NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 56,51 milj. euroa (55,53 milj. e). Kauden liikevoitto oli 5,01 milj. euroa (3,03 milj. e) ja voitto 3,47 milj. euroa (2,03 milj. e). Liikevaihto ja kannattavuus Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 56,51 milj. euroa (55,53 milj. e) ollen edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoa 1,8 % suurempi. Kansainvälisen toiminnan ja viennin laskutus oli yhteensä 22,0 milj. euroa (21,1 milj. e), joka on 39 % liikevaihdosta. Yrityksen liikevaihto jäi kuluneella kvartaalilla odotuksia pienemmäksi, mikä myöskin näkyi tuloskehityksessä. Toiminnan tehokkuutta kuvaavat mittarit heikkenivät jonkin verran edelliseen kvartaaliin verrattuna, mutta ovat kuitenkin edellisvuoteen verrattuna edelleen kehittyneet positiivisesti. Kulut ovat pysyneet suunnitellulla tasolla. Palvelumyynnissä profiilivalmistuksen liikevaihto ylitti edellisen vuoden tason ja kannattavuus parani, vaikka tuotantoa kolmannella kvartaalilla häiritsi automaatioon liittyvät muutostyöt. Komponenttivalmistuksen volyymi pieneni edelleen kolmannella neljänneksellä. Kysyntä oli heikkoa erityisesti USA:n yksikön osalta. Tuotemyynnissä sekä liikevaihto että kannattavuus ylittivät edellisvuoden tason. Tulos Nordic Aluminiumin liikevoitto oli 5,01 milj. euroa (3,03 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,75 euroa (0,44 e). Investoinnit Kauden bruttoinvestoinnit olivat 2,28 milj. euroa (0,65 milj. e). Henkilöstö Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa tammi-syyskuussa 2004 oli keskimäärin 380 henkilöä (411). Kauden lopussa henkilöstön lukumäärä oli 355 (396). Osakkeet Nordic Aluminium Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa HEX Helsingin Pörssissä. Yhtiön kaupankäyntitunnus on NOA1V ja ISIN-koodi FI0009006415. Vuoden 2004 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin 298 360 kpl, ja vaihdon arvo oli 2,77 milj. euroa. Osakkeiden noteeraus vaihteli välillä 8,31 - 10,00 e. Osakkeiden lukumäärä oli 4 616 132 kpl ja säilyi katsauskauden aikana ennallaan. Syyskuun lopun osakkeiden markkina-arvo oli 46,1 Milj. euroa (32,3 milj. e). Osakeomistus Tarkastelukauden aikana (1-9/2004) yhtiö ei ilmoittanut merkittävistä omistusmuutoksista. Näkymät Tarkastelujakson päättyessä konsernin tilauskanta oli 4,51 milj. euroa (4,86 milj. e). Vuoden viimeisen neljänneksen keskeisiä haasteita ovat uuden organisaation, toimintamallin ja toiminnanohjausjärjestelmän sisäänajo sekä tuotannon automaatioon liittyvien muutostöiden loppuun vieminen. Yritys on kuluneella kvartaalilla käynyt YT-neuvottelut sekä Nivalan että Kirkkonummen tehtaalla, ja toiminnan tehostumiseen perustuvat henkilöstövähennykset viedään päätökseen pääosin helmikuun 2005 loppuun mennessä. Vähennyksiin liittyvät kertaluontoiset kustannukset tulevat rasittamaan jonkin verran yrityksen tulosta neljännellä kvartaalilla. Kysyntä markkinoilla ei ole merkittävästi piristynyt, ja kasvuodotukset ovat edelleen maltilliset. Neljännen kvartaalin liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin kolmannella kvartaalilla. Tuotemyynnin markkinoinnissa on panostettu erityisesti Venäjän ja Baltian sekä Ruotsin ja Keski-Euroopan markkinoiden kehittämiseen. Panostusten odotetaan tuottavan tulosta ensi vuoden aikana. Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Robert Paajanen, p. (09) 6825 2500 Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet NOAF1104 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/22/20041022BIT00110/wkr0001.pdf Appendix

Liitteet & linkit