Nordea AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous

Nordea AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous Nordea AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2000 tuloslaskelman ja taseen. Liikevoitto nousi 17 prosenttia 2 435 miljoonaan euroon. Yhtiökokous päätti, että osinkona jaetaan 2,00 Ruotsin kruunua osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17. huhtikuuta 2001. Suomessa osingon täsmäytyspäivä on 18. huhtikuuta 2001. Osingonmaksupäivä on todennäköisesti 20. huhtikuuta 2001. Kjell Aamot valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi yhdeksi vuodeksi, ja Harald Arnkværn valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi kahdeksi vuodeksi. Kjell Aamot on syntynyt vuonna 1950 ja on Schibsted ASA:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja. Hän on sanomalehtien Aftenposten AS and Verdens Gang AS hallitusten puheenjohtaja ja SBS:n (SBS Broadcasting SA) hallituksen jäsen. Harald Arnkværn on syntynyt vuonna 1939 ja on lakiasiaintoimisto Haavind Vislie DA:n asianajaja. Hän on seuraavien yritysten hallituksen puheenjohtaja: Schøyen Gruppen AS, Garantiinstittutet for Eksportkreditt, AS Vinmonopolet, Fjellinjen AS ja Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Hän on Concordia BV:n hallituksen jäsen. Thorleif Krarup, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, joka on ollut hallituksen varajäsen vuodesta 2000 lähtien, valittiin hallituksen jäseneksi kahdeksi vuodeksi. Dan Andersson, Edward Andersson, Claus Høeg Madsen ja Timo Peltola valittiin hallituksen jäseniksi kahdeksi vuodeksi. Rune Brandinger erosi hallituksesta. Näin ollen hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: Vesa Vainio, Hans Dalborg, Kjell Aamot, Dan Andersson, Edward Andersson, Harald Arnkværn, Thorleif Krarup, Claus Høeg Madsen, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen ja Timo Peltola. Hallitukseen kuuluu myös useita henkilöstön edustajia. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 2000. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen aina seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka hankkimaan yhtiön omia osakkeita pörssien välityksellä tai yhtiön osakkeenomistajille esitettävällä ostotarjouksella siten, että omassa omistuksessa olevien osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön osakekannasta. Osakkeiden hankkiminen pörsseistä on sallittua ainoastaan sellaiseen hintaan, joka sisältyy pörssin kulloinkin rekisteröimään korkeimman ostohinnan ja alimman myyntihinnan väliseen kurssivaihteluun. Korkein hinta, johon osakkeita voidaan hankkia kaikille osakkeenomistajille esitettävän tarjouksen kautta, vastaa tarjouksen aikana voimassaolevaa pörssikurssia, johon on lisätty enintään 30 prosenttia. Nordea AB (publ) ei tällä hetkellä omista omia osakkeitaan. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen enintään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pörssien välityksellä tai muulla tavoin. Luovuttaminen pörssien välityksellä on sallittua ainoastaan sellaiseen hintaan, joka sisältyy pörssin kulloinkin rekisteröimään korkeimman ostohinnan ja alimman myyntihinnan väliseen kurssivaihteluun. Ne yhtiön osakkeet, joita ei luovuteta pörssien välityksellä, voidaan luovuttaa ottamatta huomioon osakkeenomistajien etuoikeuksia. Lisäksi yhtiöjärjestyksen sanamuotoa muutettiin hallituksen valitsemisen osalta. Kirjanpitovaluutan muututtua euroksi myös osakepääoman ja osakkeen nimellisarvo muutettiin euroksi. Lisätietoja: Lauri Peltola, konserniviestintä, (09) 165 42324 Erik Evrén, konserniviestintä, +46 8 614 8611 Sigurd Carlsen, johtaja, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7852 tai +46 70 204 9878 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00980/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00980/bit0002.pdf

Yrityksestä

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Tilaa