Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 01.11.2021

Report this content

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
01.11.2021 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 01.11.2021 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XSTO

548 740

10,74

5 894 104,49

XHEL

214 374

10,70

2 294 659,30

CEUX

218 774

10,73

2 347 607,46

AQEU

34 963

10,71

374 567,30

TQEX

952

10,77

10 248,78

XCSE

42 833

10,70

458 272,34

Yhteensä

1 060 636

10,73

11 379 459,67

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 9,8791 ja DKK/EUR 7,4394
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 20. lokakuuta 2021 käynnistävänsä enintään 2,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 24. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 42 645 821 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7 112 244 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com