RBS Nordisk Renting allekirjoitti sopimuksen YIT:n kanssa aluekonttoreista Kuopioon ja Vaasaan

Nordisk Renting Oy on solminut sopimuksen YIT:n kanssa kahden uuden aluekonttorin rakennuttamisesta Kuopioon ja Vaasaan. YIT toimii kiinteistön kehittäjänä ja toteuttajana. 15-vuotinen vuokrasopimus on allekirjoitettu YIT:n ja Nordisk Rentingin välillä. Kokonaisinvestointi on noin 6,27 MEUR.

Kiinteistöt käsittävät korkeatasoisia toimistotiloja sekä varastotiloja. Vuokrattava kokonaispinta-ala on yhteensä noin 5.100 neliömetriä. Rakennusaikaisesta rahoituksesta vastaa YIT ja Nordisk Renting hankkii kiinteistön sen valmistuttua. Kiinteistöihin tulee sijoittumaan toimintoja YIT:n eri toimialoilta. ”Kuopion ja Vaasan toimitalot ovat osa YIT:n konsernistrategian mukaista tavoitetta keskittää eri palvelutoimintoja saman katon alle. Vastaavia järjestelyitä on toteutettu jo aikaisemmin eri paikkakunnilla Suomessa” kertoo YIT Rakennuksen toimitusjohtaja Ilpo Jalasjoki. ”Toimintojen keskittämisellä haetaan synergiaetuja yksiköiden välillä ja tätä kautta asiakaspalvelun parantumista”, Jalasjoki toteaa. YIT tarjoaa investointi- ja kunnossapitopalveluita kiinteistö- ja rakennusalalle sekä teollisuuteen ja tietoliikenteeseen Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä. YIT on markkinajohtaja kaikilla toimialoillaan Suomessa. ” YIT on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme Suomessa, ja olemme tyytyväisiä vahvistaessamme tätä yhteistyökumppanuutta,” sanoo Nordisk Renting AB:n toimitusjohtaja Reinhold Geijer. Vaasan kiinteistö rakennetaan laajenevalle Kivihaan alueella Vaasan koillispuolelle, ja Kuopion kiinteistö kaupungin eteläpuolella sijaitsevalle teollisuus- ja kauppa-alueelle. Rakennukset valmistuvat lokakuussa 2006. Halutessasi lisätietoja ystävällisesti ota yhteys: Reinhold Geijer, Toimitusjohtaja Nordisk Renting AB, puh +46 8 506 198 00 Seppo Martikainen, Johtaja, YIT Rakennus Oy, puh + 358 20 433 2905

Yrityksestä

RBS Nordisk Renting tarjoaa taloudellisesti vahvoille yrityksille ja julkisyhteisöille pitkäaikaisia vuokraratkaisuja jotta nämä voivat paremmin keskittyä omaan ydintoimintaansa. Kun yritykset omistamisen sijasta vuokraavat pitkäaikaisesti kiinteistöt RBS Nordisk Rentingiltä, ne luovat tilaa varsinaisen liiketoimintansa kasvulle ja kehittämiselle. RBS Nordisk Rentingin tase on yli 2 miljardia euroa ja kotimarkkina-alue on Pohjoismaat. RBS Nordisk Rentingin omistaja on The Royal Bank of Scotland, joka on Euroopan kolmanneksi suurin pankki. Lisätietoja www.rbsnordiskrenting.com tai www.rbs.com

Liitteet & linkit