Nordic aluminium oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2002

Report this content

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 60,0 milj. euroa (67,5 milj. euroa). Kauden liikevoitto oli 2,70 milj. euroa (3,17 milj. e) ja voitto 1,21 milj. euroa (1,82 milj. e). Liikevaihto ja kannattavuus Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 60,0 milj. euroa (67,5 milj. e). Kansainvälisen toiminnan ja viennin laskutus oli yhteensä 23,4 milj. euroa (23,0 milj. e), joka on 39 % liikevaihdosta. Profiilit-liiketoiminta-alue saavutti lähes tavoitteensa mukaisen tuloksen. Sähkötekniset tuotteet -liiketoiminta-alueella vienti vahvistui, ja laskutustaso nousi syksyä kohti. Toimistorakentamisen alhainen volyymi vaikutti heikentävästi kotimaisen liikevaihdon kehitykseen. Komponentit-liiketoiminta-alueella tietoliikennekomponenttien kysyntä pysyi alhaisella tasolla. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden komponenttien suhteellisen tyydyttävä kysyntä on pysynyt samalla tasolla koko tarkastelukauden ajan. Tulos Sekä liikevoitto 2,70 milj. euroa (3,17 milj. e) että tulos 1,21 milj. euroa (1,82 milj. e) ovat viimevuotista heikompia. Investoinnit Kauden bruttoinvestoinnit 1,43 milj. euroa (7,08 milj. e) käytettiin pääosin tuotannon tehostamiseen ja laitteiston ylläpitoon. Henkilöstö Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa tammi-syyskuussa 2002 oli keskimäärin 438 henkilöä (514). Kauden lopussa henkilöstön lukumäärä oli 433 (477). Osakkeet Nordic Aluminium Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa HEX Helsingin Pörssissä. Yhtiön kaupankäyntitunnus on NOA1V ja ISIN-koodi FI0009006415. Vuoden 2002 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin 231 745 kpl, ja vaihdon arvo oli 1,8 milj. euroa. Osakkeiden noteeraus vaihteli välillä 6,21 - 8,50 e. Osakkeiden lukumäärä oli 4 616 132 kpl ja säilyi katsauskauden aikana ennallaan. Syyskuun lopun osakkeiden markkina-arvo oli 32,3 milj. euroa (32,4 milj. e). Osakeomistus Tarkastelukauden aikana (1-9/2002) yhtiö ei ilmoittanut merkittävistä omistusmuutoksista. Näkymät Tarkastelujakson päättyessä konsernin tilauskanta oli 6,28 milj. euroa (5,33 milj. e). Epävarmojen markkinanäkymien vuoksi konsernin liikevaihto ja tulos jäävät toimintakaudella edellisvuotista heikommiksi. Tuloksentekokyvyn vahvistamiseksi yhtiö käynnisti syyskuussa YT-neuvottelut. Profiilit-liiketoiminta-alueen kysynnässä ei odoteta tapahtuvan muutoksia loppuvuoden aikana. Sähkötekniset tuotteet liiketoiminta- alueella erityisesti USA:n viennin uskotaan kehittyvän positiiviseen suuntaan. Tietoliikennesektorilla uusien tuotteiden arvioidaan vahvistavan tulosta. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00300/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00300/wkr0002.pdf The full report