MUUTOKSIA NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OMISTUKSESSA

MUUTOKSIA NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OMISTUKSESSA Stig Lival-Lindström ja hänen määräysvallassaan oleva Oy Lival Ab (Y- tunnus 0110946-2) ovat Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti tänään ilmoittaneet yhtiölle, että Oy Lival Ab:n omistusosuus Nordic Aluminium Oyj:ssä on ylittänyt puolet 6. lokakuuta 2003. Yhteenlaskettu omistusosuus osakepääomasta ja äänimäärästä 6. lokakuuta 2003 on 65,82 %. Stig Lival-Lindströmin ja Oy Lival Ab:n omistamien Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden määrä on yhteensä 3 038 395 kappaletta, joka jakautuu seuraavasti: Stig Lival-Lindström 165 300 kpl (3,58 %) ja Oy Lival Ab 2 873 095 kpl (62,24 %). Pertti Laine ja hänen määräysvallassaan oleva Veikko Laine Oy (Y-tunnus 0110592-0) ovat Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti tänään ilmoittaneet yhtiölle, että niiden yhteinen omistusosuus Nordic Aluminium Oyj:ssä on laskenut 6. lokakuuta 2003 alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Nordic Aluminium Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta. Tehdyillä kaupoilla Pertti Laine ja Veikko Laine Oy ovat irrottautuneet kokonaan Nordic Aluminiumin omistuksesta ja niiden omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä laski 0,0 prosenttiin. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo (Y-tunnus 0533297-9) on arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9. pykälän mukaisesti tänään ilmoittanut yhtiölle, että Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammon omistusosuus Nordic Aluminium Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20) osakekaupoilla, jotka tehtiin tänään 6.10.2003. Varma-Sammon omistusosuus osakepääomasta ja äänimäärästä on 250 000 kappaletta 5,42 %. NORDIC ALUMINIUM OYJ Vesa Siitari toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Vesa Siitari, Nordic Aluminium, p. (09) 6825 2500 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet NOAF0903 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00630/wkr0002.pdf