NRC Group jatkoi positiivista kehitystä toisella vuosineljänneksellä ja tekee päivityksiä strategiaansa

Report this content

Päivitetyn strategian myötä NRC Group keskittyy hyödyntämään ainutlaatuista pohjoismaista asemaansa kannattavassa kasvussa ja menestyäkseen kestävän infrastruktuurin johtavana toimijana.  

NRC Groupin päivitetyt strategiset painopisteet ovat: 

 • Hyödynnämme pohjoismaista markkinajohtajuuttamme  

 • Jatkamme kannattavuuden parantamista kehittämällä ydinprosessejamme 

 • Edistämme kannattavaa kasvuamme lisäämällä tuottoja suurista projekteista ja mahdollisista liiketoimintaa täydentävistä yrityskaupoista 

 • Otamme käyttöömme parhaat käytännöt kaikkialla Pohjoismaissa kilpailukyvyn vahvistamiseksi 

 • Hyödynnämme vastuullisuutta kilpailuetuna 

Päivitetyt tavoitteet ja ohjeistus: 

 • Keskipitkän aikavälin tavoite on 4–5 %:n EBITA*-marginaali vuosina 2024–2025, yli 5 %:n vuotuinen kasvu koko syklin ajan ja lisäksi mahdolliset yritysostot  

 • Pitkän aikavälin tavoite on 5–7 %:n EBITA*-marginaali, yli 5 %:n vuotuinen kasvu koko syklin ajan ja lisäksi mahdolliset yritysostot  

 • Yhtiö jatkaa osingonjakoa  

 • CO2-päästöjen vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä, verrattuna vuoteen 2021 (scope 1+2). 

NRC Group perustettiin hyödyntämään Pohjoismaiden vahvoja infrastruktuurimarkkinoita. Ensimmäisinä vuosina yhtiö kasvoi voimakkaasti sekä orgaanisesti, että yritysostoin. Nopeasta kasvusta seurasi kannattavuuden heikkeneminen, jota ryhdyttiin korjaamaan keskittymällä ostettujen yritysten integrointiin ja toiminnan parantamiseen. Muutostoimenpiteiden seurauksena yhtiöllä on nyt käytössään selkeät toimintamallit projektien valinta-, tarjouskilpailu- ja toteutusprosesseihin sekä vahva organisaatio, mikä antaa NRC Groupille hyvät edellytykset kannattavaan kasvuun tulevaisuudessa. 

"On aika siirtyä muutosvaiheesta kannattavaan kasvuun ja hyödyntää ainutlaatuisen pohjoismaisen asemamme etuja menestyäksemme kestävän infrastruktuurin johtavana toimijana. Toinen vuosineljännes oli viides peräkkäinen neljännes, jonka taloudellinen tulos parani, mikä osoittaa, että muutostoimenpiteemme tuottaa tulosta", sanoo NRC Groupin konsernijohtaja Henning Olsen. "Keskitymme jatkossakin kannattavuuteen ja keskeisiin prosesseihin tarjouskilpailuissa ja projektien toteuttamisessa. Jatkossa hyödynnämme myös johtavaa asemaamme Pohjoismaissa jakamalla osaamistamme ja kapasiteettiamme yli rajojen." 

Pitkän aikavälin näkymät  

Päivitetyssä strategiassa NRC Groupin tavoitteena on 4–5 prosentin EBITA*-marginaali vuosina 2024–2025. Pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa EBITA*-marginaali 5–7 prosenttiin. Kasvun odotetaan olevan yli 5 % vuodessa koko syklin ajan, ja sitä tukevat yritysostot ja -järjestelyt. Nämä tavoitteet ja päämäärät ovat verrattavissa aiemmin ilmoitettuun vuoden 2024 tavoitteeseen, jonka mukaan liikevaihto olisi 10 miljardia Norjan kruunua ja EBITA*-marginaali 7 %. 

"Jatkossa strategisia painopisteitämme ovat marginaalin parantaminen, kannattava kasvu ja kilpailukyvyn vahvistaminen, jotka kaikki liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tämä on sama suunta, johon viittasimme jo vuonna 2020, mutta keskitymme nyt enemmän kannattavaan kasvuun. Kasvu on tärkeää organisaation kehittämiseksi, jotta voimme jatkossa ottaa vastaan suurempia ja monimutkaisempia projekteja ja saavuttaa mittakaavaetuja. Emme kuitenkaan uhraa marginaaleja kasvun vuoksi", Henning Olsen jatkaa. 

NRC Group paransi tulostaan toisella vuosineljänneksellä jo viidennen neljänneksen peräkkäin   

Konsernin Q2 2022 avainlukuja 

 • Liikevaihto: noin 189 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavan ajanjakson 149 miljoonaan euroon 

 • EBITA*: noin 6,3 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavan ajanjakson 4,7 miljoonaan euroon 

 • EBITA*-marginaali: 3.3 % verrattuna viime vuoden vastaavan ajanjakson 3.0 %  

 • Tilauskanta: 802 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavan ajanjakson 670 miljoonaan euroon 

"Toinen vuosineljännes on jälleen kerran vahvistus NRC Groupin onnistuneesta muutoksesta. Keskittymisemme kannattavuuteen voittamalla oikeita hankkeita oikeaan hintaan tuottaa selvästi tuloksia. Keskitymme jatkossakin kannattavuuteen ja ydinprosesseihin tarjouskilpailuissa ja projektien toteutuksessa. Jatkossa hyödynnämme myös johtavaa asemaamme Pohjoismaissa hyödyntämällä osaamistamme ja kapasiteettiamme yli rajojen", sanoo Henning Olsen. 

Suomessa tilauskanta vahvistui ja liikevaihto kasvoi hieman  

Suomessa vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 70,8 miljoonaa euroa ja nousi hieman verrattuna viime vuoden saman vuosineljänneksen 68,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto (EBITA*) 5,2 miljoonaa euroa pieneni hieman verrattuna vuodentakaiseen 6,5 miljoonaan euroon. Toisen vuosineljänneksen kannattavuus EBITA*-marginaali oli 7,4 %, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 9,4 %.  Ero viime vuoteen johtui pääosin raitiotie-divisioonan pienentyneistä tuotantomääristä, jotka ovat seurausta merkittävien käynnissä olevien projektien, kuten Raide-Jokerin ja Tampereen raitiotien, valmistumisasteesta.  

Suomessa tilauskanta oli 344 miljoonaa euroa, verrattuna vuoden takaiseen 274 miljoonaan euroon. Tilauskanta vahvistui toisen vuosineljänneksen aikana voitetuilla merkittävillä projekteilla, kuten Kuopion ratapihan uudistuksella, jonka arvo on 25 miljoonaa euroa.  

”Kuopion ratapihan uudistus on hyvä esimerkki projektista, jossa pääsemme toteuttamaan ydinosaamistamme. Monivaiheiset, useita eri tekniikkalajeja sisältävät vaativat projektit, joissa luomme yhteiskuntaa ja ihmisiä liikuttavaa infraa ovat vahvuutemme”, toteaa Suomen maayhtiön toimitusjohtaja Harri Lukkarinen.  

  

* Ennen muita tuottoja ja kuluja (yritysjärjestelykulut)  

Lue koko tiedote strategiapäivityksistä englanniksi

Lue koko tiedote Q2 tuloksesta englanniksi 

Lisätiedot:

Harri Lukkarinen
NRC Group, Suomen maajohtaja
harri.lukkarinen@nrcgroup.fi

Pauliina Pykälä
NRC Group, Viestintäjohtaja
puh. 0403543360
pauliina.pykala@nrcgroup.fi

NRC Group lyhyesti

NRC Group on Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan toimija, joka työllistää noin 2 000 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. NRC Group luo ihmisiä ja yhteiskuntaa liikuttavaa infraa, joka ylittää odotukset niin tänään kuin huomennakin, ja tarjoaa laaja-alaisesti palveluita koko infrastruktuurin elinkaarelle. Yrityksen tavoitteena on olla tulevaisuuden infra-alan halutuin yhteistyökumppani ja työnantaja.

NRC Groupin liikevaihto vuonna 2021 oli 586 miljoonaa euroa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Lysakerissa, Oslossa, ja se on listattu Oslon pörssissä lyhenteellä “NRC”. Konsernin toimitusjohtajana toimii Henning Olsen.

Suomessa NRC Group Finlandissa työskentelee noin 1000 henkeä. Vuonna 2021 Suomen liikevaihto oli 260 miljoonaa euroa.

www.nrcgroup.fi

Tilaa