Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2000

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2000 Tulos kasvoi voimakkaasti * Liikevoitto nousi 38 prosenttia 1 962 miljoonaan euroon (16,5 miljardiin Ruotsin kruunuun) * Oman pääoman tuotto oli 17,5 prosenttia (ilman liikearvoa 21,1 prosenttia) * Rahoituskate ja palkkiotuotot kasvoivat * Toimintakulut supistuivat kolmannella vuosineljänneksellä * Luottoluokitukset paranivat Strategisilla kasvualueilla edelleen myönteinen kehitys * Norjan valtio hyväksyi ostotarjouksen Christiania Bankista, konserni hallitsee nyt 77 prosenttia osakkeista * Verkkopankkitoiminta kehittyy voimakkaasti - verkkopankkiasiakkaita yli 1,7 miljoonaa * Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 107 miljardiin euroon * Ruotsissa pankki nimitettiin "Vuoden 2000 sijoitusrahastonhoitajaksi" * Konserni laajenee Puolassa * Asiakastyytyväisyys parani Lisäarvoa osakkeenomistajille * Tulos osaketta kohti oli 0,47 euroa (kasvua 20 prosenttia) * Markkina-arvo nousi 25 miljardiin euroon * Hakemus osakkeen listaamiseksi Oslon pörssiin tehdään * Osakekurssi nousi 41 prosenttia vuodenvaihteesta * Osake otettu mukaan useisiin indekseihin Liiketoiminta-alueisiin perustuva tuloslaskelma Pro Pro forma* forma* 7- 9 4-6 1-3 10- 7- 91- 9 1-12 12 Miljoonaa euroa 2000 2000 2000 1999 19992000 1999* Rahoituskate 785 779 723 702 667 2 2 053 287 Palkkiotuotot ja -kulut 333 384 377 349 279 1 815 094 Vakuutustoiminnan nettotuotot 167 118 203 261 97 488 352 Arvopaperikaupan ja 74 91 145 111 -8 310 132 valuuttatoiminnan nettotuotot Muut tuotot 37 116 96 67 60 249 264 Tuotot yhteensä 1 1 1 1 1 4 3 616 396 488 544 490 095 428 Henkilöstökulut -464 -464 -449 -416 -401 -1-1 213 377 Muut kulut -319 -370 -336 -399 -313 -1 -976 025 Kulut yhteensä -783 -834 -785 -815 -714 -2-2 189 402 Tulos ennen luottotappioita 613 654 759 675 381 2 1 427 026 Luottotappiot, netto -20 -20 -17 -23 -13 -57 -68 Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksesta 31 23 9 28 8 63 89 Liikevoitto ennen 624 657 751 680 376 2 1 448 liikearvopoistoja 032 Liikearvopoistot -21 -27 -22 -15 -6 -70 -24 Liikevoitto 603 630 729 665 370 1 1 424 962 Kiinteistöjen luovutustappiot 0 0 -40 -145 -40 Eläkesäätiön/-kassan ylikatteen 7 9 8 65 24 palautus Verot -182 -163 -197 -102 -64-542 -244 Vähemmistöosuus -1 0 -2 -2 0 -3 0 Tulos 427 476 498 481 306 1 1 180 401 Tunnusluvut Tulos osaketta kohti, euroa 0,14 0,16 0,17 0,47 0,39 Osakekurssi**, euroa 8,09 7,90 5,55 8,09 5,27 Oma pääoma osaketta kohti**, 3,73 3,60 3,45 3,73 3,26 euroa Osakkeiden määrä**, miljoonaa 2 2 2 2 2 987 982 979 961 982 Oman pääoman tuotto, % 17,5 16,6 Oman pääoman tuotto, ilman 21,1 17,2 liikearvoa***, % Luotonanto**, miljardia euroa 110 109 109 110 Yleisön talletukset **, 67 65 66 67 miljardia euroa Oma pääoma**, miljardia euroa 11 11 10 11 Taseen loppusumma**, miljardia 199 192 194 199 euroa Hoidossa oleva varallisuus**, 107 104 102 107 miljardia euroa Kulu/tuotto-suhde (ennen 56 52 52 53 60 luottotappioita), pankkitoiminta % Yhdistetty kulusuhde, 107 102 122 110 96 vahinkovakuutus****, % Ensisijaisen pääoman osuus 9,0 9,0 8,5 9,0 riskisijoituksista**, % Vakavaraisuussuhde**, % 11,0 10,8 10,6 11,0 Riskisijoitukset 111 110 111 111 (pankkitoiminta)**, miljardia euroa * Vuoden 1999 pro forma -luvut on esitetty kuten MeritaNordbankenin ja Unidanmarkin fuusioesitteessä, lukuun ottamatta joitakin pieniä ryhmittelymuutoksia tuottojen, kulujen ja pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tulososuuden välillä. Ostetut yritykset eivät sisälly pro forma -lukuihin (pääasiassa Vesta). ** Kauden lopussa. *** Ilman liikearvopoistoja ja ilman jäljellä olevaa liikearvoa, joka on vähennetty omasta pääomasta. **** Ilman hirmumyrskyn aiheuttamia kuluja yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2000 kolmannella neljänneksellä 104 %, toisella neljänneksellä 97 %, ensimmäisellä neljänneksellä 107 % ja tammi-syyskuussa 103 %. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00330/bit0001.doc Koko Rapportti http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00330/bit0002.pdf Koko Rapportti