Nordea Investment Management tehostaa toimintaansa ja karsii kustannuksia

Report this content

Nordea Investment Management tehostaa toimintaansa ja karsii kustannuksia Henkilöstömäärän odotetaan vähenevän 55 henkilöllä Nordea Investment Management on päättänyt keskittyä ydintoimintoihinsa ja karsia kustannuksia. Syynä muutokseen on liiketoimintaympäristön epäsuotuisan kehityksen jatkuminen. Nykyiset asiakasorganisaatiot Pohjoismaissa, Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa yhdistetään yhdeksi kansainväliseksi myyntiorganisaatioksi. Pohjoismaiden ulkopuolella Nordea Investment Management keskittyy entistä voimakkaammin kansainvälistä tunnustusta saaneiden tuotteiden myyntiin. Lisäksi nykyiset osakesijoituksia hoitavat organisaatiot yhdistetään. Näin eri tuoteryhmien resursseja voidaan hyödyntää paremmin. Muutos ei vaikuta nykyisille asiakkaille tarjottavaan palvelu- ja tuotevalikoimaan. Paikallisten osakesijoitusten hallinnointi jatkuu Pohjoismaissa. Henkilöstömäärän odotetaan vähenevän 55 henkilöllä, mikä vastaa viittätoista prosenttia Nordea Investment Managementin nykyisestä henkilöstömäärästä. Henkilöstövähennykset toteutetaan vuoden 2003 alkupuoliskolla. Varallisuudenhoito on edelleen yksi Nordean strategisesti tärkeistä osa- alueista. Säästämisen ja sijoittamisen palveluiden uskotaan kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa, ja Nordealla on hyvät mahdollisuudet hyötyä tästä kasvusta. - Perusstrategiamme on ennallaan. Näillä toimenpiteillä lisäämme toimintamme tehokkuutta ja keskitymme ydinosaamiseemme. Varmistamme, että varallisuudenhoito voi kasvaa kannattavasti tulevaisuudessa, sanoo varallisuudenhoidon ja henkivakuutuksen johtaja Christian Clausen. Nordea Investment Management on varallisuudenhoidon ja henkivakuutuksen liiketoiminta-alueeseen kuuluva yksikkö. Se tarjoaa varallisuudenhoidon palveluita toimipaikoistaan neljässä Pohjoismaassa, Frankfurtissa ja New Yorkissa. Lisätietoja: Jukka Niemi, toimitusjohtaja, Investment Management, Suomi, (09) 165 48300 Ella Laurikkala, viestintä, (09) 165 42653 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/12/20021212BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/12/20021212BIT00170/wkr0002.pdf

Tilaa