Nimityksiä Nordic Baltic Holdingin -ryhmässä

Nimityksiä Nordic Baltic Holdingin -ryhmässä MeritaNordbankenin ja Unidanmarkin yhteisen tietotekniikan organisaation johto on nimitetty. Ryhmän tietotekniikan organisaatiossa työskentelee 2 500 työntekijää konsultit mukaan lukien. Bengt-Åke Eriksson on nimitetty tietotekniikka-toiminnon johtajaksi ja hän vastaa koko Nordic Baltic Holding -ryhmän tietotekniikan organisaatiosta. Kurt Nørrisgaard vastaa pankkitietojärjestelmät 1:stä, johon kuuluvat tietoteknisten järjestelmien kehittäminen Investment Banking-, Varallisuudenhoito- ja Corporate and Institutional Banking -toiminnoille sekä pankkitietojärjestelmä 1:n ja 2:n yhteiset asiat. Kristian Stockmann vastaa pankkitietojärjestelmät 2:sta, johon kuuluvat tietoteknisten järjestelmien kehittäminen vähittäispankkisektorille, konserniesikunnille ja palveluyksiköille. Jørn Petersen on nimitetty Infrastruktuuri-toiminnon johtajaksi. Infrastruktuuri-toiminto, joka hoitaa pankki- ja vakuutustoiminnan, vastaa infrastruktuurin kehittämisestä, uuden teknologian käyttöönotosta, osto- ja toimitussuhteista sekä tietoteknisestä turvallisuudesta. Esa Niskanen on nimitetty tietotekniikan tuotantojohtajaksi. Yksikkö, joka hoitaa pankki- ja vakuutustoiminnan, vastaa tietoteknisten ratkaisujen tuotannosta ja palveluista liiketoiminta-alueille. Carsten Dalsgaard on nimitetty vakuutussovellusten kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi. Yksikössä kehitetään tietoteknisiä järjestelmiä vakuutusalalle. Urban Claesson on nimitetty IT Transformation Manageriksi Ruotsiin. Vastaava tehtävä tulee myös Suomeen. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian. Lisätietoja: Bengt-Åke Eriksson +46 8 614 7908 tai +46 703 731 217 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT01340/bit0002.pdf