venäjällä ja Kazakstanissa.

Nokian Renkaiden Venäjän-tehdas tullimuurien sisäpuolella yhdessä vahvojen brändien ja laajentuvan jakeluverkoston kanssa antaa yhtiölle merkittävän kilpailuedun markkinassa. Nykyisessä tilanteessa, markkinan laskiessa selvästi, yhtiön kappalemääräisen myynnin odotetaan laskevan vuonna 2015.

Katsauskaudella 63 % Nokian Renkaiden Venäjän-tehtaan myynnistä meni vientiin. Tämä tukee yhtiön katetasoa, koska valmistuskustannukset ovat pääosin ruplissa ja myynti euroissa.

Venäjän liityttyä WTO:n jäseneksi rengastullit pienenevät vaiheittain; henkilö- ja pakettiautojen renkaiden tuontitulli on jo pudonnut asteittain 20 %:sta 16 %:iin, ja virallinen tavoite on 10 % vuonna 2017.

MUUT ASIAT

1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle

Optio-oikeuksia 2010B on yhteensä 1 340 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010B oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2010B alkoi 1.5.2013 ja päättyy 31.5.2015. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010B on 27,35 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

Optio-oikeuksia 2010C on yhteensä 1 340 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010C oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2010C alkoi 1.5.2014 ja päättyy 31.5.2016. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010C on 30,95 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

Optio-oikeuksia 2013A on yhteensä 1 150 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2013A oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2013A alkoi 1.5.2015 ja päättyy 31.5.2017. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2013A on 29,36 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.

2. Valtuutukset

Vuoden 2012 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.

3. Omat osakkeet

Nokian Renkaat ei ostanut omia osakkeitaan raportointikaudella, eikä omistanut 30.6.2015 yhtään yhtiön osaketta.

Yhtiö on solminut sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän hallinnoinnista. Osakkeet ovat ulkopuolisen omaisuutta kunnes osakkeet kannustinjärjestelmän puitteissa luovutetaan sen osallistujille. IFRS:n mukaisesti nämä 300 000 osaketta raportoidaan konsernitaseessa omina osakkeina. Tämä osakemäärä vastaa 0,2 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

4. Kaupankäynti osakkeella

Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 28,11 euroa (28,50 euroa). Katsauskauden volyymipainotettu keskikurssi oli 26,87 euroa (30,49 euroa), ylin noteeraus 32,48 euroa (36,19 euroa) ja alin 19,23 euroa (26,53 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 117 039 487 osaketta (92 321 628), mikä on 88 % (69 %) yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 3,752 (3,802) miljardia euroa. Osakkeenomistajien määrä oli 42 368 (39 013). Osakkeenomistajista 30,8 % (37,8 %) oli suomalaisia ja 69,2 % (62,2 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 15 %:n omistusosuuden.

5. Muutoksia osakkeenomistuksessa

Nokian Renkaat vastaanotti The Capital Group Companies Inc:ltä 23.2.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 prosenttiin 20.2.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock Inc.:lta 23.3.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus Nokian Renkaista oli noussut yli 5 %:n rajan 20.3.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. BlackRock omisti kaupantekopäivänä yhteensä 6 790 650 kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti 5,09 %:n osuutta yhtiön yhteensä 133 470 833 osakkeesta ja äänimäärästä.

Nokian Renkaat vastaanotti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta 27.5.2015 ilmoituksen, jonka mukaisesti yhtiön omistusosuus Nokian Renkaista laski alle 5 prosenttiin 26.5.2015 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

6. Yhtiökokouspäätökset

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 8.4.2015 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

6.1. Osinko

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 23.4.2015.

6.2. Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Hille Korhonen, Raimo Lind, Inka Mero, Hannu Penttilä ja Petteri Walldén. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tapio Kuula. Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

6.3. Hallituksen jäsenten palkkiot pysyivät ennallaan

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle
40 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle.

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9.4.–30.4.2015 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.

7. Hallituksen puheenjohtaja ja valiokunnat

Kokouksessaan 8.4.2015 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petteri Walldén (pj.), Hille Korhonen ja Hannu Penttilä. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Raimo Lind (pj.), Inka Mero ja Tapio Kuula.

8. Yritysvastuu

Nokian Renkaat julkaisi yritysvastuuraporttinsa maaliskuussa 2015. GRI G4 -ohjeistoon perustuva raportti löytyy verkkoversiona osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/vastuullisuus. Tuoteturvallisuuden ja -laadun lisäksi kannattava kasvu, hyvä henkilöstöjohtaminen sekä ympäristöasiat ovat kokonaisuuksia, jotka yhtiö määrittelee vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeiksi.

Nokian Renkaat Oyj on mukana OMX GES Sustainability Finland GI -indeksissä. Indeksi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen. Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun näkökulmasta 40 johtavaa NASDAQ Helsingissä noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan (ESG-asiat). NASDAQ laskee indeksin yhteistyössä GES Investment Services’in kanssa.

9. Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta kumosi Verohallinnon päätökset koskien Nokian Renkaiden lisäveroja vuosilta 2007-2010

7.4.2015 Nokian Renkaat ilmoitti, että Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta on kumonnut Verohallinnon määräämät jälkiverot ja että yhtiö palauttaa 100,3 miljoonaa euroa verovuosilta 2007-2010 tuloslaskelmaansa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla.

10. Nokian Renkaat Oyj:n osakepalkkiojärjestelmä vuonna 2015 ja vuosien 2013-2014 toteumat

29.5.2015 Nokian Renkaat ilmoitti, että osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoille 2013-2014 asetetut tavoitteet eivät ole täyttyneet, joten niiden perusteella ei ole maksettu palkkioita avainhenkilöstölle vuosilta 2013-2014.

Palkkiot ansaintajaksolta 2015 maksetaan vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajakson 2015 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 160 000 Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 henkilöä.

11. Nokian Renkaat esitteli uusia talvituotteita Keski-Eurooppaan

Nokian Renkaat esitteli 16.2.2015 viisi uutta rengasta Keski-Euroopan vaihteleviin talviolosuhteisiin. Uusi Nokian WR D4 henkilöautonrengas, Nokian WR C3 pakettiauton rengas monipuoliseen käyttöön, sekä Nokian All-Weather-konseptia seuraava Weatherproof -tuoteperhe, parantavat yhtiön kilpailukykyä erityisesti Keski-Euroopassa.

Keski-Eurooppa on maailman suurin talvirenkaiden markkina-alue. Siellä myytiin vuonna 2014 noin 70 miljoonaa talvirengasta ja talvirengassegmentti kasvaa nopeammin kuin markkinat kokonaisuudessaan. Rengasmarkkinan laajentuessa ja talvirengaslainsäädännön yleistyessä Keski-Euroopasta on tullut yksi Nokian Renkaiden tärkeimmistä kasvualueista.

12. Märkäpidoltaan ja polttoainetehokkuudeltaan maailman ensimmäisen AA-luokan talvirenkaan lanseeraus

12.5.2015 Nokian Renkaat ilmoitti tuovansa syksyllä 2015 eurooppalaisten katumaasturikuljettajien saataville maailman ensimmäisen talvirenkaan, jonka märkäpito ja polttoainetaloudellisuus ovat EU-rengasmerkinnän parhaat eli A-luokassa. Nokian WR SUV 3 -huipputuote (koko 265/50 R19 V) voi parhaimmillaan lyhentää jarrutusmatkaa märällä tiellä 18 metriä ja tuottaa polttoainesäästöä yli 0,6 I/100 km.

LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT

Öljyn hinnan alhaisuudesta, korkeasta korkotasosta, vähäisistä investoinneista ja Ukrainan kriisistä johtuen Venäjän talouden kasvun odotetaan olevan negatiivista; vuonna 2015 BKT:n kasvun arvioidaan olevan -3 % ja -5 % välillä. Ukrainan kriisin kärjistyminen voisi aiheuttaa vakavaa häiriötä, uusia talouspakotteita ja talouskehityksen heikkenemistä Venäjällä, IVY-maissa ja Suomessa. Kaiken kaikkiaan talouden epävarmuus voi heikentää renkaiden kysyntää ja kasvattaa luottotappioriskiä.

Yhtiön saatavat kasvoivat katsauskaudella johtuen liiketoimintamallista ja sesonkivaihtelusta. Rengasvarastot ovat suunnitellulla tasolla. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota käyttöpääoman hallintaan. Katsauskauden lopussa Venäjän myyntisaatavat edustivat 41 % (49 %) konsernin kaikista myyntisaatavista.

Vuonna 2015 konsernin liikevaihdosta arviolta 40 % syntyy euromääräisestä myynnistä. Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Yhdysvaltain ja Kanadan dollarit.

Nokian Renkaiden muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät renkaiden haastavaan hinnoitteluympäristöön. Jos raaka-aineiden hinnat nousevat, yhtiön kannattavuuden säilyminen riippuu siitä, miten yhtiön raaka-ainekustannusten nousu saadaan siirrettyä renkaiden hintoihin.

Yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiön rahoitusriskien hallinnasta on saatavilla osoitteesta http://www.nokianrenkaat.fi/vuosikertomukset, Taloudellinen katsaus 2014, sivut 40-45 ja 63-64.

Veroriidat

Nokian Renkaat -konsernilla on meneillään Suomen Verohallinnon kanssa oikeusprosesseja, jotka on kuvattu tämän raportin kohdassa ”Verokanta”.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Euroopan talous kasvaa, kun EKP:n määrällisen elvytysohjelma on lisännyt taloudellista aktiviteettia alueella ja heikentynyt euro on tukenut vientiteollisuutta. Pohjoismaiden arvioidaan jatkavan hidasta, mutta suhteellisen tasaista talouskehitystään; vuoden 2015 BKT:n kasvuennuste on 1-2 %. Venäjällä kuluttajien rahankäyttöä ovat hillinneet ruplan devalvoituminen sekä korkea inflaatio ja korkotaso. Venäjän talouden kasvuennusteet vuodelle 2015 ovat vaihdelleet -3 % ja -5 %:in välillä. Pohjois-Amerikka on jatkanut positiivista kehitystään, etenkin toisella vuosineljänneksellä.

Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2015 Keski-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Pohjoismaissa. Venäjällä ja IVY-maissa renkaiden kysynnän odotetaan vuonna 2015 laskevan yleisestä epävarmuudesta johtuen.

Yhtiön aseman odotetaan paranevan jälkimarkkinoilla vuonna 2015 Pohjois-Amerikassa, Pohjoismaissa ja Muussa Euroopassa. Venäjällä markkinajohtajuuden arvioidaan säilyvän premium-segmentissä.

Raaka-ainekustannusten arvioidaan vuonna 2015 laskevan 5 % verrattuna edellisvuoteen. Hinnoitteluympäristö vuonna 2015 on kaikissa tuoteryhmissä edelleen tiukka.

Valmistustoiminta Venäjällä tuo Nokian Renkaille edelleen kilpailuetuja. Venäjän tuotannosta yli 60 % menee vientiin, ja euromääräisten vientitulojen ja ruplissa toteutuvien tuotantokustannusten välinen marginaali on kasvanut ruplan devalvoitumisen myötä. Kun kysyntä alkaa kasvaa, yhtiön tuotantokapasiteetti Venäjällä tarjoaa mahdollisuuden lisätä tuotantoa nopeasti kysyntää vastaavaksi ilman suuria investointeja.

Raskaiden renkaiden kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä Nokian Renkaiden ydintuoteryhmissä. Nokian Raskaiden Renkaiden toimituskyky on parantunut, joten yksikön myynnin ja liikevoiton odotetaan edelleen asteittain paranevan vuonna 2015.

Vianorin odotetaan laajentavan vähittäismyyntiketjuaan, kasvattavan myyntiään, jatkavan palveluliiketoimintansa kehittämistä ja tekevän positiivisen liiketuloksen koko vuonna 2015. Nokian Renkaiden muut kumppaniverkostot, kuten Nokian Tyres Authorized Dealers -verkosto ja N-Tyre-ketju, jatkavat laajentumistaan.

Nokian Renkaiden vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan yhteensä 100 MEUR (80,6).

Nokian Renkaiden tuotteiden kilpailukyky on erittäin vahva. Lehtitestivoittojen lukumäärä on huipputasolla, ja joukko innovatiivisten uutuustuotteiden lanseerauksia on tuottanut yhtiön kaikkien aikojen laajimman valikoiman. Vahva asema ydinmarkkinoilla, laajeneva jakeluverkosto, parantunut kustannusrakenne sekä uudet testivoittajatuotteet antavat Nokian Renkaille edellytykset vahvistaa asemaansa ydinmarkkinoilla, toimia hyvällä katetasolla ja tuottaa vahvaa kassavirtaa myös vuonna 2015.

Koko vuoden taloudellinen ohjeistus (päivitetty)

Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna ja liikevoiton arvioidaan olevan 270-295 MEUR. (Aikaisempi ohjeistus 8.5.2015: Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna.)

Nokialla 7.8.2015

***

Lue tiedote kokonaisuudessaan oheisesta linkistä http://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/ tai liitteestä.

***

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Ari Lehtoranta, puh. 010 401 7733

Jakelu: NASDAQ Helsinki, media ja www.nokiantyres.com

*****

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 julkistettiin perjantaina 7.8.2015 klo 8.00.

Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä osoitteessa: www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q2-2015

Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +358 9 8171 0495.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta: http://www.nokianrenkaat.fi/ir-kalenteri

Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös tilaisuuden äänitallenne.

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 julkaistaan 30.10.2015.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta http://www.nokianrenkaat.fi/

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu yli 1 300 myyntipistettä 27 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,4  miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 4  200. Nokian Renkaiden osake on listattu NASDAQ Helsingissä. Lisätietoja www.nokiantyres.com