Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 16.11.2021

Report this content

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote – Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
16.11.2021 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 16.11.2021 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka (MIC-koodi)

Osakkeiden lukumäärä

Painotettu keskihinta osakkeelta, euroa* **

Kulut yhteensä, euroa * **

XSTO

317 470

11,08

3 517 040,40

XHEL

486 122

11,10

5 397 850,08

CEUX

273 580

11,09

3 034 991,62

AQEU

58 229

11,10

646 239,79

TQEX

2 655

11,13

29 539,74

XCSE

121 569

11,11

1 350 477,50

Yhteensä

1 259 625

11,10

13 976 139,13

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 10,0588 ja DKK/EUR 7,4366
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 20. lokakuuta 2021 käynnistävänsä enintään 2,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 24. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 14 545 586 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7 112 244 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com