Selvitystyö matkapuhelinumeron siirrettävyyden järjestelmästä

Selvitystyö matkapuhelinumeron siirrettävyyden järjestelmästä HELSINKI - 26.2.2003 - Euroopan yhteisön sähköisen viestinnän direktiivien mukaan matkapuhelinnumeron haltijan tulee voida säilyttää käytössään oleva matkapuhelinnumero siirtyessään operaattorin palveluksesta toiselle operaattorille. Suomessa sähköisen viestinnän direktiivejä toteutetaan Viestintämarkkinalailla. Uuden lakiehdotuksen mukaan operaattorien pitää mahdollistaa matkapuhelimen siirrettävyys 25.7.2003 lähtien. DNA Finland Oy, Oy Radiolinja Ab, Sonera Oyj ja Telia Mobile AB:n sivuliike Suomessa ovat sopineet siirrettyjen numeroiden tietokannan, ns. master-järjestelmään liittyvän selvitystyön teettämisestä. Yhtiöt ovat yhteisellä sopimuksella antaneet toimeksiannon Northstream AB:lle selvittää master-järjestelmän kansallista toteutusta. Selvitystyön etenemisestä tiedotetaan kevään kuluessa. Master-järjestelmällä tarkoitetaan siirrettyjen numeroiden tietokantaa, jota käytetään numeron siirrettävyyden tietojenvaihtojärjestelmänä teleyritysten kesken. Järjestelmästä saatavien tietojen perusteella on mahdollista ohjata siirrettyyn numeroon soitetut puhelut suoraan siihen verkkoon, jonka tilaajaksi kyseisen numeron haltija on siirtynyt. Northstream Northstream on langattomaan liiketoimintaan erikoistunut konsulttitalo, joka tarjoaa teknologia ja liikestrategia palveluita globaalisti mobiilialan pelureille. Northstreamin toiminta on maailmanlaajuista. Northstream koostuu kansainvälisistä asiantuntijoista, joilla on henkilökohtaista kokemusta ja näyttöä tuote- ja palvelustrategioiden rakentamisesta. Northstreamin asiakkaita ovat sekä maailman johtavat teleoperaattorit ja laitevalmistajat että paikalliset mobiilistrategioita tarvitsevat yritykset ja rahoitusinstituutiot. Lisätietoa Northstreamista osoitteesta www.northstream.se Lisätietoja: Northstream AB, Public Relations Manager Tommy Ljunggren, puh. +46705910064, press@northstream.se Northstream AB, Project Director Mika Martikainen, puh. 040 777 0066 DNA Finland Oy, teknologiajohtaja Taneli Ropponen, puh. 044 044 1600 Oy Radiolinja Ab, kehitysjohtaja Mikko Mattinen, puh. 050 506 6448 TeliaSonera Finland, Sonera Oyj, tuotekehitysjohtaja Timo Ahomäki, puh. 040 515 8887 Telia Mobile AB:n sivuliike Suomessa, lakimies, Päivi Rokkanen, puh. 041 500 4291 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00290/wkr0002.pdf