Nordean varsinainen yhtiökokous 2003

Nordean varsinainen yhtiökokous 2003 Nordea AB:n (publ) tänään pidetyssä yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2002 tuloslaskelma ja tase. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,23 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 29. huhtikuuta 2003. Osinko arvioidaan maksettavan 7. toukokuuta 2003. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2002. Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola ja Lars G Nordström valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi. Gunnel Duveblad on syntynyt vuonna 1955. Hän on EDS North Regionin toimitusjohtaja. Yhtiön toiminta-alueeseen kuuluvat Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Belgia, Alankomaat ja Luxemburg. Birgitta Kantola on syntynyt vuonna 1948. Hän on varatuomari ja toimii Fortum Oyj:n, Vasakronan AB:n ja Akademiska Hus AB:n hallituksen jäsenenä. Lars G Nordström (synt. 1943) on Nordean konsernijohtaja. Harald Arnkværn, Claus Høeg Madsen ja Timo Peltola valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kahden vuoden toimikaudeksi. Dan Andersson ja Edward Andersson eivät enää asettuneet ehdolle. Nordean hallitukseen kuuluvat siis seuraavat yhtiökokouksen valitsemat jäsenet: Kjell Aamot, Harald Arnkværn, Hans Dalborg, Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola, Claus Høeg Madsen, Bernt Magnusson, Lars G Nordström, Jørgen Høeg Pedersen, Timo Peltola ja Maija Torkko. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Hans Dalborg valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. KPMG Bohlins AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on esittää ennen seuraavaa yhtiökokousta ehdotuksia päätöksiksi, jotka koskevat hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintaa ja näiden palkkioita. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa voivat kukin valita yhden jäsenen. Lisäksi puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä voivat yhdessä valita yhdestä kahteen lisäjäsentä, jotta valiokunnan kokoonpano kuvaisi mahdollisimman hyvin Nordean koko omistusrakennetta. Yhtiökokous päätti edelleen osakepääoman alentamisesta 22 593 410,56 eurolla. Yhtiön osakepääoma on alentamisen jälkeen 1 160 460 823,12 euroa. Osakepääomaa alennetaan mitätöimällä vastikkeetta Nordean hankkimat 57 008 000 osaketta. Osakepääomasta alennettava määrä siirretään rahastoon, jota käytetään yhtiökokouksen päättämällä tavalla. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön osakkeiden hankkimisesta niiden pörssien välityksellä, joissa yhtiön osake noteerataan. Osakkeita voidaan hankkia myös yhtiön kaikille osakkeenomistajille esitettävällä ostotarjouksella. Osakkeiden hankkimisen jälkeen yhtiön omistuksessa olevien osakkeiden määrä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa yhtiön osakekannasta. Omien osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on palauttaa varoja yhtiön osakkeenomistajille ja siten myötävaikuttaa yhtiön varojen tehokkaampaan käyttöön. Hankinta maksetaan 19. marraskuuta 1999, 11. huhtikuuta 2000 ja 24. huhtikuuta 2003 pidettyjen yhtiökokousten päättämän rahaston varoista. Lisätietoja: Ella Laurikkala, konserniviestintä, (09) 165 42653 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT02100/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Tilaa