YKSITYISMETSIEN SERTIFIOINTIJÄRJESTELMISTÄ TEHDÄÄN TOISTAISEKSI KATTAVIN SELVITYS

LEHDISTÖTIEDOTE 1 (2) 20.10.2004 YKSITYISMETSIEN SERTIFIOINTIJÄRJESTELMISTÄ TEHDÄÄN TOISTAISEKSI KATTAVIN SELVITYS Laaja pohjoismainen sertifiointijärjestelmien vertailu toteutetaan Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Tutkimuksessa analysoidaan, kuinka tehokkaasti eri sertifiointijärjestelmät ovat edistäneet kestävää metsien hoitoa yksityismetsissä alueellisella tasolla. Pohjoismainen metsänomistajajärjestö NSF (Nordens Skogägarorganisationers Förbund) on tutkimuksen tilaaja. Konsulttiyritys Indufor Oy toteuttaa tutkimuksen. Tutkimussuunnitelman ja tulosten oikeellisuuden arvioivat puolueettomat asiantuntijat. Tutkimus on ensimmäinen yksityiskohtainen selvitys siitä, miten sertifioituja metsiä hoidetaan ja käytetään sekä miten laajalti yksityismetsiä on sertifioitu. Aiemmin tehdyt vertailut ovat tuoneet esiin kunkin sertifiointijärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia ottamatta riittävästi huomioon eri maissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisvaatimuksia. Sertifiointijärjestelmiä on vertailtu toisiinsa ikään kuin lainsäädäntö ja muut metsien käyttöä koskevat velvoitteet olisivat samoja kaikissa maissa. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen, työllisyysvaikutukset ja virkistäytymismahdollisuudet riippuvat myöskin siitä, miten laaja-alaisesti sertifiointi toteutetaan. Tutkimuksessa arvioidaan Suomen metsäsertifiointijärjestelmää (FFCS), joka on PEFC[1]:n hyväksymä sekä luonnosvaiheessa olevaa Suomen FSC[2] - standardia. Arvioitavina ovat myös PEFC:n hyväksymä Norjan Levende Skog / ISO 14001 -järjestelmä ja Norjan FSC- sertifioinnissa käytetty standardi sekä Ruotsin FSC- ja PEFC-järjestelmät. Hankkeen tavoitteet ovat: - analysoida kestävän kehityksen mukaisen metsänhoidon vaikutuksia pohjoismaisessa yksityismetsienhoidossa ottaen huomioon kunkin maan erityisolosuhteet. - arvioida eri järjestelmien mukaisesti sertifioitujen alueiden jakautumista ja merkitystä kestävän metsätalouden edistämiselle - arvioida kunkin järjestelmän kustannustehokkuutta osallistuvien eri tahojen näkökulmista - tarkastella mikä vaikutus sertifioidulla puulla on ollut puumarkkinoilla - arvioida eri järjestelmien tekijöitä, jotka kannustavat yksityismetsien omistajia liittymään metsäsertifiointiin. FSC- ja PEFC-järjestelmien standardien vaatimuksia tullaan vertailemaan eurooppalaisen kestävän metsänhoidon kriteereihin ja indikaattoreihin, jotka perustuvat Euroopan metsäministerikonferenssin päätöslauselmiin. Tutkimuksen taustaksi selvitetään metsiä koskevaa lainsäädäntöä ja muuta säännöstöä. Lisäksi tutkimuksessa käytetään saatavilla olevaa tilastomateriaalia ja auditointiraportteja. Hanke käynnistyy lokakuussa 2004 ja tulokset valmistuvat ensi vuoden alkupuolella. Lisätiedot NSF-jäsenjärjestöistä: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Antti Sahi, puh. 0400 804 496 Danish Forest Association, Jan Søndergaard, puh. +45 3324 4266 LRF Skogsägarna, Ulf Österblom tai Sven Lundell, puh. +46 8 787 54 00 Metsäliitto Osuuskunta, Tero Rautolahti, puh. 050 598 8344 Norwegian Forest Owners' Federation, Ivar Korsbakken, puh. +47 9003 6471, tai Nils Bøhn, tel. +47 2201 0550 Konsulttiyritys: Indufor Oy, Savcor Forest Group, Hanna Nikinmaa, puh. 040 900 1694 ja (09) 6840 1121 1) The Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (www.pefc.org) 2) The Forest Stewardship Council (www.fsc.org) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/20/20041020BIT00240/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit