VALUE-verenpainetutkimuksen tulokset täydentävät valsartaanin sydäntä suojaavaa hoitoprofiilia

LEHDISTÖTIEDOTE VALUE-verenpainetutkimuksen tulokset täydentävät valsartaanin sydäntä suojaavaa hoitoprofiilia Valsartaani vähensi uusia diabetestapauksia korkean riskin verenpainepotilailla Espoo, 14.6.2004 - Yli viisi vuotta kestäneen, kansainvälisen VALUE- verenpainetutkimuksen tulokset julkaistiin tänään kansainvälisessä verenpainekongressissa ESH:ssa (European Society of Hypertension) Pariisissa. Tulokset julkaistan myös arvovaltaisessa Lancet-lehdessä verkkojulkaisuna. VALUE-tutkimuksen (Valsartan Antihypertensive Long- Term Use Evaluation) päätavoite oli selvittää, voiko pitkäaikainen valsartaanihoito verrattuna amlodipiinihoitoon suojata sydäntä enemmän kuin pelkkä verenpainetta alentava vaikutus edellyttäisi. Tutkimuksen ensisijainen yhdistetty päätetapahtuma oli sydänsairastuvuus ja -kuolleisuus. Suomesta VALUE-tutkimukseen osallistui 716 potilasta 34 keskuksesta. Yhteensä tutkimukseen osallistui 15 313 potilasta 31 maasta. Molemmat lääkkeet alensivat tehokkaasti verenpainetta. Vaikka verenpainearvot etenkin tutkimuksen alussa olivat amlodipiinipohjaisella hoidolla hieman matalammat, tutkittavat lääkkeet olivat yhtä hyviä vähentämään sydänsairastuvuutta ja -kuolleisuutta. Valsartaani (Diovan®) vähensi sydänperäistä sairastuvuutta ja kuolleisuutta 10,6% ja amlodipiini (Norvasc®) 10,4%. Toissijaisista päätetapahtumista aivohalvauksien ja sairaalahoitoa vaatineen sydämen vajaatoiminnan esiintyvyydessä ei ollut tilastollisia eroja hoitoryhmien välillä. Sydäninfarkteja ilmaantui amlodipiiniryhmässä vähemmän (4.1%) kuin valsartaaniryhmässä (4.8%). Valsartaani vähensi uusia tyypin 2 diabetestapauksia 23 % enemmän kuin amlodipiini (13,1% vs. 16,4%, p<0,001). "Tämä on erittäin tärkeä havainto, koska tiedetään että aikuistyypin diabetes on merkittävä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä ja sen esiintyvyys on maailmanlaajuisesti kasvussa", toteaa Suomen päätutkijana VALUE- tutkimuksessa toiminut dosentti Silja Majahalme. Tämän vaikutuksen pitkäaikaista, kliinistä merkitystä tutkitaan NAVIGATOR-tutkimuksessa, joka valmistuu 2008. Valsartaanihoito oli paremmin siedetty. Hoidon keskeytyksiä oli vähemmän valsartaaniryhmässä (13.4%) kuin amlodipiiniryhmässä (14.5%) (p=0.045). Yleisin haittavaikutus oli nilkkojen turvotus, jota esiintyi valsartaaniryhmässä 15 %:lla potilaista ja amlodipiiniryhmässä 33 %:lla. Valsartaaniryhmässä esiintyi enemmän huimausta ja päänsärkyä. VALUE-tutkimuksen tulokset vahvistavat tietoa siitä, että verenpainetta tulisi hoitaa alusta lähtien tehokkailla annoksilla ja ottaa ajoissa käyttöön yhdistelmälääkitys. Näin saataisiin mahdollisimman hyvin korkeankin riskin potilaat hoidettua ja suojattua sydän- ja verisuonikomplikaatioilta. VALUE-tutkimuksen taustaa Kaksoissokkoutettuun VALUE-tutkimukseen osallistui vähintään 50 vuotta täyttäneitä verenpainetautipotilaita. Verenpainetaudin lisäksi heillä oli sydän- ja verisuonitauti tai ko. taudin riskitekijöitä. Tutkimuksen alussa suurella osalla potilaista oli todettu mm. sepelvaltimotauti, tyypin 2 diabetes tai sairastettu aivohalvaus tai aivojen ohimenevä iskeeminen verenkiertohäiriö. Suurinta osaa (92,3 %) potilaista oli hoidettu muilla verenpainelääkkeillä ennen tutkimuksen alkua. Diovan on reseptilääke, joka Suomessa on hyväksytty verenpaineen hoitoon. Diovan tuli Suomessa markkinoille vuonna 1997. Lisätietoja ja yhteystiedot myös asiantuntijalääkäreihin: www.thelancet.com www.valuetrial.com Viestintäpäällikkö Anne Jungell-Nortamo, Novartis Finland Oy, puh. (09) 6133 2326, 040 583 4747, anne.jungell-nortamo@pharma.novartis.com Novartis kuuluu maailman johtaviin lääkealan yrityksiin. Novartis panostaa vahvasti alkuperäislääkkeiden tutkimus- ja kehitystoimintaan. Novartis toimii yli 140 maassa ja työntekijöitä on vajaa 80 000. Novartisin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Novartis Finland Oy edustaa Suomessa emoyhtiön kahta liiketoimintayksikköä, Pharma (reseptilääkkeet) ja Consumer Health. Reseptilääkkeet muodostavat valtaosan (> 80 %) liikevaihdosta. Henkilöstöä Suomessa on 162. (www.novartis.fi) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/14/20040614BIT00550/wkr0001.pdf

Tilaa

Liitteet & linkit