Sydäninfarktipotilaille uusi hoitovaihtoehto: Uusi laaja VALIANT-tutkimus osoittaa, että valsartaani vähentää sydäninfar

LEHDISTÖTIEDOTE Sydäninfarktipotilaille uusi hoitovaihtoehto Uusi laaja VALIANT-tutkimus osoittaa, että valsartaani vähentää sydäninfarktipotilaiden kuolleisuutta Espoo 11.11.2003 -Laajimman sydäninfarktin jälkihoitoa koskevan pitkäaikaistutkimuksen tulokset osoittavat, että valsartaani vähentää sydäninfarktipotilaiden kuolleisuutta. VALIANT-tutkimuksen tulokset julkistettiin eilen sydän- ja verisuonitauteja käsittelevässä American Heart Association 2003 -konferenssissa Orlandossa, USAssa sekä samanaikaisesti arvovaltaisen New England Journal of Medicine -lehden verkkosivuilla.1 VALIANT-tutkimus (VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion, valsartaani akuutissa sydäninfarktissa) selvitti uuden lääkehoitovaihtoehdon vaikutusta kuolleisuuteen ja sairastavuuteen sydäninfarktin sairastaneilla potilailla. Ensisijainen lopputapahtuma oli kokonaiskuolleisuus. Tutkimuksessa verrattiin keskenään pelkän valsartaanihoidon ja pelkän kaptopriilihoidon sekä niiden yhdistelmähoidon vaikutusta sydäninfarktipotilaiden eloonjäämiseen. Tutkimustulokset osoittivat, että valsartaani (Diovan®) vähentää sydäninfarktipotilaiden kuolleisuutta yhtä tehokkaasti kuin nykyinen vakiintunut lääkehoito kaptopriili. Tämä tarkoittaa 25 % riskin vähenemää sydäninfarktipotilaiden kokonaiskuolleisuudessa. Valsartaani on ensimmäinen ja ainoa sydän- ja verisuonitautilääke, joka on osoittautunut laajassa pitkäaikaisessa tutkimuksessa yhtä tehokkaaksi sydäntapahtumien estäjäksi sydäninfarktin jälkihoidossa kuin nykyhoitona käytetty angiotensiinikonvertaasin estäjä (ACE:n estäjä). Yhdistelmähoito (valsartaani + kaptopriili) ei tuonut lisäetuja eloonjäämiseen. VALIANT-tutkimus osoitti, että valsartaani oli hyvin siedetty sydäninfarktin kärsineillä potilailla. Valsartaaniryhmässä oli vähiten ja yhdistelmähoitoryhmässä oli eniten keskeytyksiä haittavaikutusten vuoksi. Verrattuna valsartaaniryhmään kaptopriiliryhmässä oli merkittävästi enemmän keskeytyksiä hoitoa rajoittavien haittavaikutusten vuoksi kuten mm. yskä, kutina ja makuhäiriöitä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 14 703 potilasta 931 tutkimuskeskuksesta 24 maasta. Euroopasta oli mukana 5 163 potilasta. Tutkimus kesti keskimäärin kaksi vuotta. "VALIANT on tärkeä sydän- ja verisuonitautitutkimus, koska se voi vaikuttaa sydäninfarktin jälkihoitokäytäntöön", sanoo Novartis Finland Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Sonck. "Novartis on vahvasti sitoutunut sydän- ja verisuonitautien ja potilaiden hoitoa edistävään tutkimustyöhön, josta hyvänä osoituksena on Diovanin kliininen tutkimusohjelmaa. Se on maailman suurimpia sydän- ja verisuonitautilääkettä koskevia tutkimusohjelmia, joka käsittää yli 50 000 potilasta", jatkaa Sonck. Kaikilla VALIANT-tutkimukseen otetuilla potilailla oli ollut sydäninfarkti, johon liittyi komplikaationa sydämen vajaatoiminta ja/tai vasemman kammion systolinen toimintahäiriö. Neljäkymmentä prosenttia kaikista sydäninfarkteista ja 80 % ennenaikaisista kuolemista tapahtuu tämäntyyppisille potilaille. Selvittyään akuutista sydäninfarktista heillä on itse asiassa nelinkertainen riski kuolla ennen sairaalasta kotiutumista verrattuna potilaisiin, joilla sydäninfarktiin ei liittynyt komplikaatioita. Sydäninfarkti on edelleen yksi maailman tappavimmista sairauksista. Vuosittain sydäninfarktitapauksia on EU-maissa yli 600 000 ja Yhdysvalloissa 1,1 miljoonaa. Suomessa tapahtuu noin 40 000 kuolemaan tai sairaanhoitoon johtavaa sepelvaltimotautikohtausta. Näistä noin 23 000 on sydäninfarkteja tai sepelvaltimokuolemia ja 21 000 epästabiiliksi angina pectorikseksi luokiteltavia kohtauksia. Sepelvaltimotautikohtauksiin Suomessa kuolee vuosittain noin 13 000 potilasta. Vaikka sydäninfarktin päivystyshoidossa onkin edistytty, sydäninfarktin akuutista vaiheesta selvinneillä on huomattavasti suurentunut uusintainfarktin, sydämen vajaatoiminnan, aivohalvauksen tai muiden kuolemaan johtavien komplikaatioiden riski. Joka kolmas kuolee vuoden kuluessa selvittyään ensimmäisestä sydäninfarktistaan. Puolet kaikista sydäninfarkteista on uusintainfarkteja. Sydän- ja verisuonitautilääke Diovan kuuluu ryhmään angiotensiini II - reseptorin salpaajat. Diovan on tämän sydän- ja verisuonitautilääkeryhmän eniten käytetty valmiste maailmassa. Diovan on hyväksytty kohonneen verenpaineen ensisijaiseen hoitoon yli 80 maassa. Kohonnut verenpaine on sydäninfarktin johtava riskitekijä. Diovan on myös hyväksytty käytettäväksi sydämen vajaatoiminnan hoitoon yli 40 maassa. Diovan on reseptilääke, joka Suomessa on hyväksytty verenpaineen hoitoon. Diovan tuli Suomessa markkinoille vuonna 1997. Yhteystiedot: Asiantuntijalääkäri Håkan Granlund, Novartis Finland Oy, puh. (09) 6133 2388, 0400 701 045, hakan.granlund@pharma.novartis.com Viestintäpäällikkö Anne Jungell-Nortamo, Novartis Finland Oy, puh. (09) 6133 2326, 040 583 4747, anne.jungell-nortamo@pharma.novartis.com Novartis kuuluu maailman johtaviin lääkealan yrityksiin. Novartis panostaa vahvasti alkuperäislääkkeiden tutkimus- ja kehitystoimintaan. Novartis toimii yli 140 maassa ja työntekijöitä on yli 74 000. Novartisin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Novartis Finland Oy edustaa Suomessa emoyhtiön kahta liiketoimintayksikköä, Pharma (reseptilääkkeet) ja Consumer Health. Reseptilääkkeet muodostavat valtaosan (> 80 %) liikevaihdosta. Henkilöstöä Suomessa on 155. (www.novartis.fi) 1 Pfeffer MA, McMurray J et al.: Valsartan, captopril or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction or both. N Engl J Med 2003; 349: 1893-1906. Käännä ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00640/wkr0002.pdf

Tilaa