NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUS

NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.3.2004 Klo 10.00 1 (2) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUS Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Handelsgillet i Helsingfors rf:ssä, Kasarmikatu 23 A 12, 00130 Helsinki, keskiviikkona 31. maaliskuuta 2004 alkaen klo 13.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti ja äänilippujen jako alkaa klo 12.30. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ylittää 50 % ovat ehdottaneet, että yhtiön nykyinen hallitus valitaan uudelleen. Kokousasiakirjat Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Kirkkonummella ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Osallistuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 19.3.2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2. momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin kirjallisesti osoitteeseen Nordic Aluminium Oyj, Yhtiökokous, PL 117, 02401 Kirkkonummi tai telefaksilla (09) 298 2178 tai sähköpostilla osoitteeseen jaana.honkonen@nordicaluminium.fi 30.3.2004 klo 9.00 mennessä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 5.4.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 14.4.2004. Kirkkonummella 9.3.2004 Hallitus Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Robert Paajanen, Nordic Aluminium, p. (09) 6825 2500 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/09/20040309BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/09/20040309BIT00040/wkr0002.pdf