Nordisk Rentingin osavuosikatsaus: 1 tammikuuta - 30 kesäkuuta 2003

LEHDISTÖTIEDOTE 2003-08-21 Nordisk Rentingin osavuosikatsaus 1 tammikuuta - 30 kesäkuuta 2003 · Konsernin tulos ennen luovutusvoittoja ja veroja oli 154 MSEK (156). Tulos verojen jälkeen oli 128 MSEK (126) · Tulos konsernin korkosidonnaisista vuokrasopimuksista kasvoi 19 MSEK edellisvuoteen nähden. Tuotto ei korkosidonnaisista vuokrasopimuksista sensijaan väheni edellisvuoteen nähden, joka pääasiassa johtuu vuonna 2002 tehdyistä kiinteistöjen myynneistä · Kiinteistöhankintoja ja uusinvestointeja tehtiin yhteensä 1 075 MSEK:n arvosta (1 037). Tämän lisäksi solmittiin sopimuksia tulevista uusinvestoinneista 340 MSEK:n arvosta (222). Kiinteistöjä ja arvopapereita myytiin 60 MSEK:n arvosta (563) · Konsernin liikevaihto nousi 749 MSEK:iin (716) ja kauden lopussa tase nousi 17 310 MSEK:iin verrattuna vuoden alun 16 946 MSEK:iin · 30. kesäkuuta 2003 konserni omisti 203 kiinteistöä yhteisalaltaan 1,9 miljoonaa neliömetriä, kirjanpitoarvoltaan 16,8 miljardin ruotsin kruunua · The Royal Bank of Scotland solmi toukokuun alussa sopimuksen Nordean kanssa koko Nordisk Renting AB:n osakekannan ostosta Halutessasi lisätietoja ystävällisesti ota yhteys: Reinhold Geijer,TJ Nordisk Renting AB, puhelin +46 8 670 98 00 Vesa Nummijärvi, Liiketoimintajohtaja Nordisk Renting Oy puhelin +358 9 7206 0811 Nordisk Rentingin toiminta-ajatuksena on tarjota pitkäaikaisia vuokra- ratkaisuja taloudellisesti vahvoille yrityksille ja julkistahoille jotta nämä paremmin voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa. Kun yritykset pitkäaikaisesti vuokraavat kiinteistöt Nordisk Rentingiltä omistamisen sijaan, luovat ne tilaa oman toimintansa kasvulle. Nordisk Rentingin tase on noin 17 miljardia kruunua ja toiminta-alue on Pohjoismaat. Nordisk Rentingin omistaja on The Royal Bank of Scotland,joka on yksi maailman suurimmista pankeista ja strukturoituneen rahoituksen alueella johtavassa asemassa Euroopassa. Lisätietoja www.nordiskrenting.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01450/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01450/wkr0002.pdf The Full Report

Yrityksestä

RBS Nordisk Renting tarjoaa taloudellisesti vahvoille yrityksille ja julkisyhteisöille pitkäaikaisia vuokraratkaisuja jotta nämä voivat paremmin keskittyä omaan ydintoimintaansa. Kun yritykset omistamisen sijasta vuokraavat pitkäaikaisesti kiinteistöt RBS Nordisk Rentingiltä, ne luovat tilaa varsinaisen liiketoimintansa kasvulle ja kehittämiselle. RBS Nordisk Rentingin tase on yli 2 miljardia euroa ja kotimarkkina-alue on Pohjoismaat. RBS Nordisk Rentingin omistaja on The Royal Bank of Scotland, joka on Euroopan kolmanneksi suurin pankki. Lisätietoja www.rbsnordiskrenting.com tai www.rbs.com