Siirtyvien matkapuhelinnumeroiden järjestelmän hallinnoimiseksi perustetaan yhtiö

Siirtyvien matkapuhelinnumeroiden järjestelmän hallinnoimiseksi perustetaan yhtiö HELSINKI - 23.4.2003 - Finnet Oy, Oy Radiolinja Ab, Telia Mobile AB:n sivuliike Suomessa ja TeliaSonera Finland (Sonera Oyj) perustavat erillisen yhtiön siirrettyjen matkapuhelinnumeroiden Master- tietojärjestelmän hallinnoimiseksi. Ratkaisumalliin päädyttiin operaattoreiden Northstreamilta tilaaman selvitystyön pohjalta. Yhtiön perustamisesta sovittiin yhdessä kaikkien Suomen yhdeksän matkaviestinoperaattorin kanssa. Järjestelmää hallinnoiva yritys aloittaa toimintansa kevään aikana, jotta matkapuhelinnumeron siirrettävyys saadaan käyttöön Suomessa 25.7.2003. Hallinnointiyhtiö perustetaan viestintämarkkinalain säädösten toteuttamiseksi. Myös Viestintävirasto on edellyttänyt, että matkaviestinliittymiä tarjoavien teleyritysten on yhteistyössä huolehdittava, että matkapuhelinnumeron siirrettävyyttä varten on käytettävissä yhteinen järjestelmä, jonne on talletettava kaikki siirtyneet numerot. Yhtiön perustamisesta aiheutuvat kulut on sovittu jaettavaksi tasan perustajayhtiöiden kesken. Yhtiön operatiivisten kulujen jakamisesta on sovittu kaikkien osallistuvien yhdeksän matkaviestinoperaattorin kesken. Yhtiön perustaminen vaatinee vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Yhtiön hallituspaikkojen määrästä ja jaosta sekä toimitusjohtajasta sovitaan myöhemmin. Master-tietojärjestelmän palveluntarjoaja valittu Master-tietojärjestelmän toimittajaksi on valittu liikkeenjohdon ja tietotekniikan palveluyritys Accenture. Accenture toimittaa järjestelmän nyt perustettavalle hallinnointiyhtiölle operoituna palveluna, 5- vuotisella palvelusopimuksella. Hallinnointiyhtiö puolestaan laskuttaa operaattoreita erillisen hinnaston mukaan. Ratkaisu perustuu matkapuhelinnumeroiden siirrettävyysjärjestelmään, joka on käytössä myös Isossa-Britanniassa. Northstream jatkaa implementointia ja projektin hallintaa Northstreamin tehtäviin selvitystyön jälkeen kuuluvat mm. tietojärjestelmäprojektin implementoinnin hallinta ja yhtiön perustamiseen liittyvät tukifunktiot. Matkapuhelinnumeron siirrettävyys Suomessa perustuu EU-direktiiviin ja Suomessa 25.7.2003 voimaan tulevaan viestintämarkkinalakiin, jonka mukaan asiakas saa pitää vanhan matkapuhelinnumeronsa vaihtaessaan operaattoria. Numeron siirrettävyys on ollut toiminnassa useissa Euroopan maissa mm. Englannissa, Hollannissa ja Ruotsissa, jo muutaman vuoden ajan. Northstream: Northstream on langattomaan liiketoimintaan erikoistunut konsulttitalo, joka tarjoaa teknologia ja liikestrategia palveluita globaalisti mobiilialan pelureille. Northstreamin toiminta on maailmanlaajuista. Northstreamin asiakkaita ovat sekä maailman johtavat teleoperaattorit ja laitevalmistajat että paikalliset mobiilistrategioita tarvitsevat yritykset ja rahoitusinstituutiot. Lisätietoa Northstreamista osoitteesta www.northstream.se Lisätietoja: Northstream AB, CEO Bengt Nordström, puh. +46 8 564 84 800 Northstream AB, Project Director Mika Martikainen, puh. 040 777 0066 Accenture Oy, toimitusjohtaja Juho Malmberg, puh. 0205 725 507 Finnet Oy/DNA Finland Oy, teknologiajohtaja Taneli Ropponen, puh. 044 044 1600 Oy Radiolinja Ab, kehitysjohtaja Mikko Mattinen, puh. 050 506 6448 Telia Mobile AB:n sivuliike, johtaja, Timo Varsila, puh. 041 500 4337 TeliaSonera Finland, Sonera Oyj, tuotekehitysjohtaja Timo Ahomäki, puh. 02040 58288 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00440/wkr0002.pdf