MeritaNordbanken ja Nokia mukaan Mobey Forumiin

MeritaNordbanken ja Nokia mukaan Mobey Forumiin MeritaNordbankenin Bo Haraldista Mobey Forumin ensimmäinen puheenjohtaja (Frankfurt, 10.5.2000) - Suuret rahoitusalan yritykset yhdessä johtavien matkapuhelinten valmistajien kanssa julkistivat tänään, että ne ovat perustaneet maailmanlaajuisen foorumin, jonka tarkoitus on edistää langattoman teknologian käyttöä rahoituspalveluissa ja edistää rahoitusalan standardien käyttöönottoa. Uusi ryhmä Mobey Forum (äännetään mou-bei), jonka nimi viittaa liikkuvuuteen, rahaan ja rahoituspalveluihin, keskittyy mm. maksu-, verkkopankkipalveluihin ja arvopapereiden välitykseen. Mobey Forumissa on mukana maailman johtavia verkkopankkipalveluita tarjoavia rahoituslaitoksia ja Internet-yrityksiä, jotka kehittävät mm. WAP-ratkaisuja. Mobey Forumin perustajajäseniä ovat ABN Amro Bank, Banco Santander Central Hispano, BNB Paribas, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC Holdings, MeritaNordbanken, SEB- Skandinaviska Enskilda Banken, UBS, Visa International, Ericsson, Motorola ja Nokia. Myös muita rahoitusalan yrityksiä ja matkapuhelinten valmistajia rohkaistaan liittymään mukaan. "On erittäin hienoa, että johtavat verkkopankkipalveluita tarjoavat rahoituslaitokset ja matkapuhelinten valmistajat työskentelevät yhdessä ja edistävät maailmanlaajuisten standardien kehittämistä, jotta ostosten tekeminen ja pankkiasioiden hoitaminen Internetin välityksellä on turvallista kaikkialla maailmassa", sanoi MeritaNordbankenin varatoimitusjohtaja ja Mobey Forumin ensimmäinen puheenjohtaja Bo Harald Frankfurtissa pidetyssä perustamiskokouksessa. Mobey Forum pitää aktiivisesti yhteyttä eri standardointiryhmiin, jotka edustavat matkapuhelinten valmistajia ja rahoitusalan yrityksiä. Lisäksi Forumin työryhmät yhtenäistävät rahoitusalan teknisiä ja turvallisuusvaatimuksia. Mobey Forum luo maailmanlaajuisen verkkokaupan tarpeisiin soveltuvan rahoituspalveluympäristön keskustelemalla aktiivisesti, vaihtamalla kokemuksia ja soveltamalla parhaita toimintatapoja. Tämä ympäristö luo uuden kestävän pohjan verkkokaupalle. Johtavat matkapuhelinten valmistajat Ericsson, Motorola ja Nokia myöntävät, että Mobey Forum vaikuttaa ratkaisevasti langattomien rahoituspalveluiden kehittymiseen. Kolmen johtavan matkapuhelinvalmistajan äskettäin julkaisema langattomia verkkotapahtumia koskeva aloite (mobile electronic transactions initiative, MeT) tukee merkittävällä tavalla langatoman kaupankäynnin kehittymistä. Lisätietoja Mobey Forumista Internet-osoitteessa: www.mobeyforum.org Tiedoksi toimittajille: ABN Amro Bank ABN Amrolla on toimintaa 76 maassa. Maailmanlaajuisen verkostonsa avulla pankki tarjoaa yleisiä liike- ja investointipankkipalveluita kansallisille yrityksille ja kansainvälisesti toimiville asiakkaille sekä yksityisasiakkaille. Banco Santander Central Hispano Banco Santander Central Hispano on johtavan espanjalaisen rahoitus- ja teollisuuskonsernin Santander Central Hispano -ryhmän emoyhtiö. Yhtiö harjoittaa pankki- ja rahoitustoimintaa sekä kansainvälisesti että kotimaassaan Espanjassa. Pankki perustettiin vuonna 1999, kun Banco Central Hispano ja Banco Santander fuusioituivat. BSCH on markkina- arvoltaan yksi euroalueen suurimmista rahoitusalan ryhmittymistä. Joulukuun 31. päivänä 1999 pankin hoidossa olevat varat olivat 334 miljardia euroa ja tase 256 miljardia euroa. Sillä on 24 miljoonaa asiakasta ja se toimii 38 maassa, mm. suurimmissa kansainvälisissä finanssikeskuksissa. Euroopassa pankki on muodostanut strategisia liittoutumia suurimpien pankkien kanssa, joita ovat Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Société Générale ja San Paolo-IMI. Latinalaisessa Amerikassa Santander Central Hispano -ryhmä on johtava franchise-ketju, joka toimii 12 maassa ja jolla on lähes 14 miljoonaa asiakasta. BNP Paribas BNP Paribas on Ranskan suurin pörssinoteerattu pankkiryhmä. Se on nettotuotoiltaan Ranskan suurin pankki ja omalla pääomalla mitattuna Euroopan neljänneksi suurin. Markkina-arvoltaan se on euroalueen toiseksi suurin pankki. BNP Paribasin fuusio on merkittävä tapahtuma eurooppalaisessa pankkihistoriassa. Uuden ryhmän kansainvälinen verkosto on yksi laajimmista koko maailmassa. Ryhmällä on konttoreita 83 maassa ja toiminta on keskittynyt seitsemään huomattavimpaan finanssikeskukseen. Ryhmä on innovatiivinen ja sillä on kokemusta uuden teknologian ja jakelukanavien hyödyntämisestä. Täydentävien liikepankki- ja rahoitustoimintojensa ansiosta BNP Paribas erottuu edukseen ja se on kansainvälisesti merkittävä yhtiö liikepankkitoiminnassa, pääomamarkkinoilla, kansainvälisessä yksityispankkitoiminnassa ja varallisuudenhoidossa. Barclays Bank Barclays PLC on Ison-Britannian suurimpia rahoituspalveluryhmiä. Sen pääasiallisia toimialoja ovat perinteinen pankkitoiminta ja investointipankkitoiminta. Barclays on ollut mukana pankkitoiminnassa yli 300 vuotta. Sillä on toimintaa yli 60 maassa ympäri maailmaa ja henkilöstöä sillä on 74 000. Vuonna 1999 Barclays Groupin liikevoitto ennen veroja oli 2 460 miljoonaa Englannin puntaa. Lisätietoja Barclays- pankista saa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.barclays.co.uk. Citigroup Citigroup (NYSE:C) on maailman laajimmin toimiva rahoituspalveluyhtiö. Se tarjoaa laajan valikoiman rahoitustuotteita ja -palveluita mukaan lukien kuluttajille tarjottavat pankkipalvelut ja luotot, yritys- ja investointipankkipalvelut, vakuutukset, arvopapereiden välitys ja varallisuudenhoitopalvelut 100 miljoonalle asiakkaalle, yritykselle, valtiolle ja yhteisölle yli 100 maassa. Citicorpin ja Travelers Groupin vuonna 1998 toteutunut fuusio toi Citigroupin nimen alle sellaiset tuotemerkit kuten Citibank, Travelers, Salomon Smith Barney, CitiFinancial ja Primerica. Lisätietoja yhtiöstä saa Internet-osoitteesta http://www.citigroup.com. e-Citi on Citigroupin liiketoimintayksikkö, joka johtaa yhtiön langattoman strategian kehittämistä ja osallistumista Mobey Forumiin. e-Citi on uranuurtaja sähköisten pankkipalveluiden ja verkkokaupan ratkaisujen kehittämisessä kaikille asiakasryhmille, mm. suurille, keskisuurille ja pienille yrityksille, valtioille sekä kuluttajille. Toimintansa alusta saakka vuodesta 1997 e-Citi on soveltanut Internetin ja uusien tekniikoiden suomia mahdollisuuksia sisällön luomiseen, jakelukanavien laajentamiseen ja yksilöityjen pankkitapahtumien tarjoamiseen Citigroupin asiakkaille ympäri maailmaa. Deutsche Bank Deutsche Bank, jonka tase oli 31.12.1999 yli 839 miljardia euroa ja jonka henkilöstömäärä on yli 93 000, tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman rahoituspalveluita yli 60 maassa ympäri maailmaa. Se on johtavia pankkeja varallisuudenhoidossa, pääomamarkkinoilla, yritysrahoituksessa, säilytyspalveluissa, kassanhallinnassa ja yksityispankkitoiminnassa. Deutsche Bankin viisi tärkeintä liiketoiminta-aluetta ovat maailmanlaajuiset yritykset ja yhteisöt (Global Corporates and Institutions), maailmanlaajuiset teknologia ja palvelut (Global Technology and Services), varallisuudenhoito (Asset Management), yritykset ja kiinteistöt (Corporates and Real Estate) ja henkilöasiakas- ja vähittäispankkitoiminta (Private and Retail Banking). Deutsche Bank tarjoaa yritysasiakkailleen täysin integroidut sijoitus- ja tukkupankkipalvelut tärkeimmissä finanssikeskuksissa Lontoossa, Frankfurtissa, New Yorkissa, Baltimoressa, Tokiossa, Singaporessa, Hongkongissa ja Sydneyssä sekä paikalliskonttoreissa ympäri maailmaa. Pankin menestystekijät ovat säilyneet ennallaan. Näitä ovat asiakaslähtöisyys, innovatiivisuus, laaja tuotevalikoima ja vahva teknologinen osaaminen sekä ammattitaitoisen henkilöstön osuus vahvan aseman saavuttamisessa. HSBC Holdings Pankin pääkonttori on Lontoossa ja sillä on yli 5 000 konttoria 80 maassa. Joulukuun 31. päivänä 1999 pankin tase oli 569 miljardia Yhdysvaltain dollaria, joten HSBC-ryhmä on yksi maailman suurimmista pankki- ja rahoituspalveluita tarjoavista organisaatioista. MeritaNordbanken Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ) on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finassipalveluryhmä, jonka tase on 194 miljardia euroa. Ryhmä on maailman johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on 1,4 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. MeritaNordbanken Oyj ja Unidanmark A/S sekä niihin kuuluvat yhtiöt mm. Merita Pankki, Nordbanken, Unibank, Tryg- Baltica, Vesta, Merita Henkivakuutus ja Livia ovat ryhmän omistuksessa. Kuusi liiketoiminta-aluetta palvelee 8,5 miljoonaa henkilöasiakasta ja 500 000 yritys- ja yhteisöasiakasta. Palveluverkostoon kuuluu noin 1 100 konttoria ja 125 vakuutuspalvelukeskusta sekä puhelin- ja verkkopankkipalvelut. Ryhmällä on toimintoja kotimarkkina-alueen lisäksi 18 muussa maassa. Nordic Baltic Holding noteerataan Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan arvopaperipörsseissä. Lisätietoja pankista saa Internet- osoitteista www.meritanordbanken.com ja www.unidanmark.dk. SEB - Skandinaviska Enskilda Banken SEB-ryhmä on yksi Pohjoismaiden suurimmista rahoitusalan ryhmittymistä, jonka hoidossa oleva varallisuus on 930 miljardia Ruotsin kruunua. SEB tarjoaa laajan valikoiman pankki-, talletus- ja vakuutuspalveluita. Ryhmä toimii noin 20 maassa ja sillä on noin 2,5 miljoonaa asiakasta ja 20 000 työntekijää (BfG mukaan lukien). SEB osti Saksan viidenneksi suurimman yksityisen liikepankin BfG:n, jolla on miljoona asiakasta, 5 300 työntekijää ja 177 konttoria. Saksassa SEB aloittaa arvopapereiden välityksen Internetin kautta vuoden 2000 kolmannella neljänneksellä. Ryhmällä on 570 000 verkkopankkiasiakasta, joista Ruotsissa on 410 000. Pankilla on asiakasmäärään nähden eniten Internet-asiakkaita, joiden osuus on hiukan yli 25 prosenttia pankin kaikista asiakkaista. Pankki aloitti yleiseurooppalaisen mallin mukaisen verkkopankkitoiminnan Tanskassa tämän vuoden huhtikuussa. SEB aloittaa langattomien pankkipalveluiden tarjoamisen tämän vuoden syksyllä. SEB:n tavoitteena on olla Euroopan johtava asiakaslähtöinen sähköisten pankkipalveluiden tarjoaja. Lisätietoja pankista saa Internet-osoitteista www.seb.net ja www.seb.se. UBS Sveitsissä pääkonttoriaan pitävä UBS on maailman johtavia rahoituspalveluryhmiä. UBS Groupin kolme pääliiketoiminta-aluetta ovat UBS Sveitsi, UBS Varallisuudenhoito ja UBS Warburg. UBS on markkina-arvoltaan maailman 10 suurimman pankin joukossa ja samalla se on Sveitsin suurin pankki. Sen markkina-arvo on noin 92,6 miljardia Sveitsin frangia (58,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria). UBS on Sveitsin arvopaperipörssissä noteeratun kolmen suurimman yhtiön joukossa. UBS on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista varallisuudenhoitajista (1 744 miljardia Sveitsin frangia 31.12.1999). Sveitsin vähittäispankkitoiminnnassa pankilla on suurin markkina-osuus. Visa International Visa, joka tarjoaa "maailman parhaan maksutavan", on maailman johtava tuotemerkki luottokorttimaksuissa ja maailmanlaajuisesti kattavin maksujärjestelmä. Sen volyymi on suurempi kuin kaikkien muiden tärkeimpien maksukorttien volyymit yhteensä. Visalla on keskeinen asema uusien maksutuotteiden ja teknologisten ratkaisujen kehittämisessä, mikä hyödyttää sen 21 000 rahoitusalan jäsenyhtiötä ja kortinhaltijaa. Visalla on yli 80 älykorttiohjelmaa 35 maassa ja Internetissä (23 miljoonaa Visa- sirukorttia mukaan lukien 8 miljoonaa Visa Cash -korttia). Visa on uranuurtaja SET Secure Electronic Transaction -ohjelmissa, joiden avulla Internetin välityksellä toimiva verkkokauppa on tullut mahdolliseksi ja kehittynyt entisestään. Maailmassa on yli 970 miljoonaa Visa-, Visa Electron-, Interlink-, PLUS- ja Visa Cash -korttia, joiden vuosivolyymi on yli 1,5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Visa-tuoteryhmään kuuluvat kortit hyväksytään yli 18 miljoonassa paikassa ja yli 550 000 pankkiautomaatissa ympäri maailmaa. Visan Internet-osoite on www.visa.com. Ericsson Ericsson on johtava matkaviestinten valmistaja ja sen tarjoamissa langattoman viestinnän ratkaisuissa yhdistyvät telekommunikaatio- ja tietoliikenneteknologiat, minkä ansiosta käyttäjät voivat liikkua vapaasti. Yhtiöllä on yli 100 000 työntekijää 140 maassa. Ericsson on tehnyt matkaviestinnän yksinkertaisemmaksi kaikille asiakkailleen - verkko-operaattoreille, palveluiden tarjoajille, yrityksille ja kuluttajille. Ericssonin lehdistötiedotteet löytyvät osoitteesta www.ericsson.se/pressroom. Motorola Inc. Motorola Inc. (NYSE:MOT) on maailman johtavia integroitujen tietoliikenneratkaisujen ja sisäänrakennettujen sähköisten ratkaisujen valmistajia. Yhtiön myynti oli 33,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 1999. Nokia Nokia on langattoman tietoyhteiskunnan suunnannäyttäjä innovatiivisten tuotteidensa ja ratkaisujensa ansiosta. Yhtiö on johtava matkapuhelinten valmistaja ja johtava langattomien ja kiinteiden IP-verkkojen, niihin liittyvien palveluiden ja multimediapäätteiden valmistaja. Vuonna 1999 Nokian nettomyynti oli 19,8 miljardia euroa (19,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria). Nokian pääkonttori on Suomessa ja Nokian osake noteerataan Helsingin, New Yorkin, Tukholman, Lontoon, Frankfurtin ja Pariisin arvopaperipörsseissä. Yhtiöllä on yli 56 000 työntekijää. Yhteystiedot: ABN-Amro Bank Véronique Schyns Puh. +31 20 383 4483 Telefax +31 20 629 5486 Banco Santander Central Hispano Myriam Gomez (mgoperez@grupo.bsch.es) Puh. +34915581098 Telefax +34915213387 BNP Paribas Dominique Rault (dominique.rault@bnpgroup.com) Barclays Bank Jo Wright (jo.wright@barclays.co.uk) Puh. +44 20 7977 4298 Telefax +44 20 7977 4665 Citigroup Hilary Condit (hilary.condit@citicorp.com) Deutsche Bank Klaus Thoma (klaus.thoma@db.com) Puh. +49 / 69 / 910 33405 Telefax +49 / 69 / 910 33422 HSBC Adrian Russell (adrianrussell@hsbc.com) Puh. +44 20 7260 8211 Telefax +44 20 7260 8215 MeritaNordbanken Liisa Laine (liisa.laine@merita.fi) Puh. +358 9 165 42655, matkapuhelin +358 50 66839 MeritaNordbanken Lauri Peltola (lauri.peltola@merita.fi) Puh. +358 9 165 42324, matkapuhelin +358 50 324 1445 MeritaNordbanken Erik Evrén (erik.evren@nb.se) Puh. +46 8 614 86 11, matkapuhelin +46 709 46 53 89 SE Banken Anders Bons (anders.bons@sebank.se) Puh. +46 8 692 76 27, matkapuhelin +46 70 763 59 61 Telefax +46 8 692 76 30 UBS Public Relations Malzgasse 30, CH-4002 Basel Puh. +41-61-288 65 95 Unidanmark Jens Bekke (jbekk@unibank.dk) Puh. +45 33 33 3968, matkapuhelin +45 20 66 39 68 Visa EU Sally Locke (lockes@visa.com) Puh. +44 207 795 5303 Ericsson Viveka Leksell (viveka.leksell@edt.ericsson.se) Puh. + 46 8 422 21 80, matkapuhelin + 46 70 66 16 986 Telefax + 46 8 422 21 90 Motorola Patrick Hamilton (patrick.hamilton@motorola.com) Puh. +44 1256 790 481, matkapuhelin +44 7715 175 043 Telefax +44 1256 790 660 Nokia Maarit Oikarinen (maarit.oikarinen@nokia.com) Puh. +358 40 5217844 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00590/bit0002.pdf