Nordisk Renting AB:n osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2003

Nordisk Renting AB:n osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2003 ·Konsernin tulos ennen veroja ja luovutusvoittoja kiinteistömyynneistä oli 237 MSEK:ä (237). Kiinteistöjä myytiin 218 MSEK:n (1 192) arvosta, mikä johti 9 MSEK:in (117) myyntivoittoon. Tulos verojen jälkeen oli 229 MSEK:ä (278). ·Tulos konsernin korkosidonnaisista vuokrasopimuksista kasvoi 27 MSEK:llä edellisvuoteen nähden. Tuotto ei-korkosidonnaisista vuokrasopimuksista sen sijaan väheni edellisvuoteen nähden, mikä pääasiassa johtuu vuonna 2002 tehdyistä kiinteistöjen myynneistä. ·Kiinteistöhankintoja ja uusinvestointeja tehtiin yhteensä 1 357 MSEK:n (1 541) arvosta. Tämän lisäksi solmittiin sopimuksia tulevista uusinvestoinneista 431 MSEK:n (95) arvosta. ·Konsernin nettoliikevaihto oli 1 125 MSEK:ä (1 087) ja kauden lopussa taseen loppusumma oli 17 361 MSEK:ä verrattuna 16 946 MSEK:iin vuoden alussa. ·30. syyskuuta 2003 konserni omisti 205 kiinteistöä yhteisalaltaan 1,9 miljoonaa neliömetriä ja kirjanpitoarvoltaan 16 800 miljoonaa ruotsin kruunua. · Halutessasi lisätietoja ystävällisesti ota yhteys: Reinhold Geijer,TJ Nordisk Renting AB, puhelin +46 8 670 98 00 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00630/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00630/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

RBS Nordisk Renting tarjoaa taloudellisesti vahvoille yrityksille ja julkisyhteisöille pitkäaikaisia vuokraratkaisuja jotta nämä voivat paremmin keskittyä omaan ydintoimintaansa. Kun yritykset omistamisen sijasta vuokraavat pitkäaikaisesti kiinteistöt RBS Nordisk Rentingiltä, ne luovat tilaa varsinaisen liiketoimintansa kasvulle ja kehittämiselle. RBS Nordisk Rentingin tase on yli 2 miljardia euroa ja kotimarkkina-alue on Pohjoismaat. RBS Nordisk Rentingin omistaja on The Royal Bank of Scotland, joka on Euroopan kolmanneksi suurin pankki. Lisätietoja www.rbsnordiskrenting.com tai www.rbs.com