Laaja tutkimus osoittaa, että munuaissiirtopotilaiden sydänkuolemia ja #kohtauksia voidaan merkitsevästi vähentää fluvas

Laaja tutkimus osoittaa, että munuaissiirtopotilaiden sydänkuolemia ja - kohtauksia voidaan merkitsevästi vähentää fluvastatiinihoidolla (Lescol®) Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy munuaissiirtopotilailla Espoo 4.6.03 - Laaja kansainvälinen ALERT-tutkimus osoittaa, että statiinilääke Lescol (fluvastatiini) vähentää merkitsevästi munuaissiirtopotilaiden sydänkuolemien (38%) ja ei-kuolemaan johtavien sydäninfarktien (32 %) määrää. Munuaissiirtopotilaiden hoitotulokset ovat parantuneet merkittävästi sitten ensimmäisten siirtojen 1960- luvullla. Munuaissiirtopotilailla on kuitenkin huomattavan korkea sydän- ja verisuonisairastavuus ja -kuolleisuus, johtuen eri altistavista riskitekijöistä kuten itse munuaistauti, mahdolliset oheistaudit, ja niiden kesto ja lääkitys. Jopa 70 % munuaissiirtopotilaiden kuolemista johtuu vakavista sydän- ja verisuonitapahtumista. "Statiinien hyödystä munuaispotilailla on valinnut epätietoa. Nyt saadut tulokset osoittavat, että käytetty statiini merkitsevällä tavalla vähensi vakavia sydäntapahtumia ja lisäksi oli turvallinen. Nyt saavutetut tulokset tulevat varmasti muuttamaan munuaissiirtopotilaiden hoitokäytäntöjä" sanoo professori Carola Grönhagen-Riska HUS:sta. Hän toimi tutkimuksen yhtenä päätutkijana. Monet aikaisemmat sydän- ja verisuonitautipotilailla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että kolesterolia-alentavat statiinihoidot vähentävät sydän- ja verisuonitautien ja -kuolemien riskiä. Kansainvälinen ALERT- tutkimus osoittaa, että pitkäaikainen fluvastatiinihoito on tehokas estämään munuaissiirtopotilaiden sydänkuolemia. Eilen arvovaltaisen Lancet-lehden online versiossa (The Lancet, online June 3, 2003, http://image.thelancet.com/extras/03art4377web.pdf) julkaistut tutkimustulokset osoittavat, että munuaissiirtopotilaiden sydänkuolemat vähenivät 38%:lla. Tulokset osoittavat myös, että mitä pidempään hoito kestää sen paremmin pystytään estämään sydänkuolemia. Kansainvälinen ALERT-tutkimus (Assessment of LEscol in Renal Transplantation) on ainoa, laaja munuaissiirtopotilailla tehty tutkimus, jossa on selvitetty statiinien pitkäaikaistehoa vakavien sydäntapahtumien estossa. Tutkimukseen osallistui 2102 potilasta, joista 211 oli Suomesta. ALERT-tutkimus oli kaksoissokkotutkimus, jossa potilaat satunnaistettiin saamaan joko fluvastatiinia (40-80mg/päivä) tai lumelääkettä. Potilaiden ikä oli 30-75 vuotta ja heitä seurattiin 5- 6 vuotta. Lescol oli hyvin siedetty. Lescolin ja lumelääkkeen välillä ei ollut merkittäviä eroja haittavaikutusten suhteen näillä paljon lääkkeitä tarvitsevilla potilailla. Lescol (fluvastatiini) on reseptilääke, joka kuuluu sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän piiriin. Lescolia käytetään kohonneiden kolesterolipitoisuuksien alentamiseen sekä sepelvaltimoiden pallolaajennuksen jälkeiseen hoitoon. Ensimmäinen munuaisensiirto Suomessa tehtiin 1964. Viime vuonna Suomessa tehtiin 172 munuaisen siirtoa, maailmanlaajuisesti noin 550 000. Yhteystiedot: Asiantuntijalääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen, Novartis Finland Oy, puh. (09) 6133 2214, 040 571 8670, pirjo.laitinen- parkkonen@pharma.novartis.com Novartis kuuluu maailman johtaviin lääkealan yrityksiin. Novartis panostaa vahvasti alkuperäislääkkeiden tutkimus- ja kehitystoimintaan. Novartis toimii yli 140 maassa ja työntekijöitä on yli 74 000. Novartisin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Novartis Finland Oy edustaa Suomessa emoyhtiön kahta liiketoimintayksikköä, Pharma (reseptilääkkeet) ja Consumer Health. Reseptilääkkeet muodostavat valtaosan (> 80 %) liikevaihdosta. Henkilöstöä Suomessa on 152. (www.novartis.fi) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00680/wkr0002.pdf

Tilaa