Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2002

Report this content

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2002 Kehitys vakaata · Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 399 miljoonaa euroa, kasvua 18 prosenttia toiseen neljännekseen verrattuna · Tuotot laskivat edellisneljänneksestä prosentin 1 406 miljoonaan euroon. Rahoituskate nousi ja palkkiotuotot laskivat · Kulut pysyivät toisen neljänneksen tasolla · Luottotappiot olivat 66 miljoonaa euroa (56 miljoonaa euroa), mikä vastaa vuositasolla 0,18 prosenttia luotonannosta · Osakekurssien lasku heikensi vakuutustoiminnan tulosta · Tulos oli 193 miljoonaa euroa (107 miljoonaa euroa). Eläkesäätiön vastuuvajeen kattamiseen tehty lisävaraus pienensi tulosta 120 miljoonaa euroa Yhdistymisprosessia nopeutetaan ja tehostetaan · Lars G Nordström nimitettiin konsernijohtajaksi · Konsernin johtoryhmän kokoonpano uudistettiin · Konserniin perustettiin uusi toiminto, konserniprosessit ja - teknologia, joka koordinoi, nopeuttaa ja tehostaa yhdistymisprosessia Entistä enemmän huomiota tulosten jatkuvaan parantamiseen · Kustannustehokkuutta parannettava · Herkkyyttä pääomamarkkinoiden heilahteluille vähennettävä · Luottokannan laatu pidettävä vakaana · Pääoman käyttöä tehostettava ja tasetta vahvistettava "Liiketoimintamme tulos on kehittynyt vakaasti vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Tärkeysjärjestyksessä etusijalla on nyt kustannustehokkuuden ja tuloksen parantaminen. Meidän on sen vuoksi entisestään nopeutettava niin yhdistymisprosessia kuin konsernin muutakin toimintaa. Meidän on myös kohdennettava konsernin toiminta entistä tarkemmin", sanoo Nordean konsernijohtaja Lars G Nordström. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00250/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00250/wkr0002.pdf The full report

Tilaa