NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 39,26 milj. euroa (37,95 milj. e). Kauden liikevoitto oli 3,83 milj. euroa (1,95 milj. e) ja voitto 2,69 milj. euroa (1,28 milj. e). Liikevaihto ja kannattavuus Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 39,26 milj. euroa (37,95 milj. e) ollen edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoa 3,4 % suurempi. Kansainvälisen toiminnan ja viennin laskutus oli yhteensä 15,3 milj. euroa (13,9 milj. e), joka on 39 % liikevaihdosta. Yrityksen tuloskehitys vastasi odotuksia. Toiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit ovat kehittyneet positiivisesti ja kulut ovat pysyneet hallinnassa. Palvelumyynnissä profiilivalmistuksen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, mutta kannattavuus parani tehostuneen toiminnan ansiosta. Komponenttivalmistuksen volyymi pieneni toisella neljänneksellä ja kannattavuus heikkeni vastaavasti. Tuotemyynnissä liikevaihto oli edellisvuotta suurempi ja kannattavuus oli hyvä. Tulos Nordic Aluminiumin liikevoitto oli 3,83 milj. euroa (1,95 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,28 e). Investoinnit Kauden bruttoinvestoinnit olivat 1,68 milj. euroa (0,39 milj. e). Henkilöstö Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa tammi-kesäkuussa 2004 oli keskimäärin 387 henkilöä (413). Kauden lopussa henkilöstön lukumäärä oli 393 (430). Osakkeet Nordic Aluminium Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa HEX Helsingin Pörssissä. Yhtiön kaupankäyntitunnus on NOA1V ja ISIN-koodi FI0009006415. Vuoden 2004 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin 255 360 kpl, ja vaihdon arvo oli 2,36 milj. euroa. Osakkeiden noteeraus vaihteli välillä 8,31 - 10,00 e. Osakkeiden lukumäärä oli 4 616 132 kpl ja säilyi katsauskauden aikana ennallaan. Kesäkuun lopun osakkeiden markkina-arvo oli 42,2 Milj. euroa (27,7 milj. e). Osakeomistus Tarkastelukauden aikana (1-6/2004) yhtiö ei ilmoittanut merkittävistä omistusmuutoksista. Näkymät Tarkastelujakson päättyessä konsernin tilauskanta oli 6,00 milj. euroa (6,34 milj. e). Yrityksen ydinliiketoimintojen kehittämistä jatketaan. Toisella vuosipuoliskolla toteutetaan tuotannon automaatioon liittyvät merkittävät muutostyöt. Kysyntä markkinoilla ei merkittävästi ole piristynyt ja kasvuodotukset ovat edelleen maltilliset. Kolmannen ja neljännen kvartaalin liikevaihdon odotetaan jäävän hieman ensimmäistä ja toista kvartaalia pienemmäksi. KONSERNIN TULOSLASKELMA 4-6/04 1-6/04 1-6/03 1-12/03 (milj. e) Liikevaihto 20,24 39,26 37,95 73,05 Kulut -18,23 -35,43 -36,00 -69,15 Liikevoitto 2,01 3,83 1,95 3,90 Rahoitustuotot ja -kulut -0,08 -0,15 -0,19 -0,32 Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 1,93 3,69 1,76 3,58 Voitto ennen varauksia ja veroja 1,93 3,69 1,76 3,58 Välittömät verot -0,48 -0,99 -0,49 -0,98 Katsauskauden voitto 1,45 2,69 1,28 2,60 Tulos/osake, e (tarkastelukaudella) 0,31 0,58 0,28 0,56 Osakkeiden lkm kauden lopussa, kpl 4616132 4616132 4616132 4616132 Osakkeiden lukumäärä laimen- nusvaikutuksella oikaistuna 4616132 4616132 4616132 4616132 KONSERNITASE (milj. e) 30.6.04 30.6.03 31.12.03 Pysyvät vastaavat 19,70 23,27 21,02 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 7,88 7,41 6,44 Rahoitusomaisuus 15,74 14,75 12,65 Vastaavaa yhteensä 43,33 45,43 40,11 Oma pääoma 20,26 19,12 20,27 Pitkäaikainen vieras pääoma 6,02 8,01 6,74 Lyhytaikainen vieras pääoma 17,05 18,29 13,10 Vastattavaa yhteensä 43,33 45,43 40,11 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 4-6/04 1-6/04 1-6/03 1-12/03 (milj. e) Tulorahoitus 2,91 5,68 4,63 9,00 Nettokäyttöpääoman muutos -4,34 -3,45 -1,46 0,91 Liiketoiminnan kassavirta -1,42 2,24 3,16 9,91 Investoinnit -1,24 -1,66 -0,39 -1,33 Kassavirta ennen rahoitusta -2,67 0,58 2,78 8,57 Vieraan pääoman lisäys(+)/ vähennys(-) 2,71 2,05 0,53 -3,79 Maksetut osingot 0,00 -2,77 -2,77 -2,77 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+)/ vähennys (-) 0,04 -0,15 0,54 2,01 Taseen mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+)/ vähennys (-) 0,04 -0,15 0,54 2,01 Oma pääoma/osake, e 4,39 4,14 4,39 Velkaantumisaste, % 24,4 43,5 13,9 Omavaraisuusaste, % 46,8 42,1 50,5 Bruttoinvestoinnit, milj. e 1,26 1,68 0,39 1,33 Henkilöstö keskimäärin 387 413 407 VASTUUSITOUMUKSET (milj. e) 30.6.04 30.6.03 31.12.03 Konsignaatiovastuut 1,33 1,55 1,86 Vuokra- ja leasingvastuut 2,60 4,89 3,80 Annetut yrityskiinnitykset omien velkojen vakuudeksi 8,41 16,82 16,82 JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. e) 30.6.04 30.6.03 31.12.03 Kohde-etuuksien arvot Valuuttatermiinisopimukset 2,34 3,16 2,03 Metallifutuurisopimukset 4,81 4,12 2,67 Taulukossa esitetyt johdannaissopimusten vasta-arvot kuvaavat konsernin johdannaiskaupan laajuutta. Vasta-arvot eivät edusta johdannaissopimuksista aiheutuvia kassavirtoja eivätkä näiden sopimusten käypiä arvoja. Tunnusluvut on laskettu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Nordic Aluminium Oyj:n yhdeksän kuukauden osavuosikatsaus tammi- syyskuulta 2004 julkaistaan 22.10.2004. Yritystiedotteet löytyvät myös Nordic Aluminiumin kotisivuilta osoitteesta www.nordicaluminium.fi. Kirkkonummella 9.8.2004 NORDIC ALUMINIUM OYJ Hallitus Robert Paajanen toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Robert Paajanen, p. (09) 6825 2500 Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet NOAF0704 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/09/20040809BIT00020/wkr0001.pdf The full report

Liitteet & linkit