Liettuan bkt: kasvu kaksi prosenttia

Liettuan bkt:n kasvu kaksi prosenttia Liettuan poliittinen ja taloudellinen kehitys on ollut nopeaa viime vuosina. Liettua, joka on EU:n jäsenmaaehdokas ja pyrkii myös maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi, on entistä kiinnostavampi toimintaympäristö MeritaNordbankenille ja sen asiakkaille. Myös Liettuan mahdollisella NATO-jäsenyydellä on merkitystä, kun kansainväliset sijoittajat arvioivat Liettuaa sijoituskohteena. MeritaNordbanken (MNB) on julkistanut uuden Liettuaa käsittelevän maaraportin, joka on yksi säännöllisesti julkaistavista Itämeren alueen maaraporteista. MeritaNordbankenin arvion mukaan Liettua on jo saavuttanut taloudellisen taantuman pohjan. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2 prosenttia ja lähivuosina yli 4 prosentin vuosivauhtia. Bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan ajoittuvan vasta vuoden jälkipuoliskolle ja olevan riippuvainen viennin kehityksestä. MeritaNordbanken arvioi Liettuan inflaation olevan tänä vuonna 2,5 prosenttia, vuonna 2001 noin 4,8 prosenttia ja vuonna 2002 noin 4,3 prosenttia. Tämän vuoden budjetin alijäämäksi arvioitua 2,8 prosentin alijäämää pidetään kunnianhimoisena tavoitteena. Toteutuessaan se supistaisi jo ennestään alenevaa kotimaista kysyntää. MeritaNordbanken korostaa, että Liettuan rahapoliittiset lausunnot eivät ole olleet kovin johdonmukaisia viime aikoina. Lokakuussa järjestettävät parlamenttivaalit lisäävät poliittista epävarmuutta entisestään. Liettuan keskuspankin suunnitelmissa on kiinnittää liti euroon aikaisintaan vuoden 2001 puolivälin paikkeilla. Keskuspankki on kuitenkin todennut, että myös valuutan kelluttaminen ennen EMU-jäsenyyttä on mahdollista. Kurssien vaihteluvälin määrittäminen kiinteäksi olisi talouden kannalta kuitenkin turvallisempi ratkaisu. MeritaNordbanken ei pidä litin kiinnittämistä euroon tämän vuoden aikana todennäköisenä, mikäli euro vahvistuu. Toisaalta valuutan kelluttamiseen sisältyisi paljon riskejä, koska Liettuan kansantalous on tänä vuonna edelleen heikko. Seurauksena voi olla hallitsematon devalvaatio, mikä ei olisi olisi kovin järkevä ratkaisu poliittisista syistä tai valuuttakatejärjestelmän uskottavuuden kannalta. Vilnan konttori avattiin toukokuussa MeritaNordbanken-ryhmä avasi toukokuussa kaksi sivukonttoria Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. Vilnassa toimii myös leasing-yhtiö, MNB Finance Lit Ltd. MeritaNordbanken-ryhmästä ja Unidanmarkista muodostetun uuden finanssipalveluita tarjoavan ryhmän (Nordic Baltic Holding) kotimarkkina- alueena ovat Pohjoismaat, Baltian maat ja Puola. Tallinnassa ryhmällä on kaksi konttoria, myyntipiste ja rahoitusyhtiö. Kolmas konttori avataan Tartossa kesäkuussa. Myös Latviassa on kaksi konttoria sekä rahoitus-yhtiö. Puolassa MeritaNordbanken omistaa 49,9 prosenttia gdynialaisesta Bank Komunalnynista.Varsovassa avataan tämän vuoden kesäkuussa niinikään uusi konttori. Lisätietoja: Johtaja Henri Malvet, Trading, p. (09) 165 50150 Analyytikko Kristiina Vares, Korko- ja valuuttamarkkina-analyysit, p. (09) 165 50234 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00770/bit0002.pdf