NORDIC ALUMINIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

NORDIC ALUMINIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003 Nordic Aluminium -konsernin vuoden 2003 liikevaihto oli 73,05 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 78,12 MEUR. Konsernin liikevoitto oli 3,90 MEUR (2002: 2,48 MEUR). Tilikauden voitto oli 2,60 MEUR (1,03 MEUR). Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 % (7,3 %) ja oman pääoman tuotto 13,2 % (4,9 %). Hallitus ehdottaa vuoden 2003 osingoksi 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 2,77 MEUR (2002: 0,60 euroa osakkeelta). Konsernirakenne Nordic Aluminium Oyj:n emoyhtiö on Oy Lival Ab. Nordic Aluminium - konsernin muodostavat Kirkkonummella, Espoossa ja Nivalassa toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB Ruotsissa, Nordic Aluminium, Inc. Yhdysvalloissa ja kauden aikana Viroon perustettu Baltian ja Venäjän myyntikonttori Nordic Aluminium OÜ. Konsernin liiketoiminnot jakautuvat kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Sähkötekniset tuotteet, Komponentit ja Profiilit. Liikevaihto ja tulos Nordic Aluminium -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2003 yhteensä 73,05 MEUR verrattuna edellisvuoden 78,12 MEUR:oon. Toimintaa tehostamalla kyettiin kuitenkin parantamaan yrityksen kannattavuutta. Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 38,2 %, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 37,9 %. Suurimmat vientimarkkinat vuonna 2003 olivat Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Pohjois-Amerikka. Liikevaihto henkilöä kohden säilyi ennallaan ollen 0,18 MEUR. Konsernin liikevoitto oli 3,90 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 2,48 MEUR. Liiketoimintayksiköt Profiilit-liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni hieman kotimaan kysynnän hiljenemisen myötä, mutta yksikön kannattavuus säilyi kuitenkin edellisvuoden tasolla. Sähkötekniset tuotteet -liiketoimintayksikössä kysyntä kotimaassa hiljeni edellisvuodesta. Sen sijaan viennissä kyettiin kasvattamaan erityisesti kosketinkiskojen markkinoita. Liiketoiminnan kannattavuus parani merkittävästi tehtyjen rationalisoimistoimenpiteiden johdosta. Komponenttiliiketoiminnan liikevaihto pieneni hieman johtuen Yhdysvaltain kysynnän hiljenemisestä. Kotimaan kysyntä sen sijaan piristyi merkittävästi erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Robert Paajanen, Nordic Aluminium, p. (09) 6825 2500 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/09/20040209BIT00180/wkr0001.doc Appendix http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/09/20040209BIT00180/wkr0002.pdf Appendix